Page 25 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 25

Zaman Yolcusu


 İkinci Dünya               tüpleriyle iletişim sağlıyor ve güç  orduların


                     kaynağı olarak kuru pil kullanıyordu.

                                     ihtiyaçlarına
                     Handie Talkie adını marka ofisinde  kendi
 Savaşı’ndan               Company, adını bir süre sonra çok  geliştirmesine neden
                     tescil ettiren Galvin Manufacturing
                                     yönelik çözümler
                     daha tanıdık bir isme, Motorola’ya
                                     oldu. Örneğin 1970’li
                     dönüştürse bile telsiz teknolojilerinin
                     gelişiminde ve kablosuz iletişimin  yıllarda ABD Deniz Piyadeleri, ABD
                                     Ordusu tarafından üretilen ve kaska
 günümüze  hizmetine sunuldu. Hem Avrupa  İkinci Dünya Savaşı sonrasında  PRT-4 tipi alıcı/vericinin yetersiz
                     yaygınlaşmasında önemli rol oynadı.
                                     takılan AN/PRR-9 tipi alıcı ve AN/
                     Raytheon, SCR-536'nın bir sonraki
                                     gelmesi nedeniyle bunun yerine
     hem de tropikal iklimler için çeşitli
                                     tasarlamak için harekete geçti.
     alternatifler geliştirildi ve bunların  askeri modeli olan AN/PRC-6'yı  geçebilecek bir takım iletişim aracı
                     geliştirdi. AN/PRC-6’nın devresinde
 telsizler monte edildi.         kullanıldı. Ünite ile birlikte ikinci bir  Magnavox tarafından AN/PRC-68
                     13 vakum tüpü (alıcı ve verici)
                                     Bahsi geçen cihaz, 1976 yılında
     bazıları zırhlı araçlara ya da tanklara
                     13 vakum tüpü seti, bozulma ve
                                     kod adıyla üretildi ve 1980’li yıllarda
     C-58 modelin sunduğu teknolojiler
     arasında başkaları tarafından  hasara karşı yedek olarak cihaza  Deniz Piyadeleri’nin öncelikli iletişim
                     eklendi. Telsizi kullanırken frekans
                                     aracı halini aldı. Hatta daha sonra bu
     dinlenmeyi önleyen ses karıştırıcı,  değiştirilmesi gerektiğinde, cihazdaki  cihazlar ABD Ordusu genelinde de
 İki yönlü kablosuz iletişimin en hızlı ve düşük  bombaların patladığı ya da tankların  fabrika çıkışlı kristalin değiştirilmesi  kullanıma geçti.
 maliyetli yöntemlerinden biri olan telsizler,  geçtiği savaş ortamındaki gürültüyü  ve telsizin yeniden ayarlanması
 bugün pek çok sektöre fayda sağlıyor. Uzak mesafe  azaltan özel bir filtre ve tek tuşla  gerekiyordu. Bu modelde 24 inçlik  Askeri amaçların ötesinde telsizlerin
                     bir çubuk anten kullanıldı. İhtiyaç
                                     iş dünyasında da kullanımı zamanla
     kolay kullanım gibi inovasyonlar
 iletişiminde devrim niteliği taşıyan bu aygıtların  yer alıyordu. Hings’in 2001 yılında  halinde bu telsize 5 metrelik bir kablo  arttı ve portatif bir radyo iletişimi
 doğuşu ise İkinci Dünya Savaşı’na uzanıyor. Müttefik Kuvvetlerin zaferine  ile bağlanabilen H-33C/PT kodlu bir  kurulması gerektiğinde telsizler ilk
     katkısından dolayı madalyayla
