Page 4 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 4

Odak      Tepe, şantiye


      güvenliğinde

      fark yaratıyor       Gerek can güvenliği, gerek inşaat malzeme ve
       ekipmanlarını hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar
       verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacıyla

       Tepe Savunma ve Güvenlik tarafından oluşturulan
       şantiye güvenliği ekipleri, hizmet anlayışındaki titizlik
       ve profesyonellikle öne çıkıyor.


      Türkiye’de inşaat sektörünün  kendilerine tebliğ edilmesi de aynı
      büyümesiyle bağlantılı olarak  önemde.
      gelişen bir iş kolu da şantiye
      güvenliği. Şantiye güvenliği  Bu kapsamda, şantiyede işbaşı
      kapsamında Tepe Savunma ve   yapacak taşeron ve personel, Ortak
      Güvenlik’in sunduğu hizmetler  Sağlık Güvenlik Birimi’ne (OSGB)
      ve çizdiği stratejinin odağında  haber verilerek kendilerine giriş kartı
      her zamanki gibi önce insan ve  tahsis ediliyor, ardından kontrolleri
      güvenlik yer alıyor. Yapının etüt ve  yapılarak sahaya alınıyor. Sahaya
      proje aşamasının ardından inşaat  giriş yapacak iş makinelerinin de
      safhasına geçmesini takiben derhal  (JCB, kato, hi-up, vinç, forklift vb.)
      gerekli fizibilite ve risk analizlerini  OSGB birimi tarafından kontrolünün
      yaparak özel güvenlik stratejilerini  yapılması ardından çalışmalarına
      oluşturmak işin ilk adımı.   müsaade ediliyor. Giriş ve çıkışlarda
                      ayrıca, araçlı ve yaya personelin
      Giriş ve çıkışların kontrolleri  çanta ve bagajları da kontrol ediliyor.
      şantiye güvenliğinin en önemli  Şantiyeye ait malzemelerin izinsiz
      kısmı. Ziyaretçi, tedarikçi ve  (imzalı çıkış evraksız) çıkartılmasına
      çalışanların giriş-çıkış kayıtlarının  izin verilmiyor. Malzeme girişlerinde
      tutulması, ziyaretçilerin misafir  ise irsaliyeler kontrol edilerek ilgili
      kuralları hakkında bilgilendirilmesi  mühendisin kontrol ve onayından
      ve Ziyaretçi Giriş Talimatı’nın  sonra sahaya girişi sağlanıyor.   2   EKİM 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9