Page 13 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 13

Vaka Analizi     Şantiye sahalarında giriş çıkış     kontrolü büyük önem taşıyor
      Şantiye sahalarında en önemli risk alanlarından biri hırsızlık. Hırsızlığın önlenebilmesi için
      güvenli personellerinin her zaman tetikte olması ve tüm kontrolleri titizlikle yapması
      gerekiyor.


     Şantiye sahalarında güvenlik
     açısından en önemli risk alanları
     hırsızlık, iş kazaları ve huzuru
     bozacak davranışlar olarak karşımıza
     çıkıyor. Hırsızlığı önleme açısından
     da giriş çıkış kontrolleri büyük önem
     taşıyor.

     Tepe Savunma ve Güvenlik de şantiye
     alanında giriş çıkışların kontrolünü
     sağlıyor, ziyaretçi, tedarikçi ve
     çalışanların giriş-çıkış kayıtlarını
     tutuyor, sahaya giriş yapacak iş
     makinelerinin kontrolünü yapıyor.
     Bunun yanında şantiye yönetiminin
     talimatları doğrultusunda giriş ve
     çıkışlarda araçlı veya yaya personelin
     bagajları kontrol ediliyor.

     Bu kontrollerle hırsızlık vakalarının
     önüne geçilebiliyor. Bu örneklerden
     biri Topkapı’da bulunan Ark İnşaat  şeklinde sert bir ses tonuyla  ekiplerince kontrollerin yapılması
     projesinde yaşandı.       konuşurlar.           sağlanır.

     Olayın özeti          Güvenlik personeli sakinliğini  Olayın değerlendirmesi
     Sabah erken saatlerde inşaat  koruyarak vardiya amirine kodlamalar  Güvenlik personelinin istisnasız bir
     sahasına, kapalı kasa bir minibüs  kullanarak bilgi verir. Minibüsle gelen  şekilde tüm giriş ve çıkış işlemlerinde
     içinde inşaat kıyafetli yedi kişi gelir.  kişilere ise içeri giremeyecekleri  gerekli kontrolleri yapması, tüm
     Güvenlik personeli giriş kartlarını  konusunda kararlı bir uygular  kışkırtmalara karşı sakinliğini
     sorar. Kişiler kartlarını şantiyede  ve onları bölgeden uzaklaştırır.  koruyarak olaya müdahale etmesi,
     unuttuklarını söyler. Ayrıca güvenlik  Hemen arkasından da aracın plaka  olası bir hırsızlık vakasının önüne
     personelini yanılgıya düşürecek ve  ve bilgilerini 155 polis ekiplerine  geçmiştir. Bunun yanında gerekli
     üzerinde baskı kuracak davranışlar  bildirir. Plakanın da sahte olduğunun  bilgilerin derhal vardiya amirine ve
     sergilerler. “Biz buraya sürekli  öğrenilmesi üzerine araçla ilgili  polise bildirilmesi de olayın çözüme
     geliyoruz, sen bizi tanımıyor musun”  bölgede bulunan devriye polis  ulaştırılmasında önemli bir faktördür.                                                      11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18