                                     tercih halini aldı. Kamu güvenliği, dış
                     ahize de üretildi.
     ödüllendirilmesini sağlayan bu                 alan düzenleme ve benzeri alanlarda
 ve taşınabilir iletişim teknolojisini  Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal  icadına biz bugün kısaca telsiz  Değişen ihtiyaçlara ayak  çok çeşitli fiyat aralıklarında telsizler
 geliştirdi. Üstelik Don Hings’in  Araştırma Konseyi'nde bu yeni  diyoruz. uyduran teknoloji üretildi. Ucuz maliyetli analog
 icadı, o güne kadar sadece  icadını askeri kullanım için yeniden  Telsiz teknolojilerinde yaşanan  cihazlar ise çocuk oyuncakları olarak
 Mors alfabesi iletişimi sağlayan  tasarlayacaktı.  İkinci Dünya Savaşı:  teknolojik sıçramaların askeri  tüketici elektroniği pazarına dahil
 teknolojileri benzersiz biçimde  Telsizlerin savaşı ihtiyaçlarla paralel olarak  oldu.
 değiştiriyordu. Adına “packset” dediği  Resmi belgelere göre 1940 ila 1945  İşin ilginç yanı ise Hings’in geliştirdiği  gerçekleşmesi pek de tesadüf
 bu taşınabilir cihazlar insan sesini  arasında bir dizi çalışma yapan  telsizin, İkinci Dünya Savaşı boyunca  sayılmaz. İkinci Dünya Savaşı’nda bu  Teknoloji çağında yaşanan
 radyo frekansları aracılığıyla uzun  Hings’in C-58 modeli bu icadı  iletişimin belkemiği haline gelen  kablosuz iletişim yönteminin pek çok  dijitalleşme süreci telsizleri de
 mesafeye taşıyabiliyordu.  sırtta taşınabilmesi  kablosuz radyo iletişimine olanak  kritik operasyonda hayat kurtarıcı rol  etkiledi ve analog telsizler bugün
 Kanada’nın en büyük metal ve  nedeniyle dönemin  tanıyan cihazlardan sadece biri  oynaması, barış ortamında da çeşitli  yerini dijital telsizlere bırakmaya
 madencilik şirketi olan CM&S, ülkenin  Önemli bir icat geliştirdiğinin farkında  gazetecileri tarafından  olmasıdır. Kayıtlara göre elde  başladı. Analog sistemlerden çok
 kuzeyindeki çalışma sahalarında  olan Hings, Washington’da bulunan  “Walkie-Talkie” olarak  taşınabilir boyutlara sahip olan  daha verimli ve yüksek kapasiteli
 arasında uçan arazi pilotlarının  ABD Patent ve Marka Ofisi’ne patent  adlandırıldı. Kanada bu  ilk telsiz, SCR-536 adıyla Galvin  frekanslar, yüksek ses kalitesi,
 birbiriyle iletişim kurabilmesi için  başvurusu yaparken İkinci Dünya  yeni teknolojiye dair  Manufacturing Company tarafından  dinlemeye karşı daha güvenli bir
 bir yöntem arıyordu. İngiltere’de  Savaşı patlak verdi. Kanada’nın  patentleri savaş bitene  geliştirildi. Cihazın sırt çantasından  altyapı ve daha hızlı veri aktarımı
 doğup, Kanada’ya göç eden ve o  da 1939 yılında Almanya’ya savaş  kadar devlet sırrı olarak  kurtularak, elde tutulacak boyutlara  gibi avantajlar, dijital telsizlerin özel
 dönem CM&S bünyesinde çalışan  açmasıyla birlikte, Hings’in yeni  sakladı. Savaş boyunca  düşmesi nedeniyle adları “Handie- güvenlikten inşaat sahalarına kadar
 30 yaşındaki mucit Donald Lewes  görevi belli oldu: Kanada’nın  18 bine yakın cihaz  Talkie” olarak kaldı. Tıpkı Hings’in  pek çok alanda kabul görmesini
 Hings, şirketin istediği iki yönlü  başkenti Ottawa’ya gidecek ve Ulusal  üretildi ve piyadenin  icadı gibi SCR-536 da vakum  sağlıyor. 22 OCAK 2017                                               23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30