Page 26 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 26

Gelişim Zamanı



      Farkındalık ve                                                                                 Araştırmacılar farkındalık temelli
                                                                                               Farkındalığınızı artırın


                                                                                              egzersizlerin, sorunların algılanması
      verimli çalışma                                                                                 ve baş edilmesi üzerinde uzun süreli
                                                                                              olumlu etkisi olduğunu, böylece duygusal
                                                                                              tepkilerin daha dengeli olmasını
                                                                                              sağladığını iddia ediyor. Farkındalık
                                                                                              alıştırmalarını günde sadece 10 dakika
                                                                                              yapmak bile mutluluğunuzu, öz güveninizi
       İş hayatında dikkat dağınıklığı çok yaygın. Gün geçtikçe    Hislerimiz zenginliğimiz                                            ve öz saygınızı artıracaktır.
       karmaşıklaşan iş hayatı ve kaos ortamı içerisinde net      Acı çekmek algımızı sınırlar.                                           ¬ Zaman yaratın: Farkındalık için sürekli
                                                                                               uyacağınız küçük bir zaman dilimi
                                       Farkındalık ise bize ne zaman acı
       olabilmek ve sürekli değişime ayak uydurmak zorlaşıyor.     çektiğimizi, ne zaman kendimizi                                         belirleyin. Her gün aynı saatte olması
       Oysa başarılı bir iş hayatı için berrak zihin şart. ‘Mindfulness’  eleştirdiğimizi ve ne zaman                                         önemli. Rahat hissedeceğiniz bir ortam
                                                                                               daha etkili olacaktır.
       olarak da Türkçe’de yaygın olarak kullanılan farkındalık    kendimizi yalıttığımızı hatırlatır, çıkış                                     ¬ Yerinizi bulun: Sessiz bir yer
                                       yolunu gösterir. Eğer yaşadıklarımızın
       çalışmaları, odaklanma ve düşüncelerde netlik sağlıyor.     sonucunda daha az üzüntü                                             bulduğunuzdan emin olun. Kapıyı kapatın
                                       hissedebilirsek sıkıntılarımız azalır.                                      ve telefonunuz da dahil ses çıkarabilecek
      Araştırmalara göre insanlar uyanık  onları yargılamadan sadece farkına  Fakat sürekli keyif veren durumları                                   her türlü elektronik aleti kapatın.
      oldukları zamanın neredeyse yüzde  varmaktır. Daha derin bir farkındalık  artırmayı ve sıkıntı verenleri                                     ¬ Rahatlayın: Ayaklarınız yere değecek
      45’inde yaptıkları işten başka şeyler  halidir; bilincin bilincinde olmaktır.  azaltmayı düşünürsek, bu kez                                   şekilde bir koltuğa oturun. Mümkün
      düşünüyorlar. “Kendi burada aklı  Bilinçli farkındalık halinde, birey  yaşamın olası zenginliğini azaltmış                                   olduğunca rahat bir pozisyonda olun.
      başka yerde”, “Aklı bir karış havada”  dikkatini an be an nereye yöneldiğinin  oluruz. Sevmediğimiz şeylerden                                  ¬ Nefes alın: Altı yedi kez derin ama
      gibi benzetmeler de yaptığımız işe  ve zihninin ne ile meşgul olduğunun  kaçınır onları göz ardı ederiz ve                                   yavaş yavaş nefes alın. Son nefesinizde,
      odaklanamayışımızı özetliyor aslında  farkına varabilir.    sevdiğimiz şeylere yöneliriz. Oysa                                        gözlerinizi kapayın.
