Page 18 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 18

Tepe'den Haberler      Tepe Çağrı Merkezi’nin hizmet                                         Tepe Çağrı Merkezi, Adana      kalitesi ikinci kez tescillendi                                        lokasyonunu yüzde 400 büyüttü
       Tepe Çağrı Merkezi,                                              Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. bünyesinde, Türkiye’nin üç büyük kenti Ankara, İstanbul
       hizmetlerinin Avrupa Birliği                                          ve Adana’da faaliyetlerini sürdüren Tepe Çağrı Merkezi, Adana’daki çağrı merkezi
       normlarında olduğunu                                              lokasyonunu %400 büyüterek 200 seate çıkarttı.
       EN15838 Sertifikası’nı
       alarak kanıtladı.

      Tepe Çağrı Merkezi, Çağrı Merkezleri
      Derneği tarafından verilen EN15838
      Sertifikası’nın sahibi oldu. EN 15838
      standardı, çağrı merkezlerinde
      Avrupa Birliği normlarında hizmet
      verildiğini belge altına alıyor. katkısı ise, şirket bünyesindeki  takdim ederken şunları söyledi: Çağrı
                      müşteri memnuniyetine yönelik  merkezleri için özel hazırlanmış bir
      Kurum olarak bu önemli sertifikayı  tüm süreçlerdeki mevcut durumu  içeriğe sahip olan bu sertifikasyon ile
      yenilemekten büyük mutluluk   ve yapılabilecek iyileştirmeleri  sektörümüzde sunulan hizmetlerde
      duyduklarını kaydeden Tepe   göstermesi. Belgelendirme sürecinde  standardizasyon sağlanırken,
      Çağrı Merkezi Kurumsal Yönetim  iş süreçlerimizi, stratejilerimizi,  sertifikaya sahip olan firmalar da
      Sistemleri Müdürü Demet Adıgüzel,  sözleşmelerimizi, hedeflerimizi  süreçlerinin etkinliğini artırıyor ve
      Öncelikli hedefimiz Avrupa Birliği  ve çalışan memnuniyetini tekrar  rekabet anlamında önemli avantajlar
      standartlarında 360 derece müşteri  gözden geçirerek, iyileştirmeye açık  elde ediyor. Çalışan memnuniyeti  Ankara’da Tepe Prime ve Bilkent  memnuniyeti beklentisi sektörde  veren markalar ile çalışmayı tercih
      memnuniyeti sağlayarak hizmet  alanlarımızda düzenlemeler yaptık.  konusunda da gereklilikler içeren     Center Yerleşkeleri ile çift yedekli  cesur atılımları tetikliyor. Açılışını T.C.  ediyor. Çağrı merkezi hizmeti,
      vermek. Yaptığımız çalışmalarla  KPI hedeflerine ulaşımın takibini  bu standart sayesinde iyileşen      çalışan Tepe Çağrı Merkezi, toplam  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  sadece telefon cevaplamak değil,
      da bu belgeyi yeniden almaya hak  önleyici ve düzenleyici faaliyetlerle  süreçlerle vatandaşlarımız da daha  7500 m alanda hizmet veriyor. Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı  raporlamak, ölçmek, sürekli izlemek
                                                                 2
      kazanarak hedeflerimize giden yolda  daha etkin hale getirdik. Nihayetinde  iyi, güvenli, pratik ve hızlı bir hizmet  2010 yılında Tepe Servis ve Yönetim  ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve  gibi birçok unsuru da içeren
      biraz daha ilerleme kaydettik” dedi. de yeniden bu belgeyi almaya hak  seviyesine kavuşmuş oluyor. Çağrı   bünyesinde, bütünsel hizmetler  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  kompleks bir hizmet, bu sebeple
                      kazandık” şeklinde konuştu.   Merkezleri Derneği olarak Türkiye’yi     vermek vizyonuyla kurulan Tepe  Başkanı Mustafa Yılmaz'ın birlikte  teknolojik alt yapısı ve yetişmiş insan
      Tepe Çağrı Merkezi olarak, hali                 temsilen üyesi olduğumuz ECCCO da       Çağrı Merkezi, 6 yıl gibi kısa bir  gerçekleştirdiği Adana’daki yeni  kaynağı sunabilecek profesyonel
      hazırda müşteri ilişkileri süreçlerini  Sektörün olmazsa olmaz  (European Confederation Of Contact      sürede sektörün iddialı oyuncuları  yerimiz ile bu alanda iddialıyız” dedi.  ve kalitesi belgelenmiş hizmet
      ISO 10002 Standartlarına uygun  sertifikalarından biri     Centre Organisations) bu belgeyi       arasına girdi.                         sağlayıcılarının tercih edilmesi
      yönettiklerini de sözlerine   Sektöre mensup şirketlerin bu gibi  tüm Avrupa’da yaygınlaştırmak                       Çağrı merkezlerinin müşteriyle  başarının temeli olacaktır” diye
      ekleyen Adıgüzel, “Bu yüzden  hizmet kalite sertifikası almalarıyla  için çalışmalar yürütüyor. Benzer   Tepe Çağrı Merkezi’nin kurulduğu  anında temas kurabilmek için  konuştu.
      EN15838 standardının da birçok  sektördeki genel hizmet kalitesinin  bir süreci, Türkiye’de de biz      günden itibaren, yasal     en etkili araç olduğunu ifade
      gerekliliğini yerine getirmekteydik.  her geçen gün iyileştiğine dikkat  gerçekleştirmekteyiz. Önümüzdeki  sorumluluklarının da bilinciyle, yüksek  eden Çakmakcı, “Müşteriler  Müşterisinin derdini ilk ağızdan
      EN15838, bir çağrı merkezinin  çeken Çağrı Merkezleri Derneği  dönemde bu sertifikaya sahip         seviyede teknoloji, güçlü bir teknik  artık 7/24 ulaşabildikleri, telefon  duymanın operasyonların
      altyapısından başlayıp müşteri  Yönetim Kurulu Başkanı Metin  kurumların sayısının hızla artacağını     altyapı ve kalifiye insan kaynağıyla  hattında beklemedikleri, robotla  yönetiminde çok önemli bir girdi
      memnuniyetine kadar giden tüm  Tarakçı ise, yönettikleri başarılı  öngörüyoruz ve Çağrı Merkezleri      hizmet verdiğine dikkat çeken  konuşmadıkları, görüş ve taleplerini  olduğunu belirten Çakmakcı, kendi
      süreçlerinin kontrol edilmesini  süreçlerle bu sertifikayı almaya  Derneği olarak bu yöndeki         Tepe Servis Ve Yönetim A.Ş. Genel  iletebildikleri, gerektiğinde yabancı  firmasında müşteri çağrı raporlarını
      ve gözden geçirilmesini sağlıyor.  hak kazanan Tepe Çağrı Merkezi  çalışmalarımıza hızla devam etmeyi    Müdürü Canan Çakmakcı, “Çağrı  dil hizmeti de verebilen profesyonel  düzenli olarak bizzat incelediğini de
      Sertifika denetimlerinin en önemli  ekibini tebrik ederek sertifikalarını  hedefliyoruz.           merkezi sektöründe, artan müşteri  kurumlar görmek istiyor, bu hizmeti  ekledi.   16  OCAK 2017                                                                                                    17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23