Page 15 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 15

Tepe'den Tepe, operasyon  görevlisi kimliğini de periyodik

     olarak yine yenilemek zorundadır.
     Fakat tabii ki bu eğitimler ancak
 yöneticisi yetiştiriyor  olduğundan çalışanlarınız için
     temel yeterlilikleri karşılayabilmekte
     firma olarak sizlerin daha farklı,
     daha hizmet odaklı, daha detaylı
     ve de kişisel gelişimine de yardımcı
     olacak ilave eğitimler planlamanız
 Tepe Savunma ve Güvenlik,  gerekmektedir.
 Ocak 2017’de başlatacağı
 Operasyon Yöneticisi  Kuruluşundan itibaren şirketimiz
     eğitim konusuna ziyadesiyle önem
 Yetiştirme Programı ile hem  vermekteydi. Fakat özellikle son
 personeline uzun süreli  iki senedir çalışanlara yönelik
 kariyer fırsatı sağlıyor hem  eğitimleri gerek beyaz yaka gerekse
     de güvenlik görevlisi arkadaşlar için
 de daha dinamik daha farklı bir şekle getirmek için
 elemanlar yetiştirerek  çaba sarf ettik.
 sektördeki konumunu İlk olarak tüm projelerimizde
 pekiştirmeyi amaçlıyor.  sınıf eğitimleri haricinde görev
     noktalarında bilfiil yerinde eğitimler  Online eğitim alınırken kişi aynı  da mülakatlarımızda gördük ki
     vermeye başladık. Eğitmenlerimiz  zamanda sınava da girdiği için  aslında şirketin muhasebe, lojistik,
 Tepe Savunma ve Güvenlik,  projelerin her bir görev noktasında  değerlendirmeleri ve başarı  personel gibi diğer birimlerinde
 operasyon yöneticisi yetiştirme  bulunarak o esnada görevde olan  durumunu anında görebiliyorsunuz.  de çalışabilecek kabiliyette
 programını hayata geçirdi. Ocak  arkadaşlarımızı izliyorlar, anında  Kişi başarısız olduğu takdirde ya  arkadaşlarımız var. O yüzden
 2017’de başlayacak eğitimler için  gördükleri hataları söylüyorlar,  zorunlu olarak o eğitimi yeniden  de eğitim sonunda başarılı olan
 yapılan değerlendirmeler sonucunda  düzeltilip düzeltilmediğini takip  alıyor ya da eksiklerine göre  arkadaşlarımızdan uygun olanlarının
 26 kişi seçildi. Gelecek yıllarda da  ediyorlar ve de her bir projenin  tamamlayıcı eğitimler atanıyor. bu birimlere de beyaz yaka olarak
 tekrarlanması planlanan Operasyon  kendine özgü güvenlik uygulama    atamasını yapacağız.
 Yöneticisi Yetiştirme Programı  sistemini kurgulayarak yazılı hale  Her sene sonunda yaptığımız
 hakkında Tepe Savunma ve Güvenlik  getiriyorlar. Ancak tabii memleketin  müşteri memnuniyet anketlerinin  Tekrar soruya dönersek; hangi
 Genel Müdürü Bora Doğualp ile  her köşesinde hizmet veren bir  verilen eğitimlerin başarı ve  üniversitenin hangi dalından mezun
 sohbet ettik.  şirket için bu sistem hayli zor ve  uygulanmasına yönelik 2016  olursanız olun mesleğinizi içinde
     zaman alıcı olduğundan henüz  sonuçlarına baktığımızda da doğru  yaşarken öğrenirsiniz. Güvenlik
 Tepe Savunma ve Güvenlik olarak  tamamlanmadı. Çalışmalarımız  yolda olduğumuzu memnuniyetle  sektörü de diğer alanlardan pek
 çalışan eğitimine yaklaşımınızı ve  devam ediyor. görmüş bulunmaktayız. farklı değil. Herhangi bir yüksek
 stratejinizi özetler misiniz?                      öğrenim kurumundan mezun olmuş
 Hizmet sektöründe özellikle  Diğer taraftan 2016 senesi içinde  Operasyon Yöneticisi Yetiştirme  fakat kendi mesleğini muhtelif
 de güvenlik alanında faaliyet  tüm çalışanlar için web tabanlı  Programı’nın başlatılmasına nasıl  sebeplerle yapamayarak özel
 gösteriyorsanız önceliğiniz eğitim  bir eğitim portalı oluşturduk hem  karar verildi?  güvenlik görevlisi olarak çalışmaya
 olmak zorundadır. Yasal olarak  kişisel gelişime yönelik hem de  Aslında çok basit bir karardı.  başlamış ve de uzun sürelerdir
 zaten her bir güvenlik görevlisi  görev yapılan birimlere, tesislere  Fakat, öncelikle şunu düzeltmemiz  şirketimiz bünyesinde olan
 standart bir eğitim almakla  yönelik özel eğitimleri animasyonlu  gerekiyor: Bu programda ana amaç  arkadaşlarımızın deneyimlerinden
 mükelleftir ve de çalışabilmek için  şekillerde kurgulayarak kişiye özel  operasyon yöneticisi yetiştirmek;  faydalanacağımız bir yönetim
 devlet tarafından verilen güvenlik  Bora Doğualp eğitim atamaları yapmaya başladık.  ancak aldığımız başvurular ya  şeklinin bize olumlu sonuçlar 12 OCAK 2017                                               13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20