      ve bu, herkesin ortak sorunu.                  yaşamda olumlu, olumsuz veya nötr
                      Geleneksel olarak doğu      her şey geçicidir. Bizim de farkındalık                                      ¬ Şu ana odaklanın: Vücudunuzun nasıl
      Farkındalık olarak       spiritüalistleri ve Zen budistlerinin  içinde bu düşünceyle hareket      kronik gerginlik, endişe ve daimi  farkındalığınızda tutabilmeye çalışın.  hissettiğine, odanın nasıl koktuğuna
      Türkçeleştirebileceğimiz    kullandığı bir uygulama olan   etmemiz önemli.                dikkat dağınıklığının hâkim olduğu  İçinde bulunduğunuz anın ne kadar  ve stresli olup olmadığınıza odaklanın.
      ‘mindfulness’ tekniği, şimdiki  farkındalık, son zamanlarda genel                       bir duruma kolaylıkla geçebiliyoruz.  değerli, geçici ve güzel olduğunu  Düşüncelerin zihninizde dolaşmasına
      zamana dikkatimizi verebilmeyi ve  ve zihinsel sağlığa faydalarının  Farkındalık aynı zamanda hatırlamayı  Oysa minik bir egzersizle bu  deneyimleyemeye gayret edin. Bu  izin verin.
      bu anda her ne meydana geliyorsa  keşfedilmesiyle popüler oldu.  da içerir, fakat bunu ‘anılarla       durumu dengeleyebilmeniz    küçük alıştırma bile farkındalık   ¬ Gevşeyin: Bu şekilde 10 dakika kalmak
      kabullenebilmeyi mümkün kılıyor.                 yaşamak’ olarak algılamamalıyız.       mümkün. Arkanıza yaslanın,   becerisini tecrübe edebilmenizi  kişiyi zorlayabilir. Zihninizi temizlediğinizi
      Zihnimizde her an pek çok düşünce                Bunun yerine dikkatimizi ve          içinde bulunduğunuz ortamın,  sağlayacak.            düşündüğünüz anda davetsiz
      dolanıyor. Muhtemelen şu anda                  farkındalığımızı şu andaki          bedeninizdeki duyumların,                     düşünceler kendilerini gösterebilir.
      bunları okurken de küçük bir iç ses               deneyimlerimize yönlendirerek,        zihninizdeki düşüncelerin ve  Kendi ‘inzivanızı’ yaratın     Endişelenmeyin. Bu aktivitede herhangi
      bizimle. Fakat amacımız bu sesi                 anı tam anlamıyla yaşamaya          kalbinizdeki duyguların farkına  Büyük kent yaşamı insana     bir amacınızın olmadığını hatırlayın.
      susturmaya çalışmak değil; ne                  odaklanmalıyız.                varmak için bir dakikanızı ayırın.  tükenmişlik hissi verebiliyor. Tüm  Farkındalık sadece şu anda kendinizle
      söylediğinin farkına vararak bir adım                                     Ne hissediyorsunuz? Meraklı mı,  bunlarla başa çıkabilmek aslında  rahat olmayı öğrenmektir.
      geriden dinlemek olmalı.                     Dengeleyin                  heyecanlı mı, şüpheci mi, gergin mi,  minik ‘sessizlik inzivalarıyla’ da   ¬ Plan yapın: Kendinize küçük bir hedef
                                       Yapmak zorunda olduğumuz           sıkılmış mı? Bedeninizdeki gerginlik,  mümkün. Belli bir süre televizyondan,  koyun. Bu, “Kendime kahve yapacağım”
      Farkındalık nedir?                        işlerin aciliyetine, zihnimizin        acı, sıcaklık veya uyuşukluk gibi  bilgisayardan ve telefondan uzak  bile olabilir. Tamamen anın içinde
      Farkındalık, bulunulan anın ve                  oyunlarına ve önemli olduğunu         fiziksel duyumların farkında mısınız?  kalarak sakinlik, dinginlik ve belli  olduğunuz hissini bütün güne dağıtın.
      düşüncelerin tamamen bilincinde                 düşündüğümüz şeylere kendimizi        Tüm bu birbirinden farklı duyumları  bir netliğe ulaştığımız deneyimler   ¬ Günde 10 dakika bu egzersizi yaparak
      olmaktır. Düşünceleri olumlu veya                kaptırmaya o kadar meyilliyiz ki, ne     değiştirmeden, yok etmeden veya  yaşayabilmek tamamen bizim    ‘şu anın’ tadını çıkarabilirsiniz!
      olumsuz olarak sınıflandırmaksızın,               yaptığımızın farkında olmayarak,       içinde kaybolmadan bir dakikalığına  elimizde.



   24  OCAK 2017                                                                                                    25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31