Page 23 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 23

Tepe'den Haberler     BCC Catering'den     Akıncılar İlkokulu'na destek


 Ali Şahbaz, Necati Çoban Ergüder Kartal
                                            Tepe Grubu
 Ankara’da Dost Kitabevi projesinde  Kocaeli’nde Safi Derince Uluslararası  Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi’nde  şirketlerinden
 çalışan güvenlik görevlileri Ali  Liman İşletmeciliği projesinde  çalışan operasyon sorumlusu Ergüder  BCC Catering,
 Şahbaz, Necati Çoban ve Hayrettin  çalışan vardiya sorumlusu Hakan  Kartal ve güvenlik görevlileri denetleme  sosyal sorumluluk
 Erol projedeki hırsızlık teşebbüsünü  Uygur, güvenlik görevlileri Metehan  sırasındaki titiz çalışmaları nedeniyle  çalışmaları
 önlemeleri nedeniyle teşekkür  Sucu, Hüseyin Çelik, Yavuz Akıncı,  teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.  kapsamında İzmir’in
 belgesi ile ödüllendirildi.  özverili çalışmaları sebebiyle             Buca ilçesindeki
 teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. ING Bank İzmir, Gaziemir şubesinde       Akıncılar İlkokulu’nu
 Yozgat’da RMI Rönesans projesinde  çalışan güvenlik görevlisi Ramazan        ziyaret etti. Ziyaret
 çalışan güvenlik görevlisi Fatih  Migros Ticaret A.Ş. Ceylan Karavil  Sakarıya, sahte kimliği bulunan  sırasında ihtiyacı
 Sarıaslan, projedeki hırsızlık  AVM 5 M, Diyarbakır projesinde  şahsi tespit edip emniyet güçlerine  olan öğrencilere
 teşebbüsünü önlemesi nedeniyle  çalışan güvenlik görevlileri İbrahim  teslim etmesi nedeniyle takdir  100 adet mont ve
 takdir belgesi ile ödüllendirildi.  Güler ve Hakan Tuncay, projedeki  belgesi ile ödüllendirildi.  bot hediye edildi.
 hırsızlık olayını tespit ve takip
 T.C. Ziraat Bankası Antalya, Tekirova  etmeleri nedeniyle takdir belgesi  ING Bank İstanbul, Esenyurt  Tepe Servis çalışanına
 şubesinde çalışan güvenlik görevlisi  ile ödüllendirildi. şubesinde çalışan güvenlik görevlisi
 Hilmi Uğuz, düzenli ve disiplinli  Oktay Özdamar, dikkatli ve özverili
 çalışmaları nedeniyle teşekkür  çalışmaları sebebiyle takdir belgesi ile
 belgesi ile ödüllendirildi.  ödüllendirildi.  İDO’dan teşekkür

 Alkent İcra Komitesi projesinde  Ankara’da Migros Ticaret A.Ş. Saray
 çalışan güvenlik görevlisi Yunus  Depo projesinde çalışan vardiya  Tepe Servis’in temizlik hizmeti
 Kılınç, projede bulunan seradaki  sorumlusu Özgür Atağ, güvenlik  verdiği İstanbul Deniz Otobüsleri
 hırsızlık teşebbüsünü önlemesi  görevlileri Hüseyin Pak, Yakup Altaş  (İDO), hızlı feribot seyir halindeyken
 nedeniyle takdir belgesi ile  ve Ahmet Aydın projedeki hırsızlık  yaşlı bir yolcuya verdiği destek
 ödüllendirildi. teşebbüsünü önlemeleri nedeniyle  nedeniyle Tepe Servis elemanı
 takdir belgesi ile ödüllendirildi.  Fatma Çakır’a teşekkür etti.
 Elazığ’da Yumakgil Kıymetli  Teşekkür belgesini İstanbul Deniz
 Maden San. Tic. A.Ş.'ye bağlı  Elazığ’da Recydia Atık Yönetimi  Otobüsleri A.Ş. Genel Müdür
 Park projesinde çalışan vardiya  Yenilenebilir Enerji projesinde  Yardımcısı Hasan Üstündağ
 sorumlusu Murat Yıldırım, başarılı  çalışan operasyon sorumlusu Atıf  takdim etti.
 çalışmaları nedeniyle teşekkür  Bakır, başarılı çalışmaları sebebiyle
 belgesi ile ödüllendirildi.  Atıf Bakır teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. 20 OCAK 2017                                               21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28