Page 27 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 27

Gelişim Zamanı Farkındalık ve                              Araştırmacılar farkındalık temelli
                                      Farkındalığınızı artırın


                                      egzersizlerin, sorunların algılanması
 verimli çalışma                              ve baş edilmesi üzerinde uzun süreli
                                      olumlu etkisi olduğunu, böylece duygusal
                                      tepkilerin daha dengeli olmasını
                                      sağladığını iddia ediyor. Farkındalık
                                      alıştırmalarını günde sadece 10 dakika
                                      yapmak bile mutluluğunuzu, öz güveninizi
 İş hayatında dikkat dağınıklığı çok yaygın. Gün geçtikçe  Hislerimiz zenginliğimiz ve öz saygınızı artıracaktır.
 karmaşıklaşan iş hayatı ve kaos ortamı içerisinde net  Acı çekmek algımızı sınırlar.   ¬ Zaman yaratın: Farkındalık için sürekli
                                       uyacağınız küçük bir zaman dilimi
 Farkındalık ise bize ne zaman acı
 olabilmek ve sürekli değişime ayak uydurmak zorlaşıyor.  çektiğimizi, ne zaman kendimizi  belirleyin. Her gün aynı saatte olması
 Oysa başarılı bir iş hayatı için berrak zihin şart. ‘Mindfulness’  eleştirdiğimizi ve ne zaman  önemli. Rahat hissedeceğiniz bir ortam
                                       daha etkili olacaktır.
 olarak da Türkçe’de yaygın olarak kullanılan farkındalık  kendimizi yalıttığımızı hatırlatır, çıkış   ¬ Yerinizi bulun: Sessiz bir yer
 yolunu gösterir. Eğer yaşadıklarımızın
 çalışmaları, odaklanma ve düşüncelerde netlik sağlıyor. sonucunda daha az üzüntü  bulduğunuzdan emin olun. Kapıyı kapatın
 hissedebilirsek sıkıntılarımız azalır.                   ve telefonunuz da dahil ses çıkarabilecek
 Araştırmalara göre insanlar uyanık  onları yargılamadan sadece farkına  Fakat sürekli keyif veren durumları  her türlü elektronik aleti kapatın.
 oldukları zamanın neredeyse yüzde  varmaktır. Daha derin bir farkındalık  artırmayı ve sıkıntı verenleri   ¬ Rahatlayın: Ayaklarınız yere değecek
 45’inde yaptıkları işten başka şeyler  halidir; bilincin bilincinde olmaktır.  azaltmayı düşünürsek, bu kez  şekilde bir koltuğa oturun. Mümkün
 düşünüyorlar. “Kendi burada aklı  Bilinçli farkındalık halinde, birey  yaşamın olası zenginliğini azaltmış  olduğunca rahat bir pozisyonda olun.
 başka yerde”, “Aklı bir karış havada”  dikkatini an be an nereye yöneldiğinin  oluruz. Sevmediğimiz şeylerden   ¬ Nefes alın: Altı yedi kez derin ama
 gibi benzetmeler de yaptığımız işe  ve zihninin ne ile meşgul olduğunun  kaçınır onları göz ardı ederiz ve  yavaş yavaş nefes alın. Son nefesinizde,
 odaklanamayışımızı özetliyor aslında  farkına varabilir. sevdiğimiz şeylere yöneliriz. Oysa  gözlerinizi kapayın.
 ve bu, herkesin ortak sorunu.  yaşamda olumlu, olumsuz veya nötr
 Geleneksel olarak doğu  her şey geçicidir. Bizim de farkındalık       ¬ Şu ana odaklanın: Vücudunuzun nasıl
 Farkındalık olarak  spiritüalistleri ve Zen budistlerinin  içinde bu düşünceyle hareket  kronik gerginlik, endişe ve daimi  farkındalığınızda tutabilmeye çalışın.  hissettiğine, odanın nasıl koktuğuna
 Türkçeleştirebileceğimiz  kullandığı bir uygulama olan  etmemiz önemli. dikkat dağınıklığının hâkim olduğu  İçinde bulunduğunuz anın ne kadar  ve stresli olup olmadığınıza odaklanın.
 ‘mindfulness’ tekniği, şimdiki  farkındalık, son zamanlarda genel  bir duruma kolaylıkla geçebiliyoruz.  değerli, geçici ve güzel olduğunu  Düşüncelerin zihninizde dolaşmasına
 zamana dikkatimizi verebilmeyi ve  ve zihinsel sağlığa faydalarının  Farkındalık aynı zamanda hatırlamayı  Oysa minik bir egzersizle bu  deneyimleyemeye gayret edin. Bu  izin verin.
 bu anda her ne meydana geliyorsa  keşfedilmesiyle popüler oldu.  da içerir, fakat bunu ‘anılarla  durumu dengeleyebilmeniz  küçük alıştırma bile farkındalık   ¬ Gevşeyin: Bu şekilde 10 dakika kalmak
 kabullenebilmeyi mümkün kılıyor.  yaşamak’ olarak algılamamalıyız.  mümkün. Arkanıza yaslanın,  becerisini tecrübe edebilmenizi  kişiyi zorlayabilir. Zihninizi temizlediğinizi
 Zihnimizde her an pek çok düşünce  Bunun yerine dikkatimizi ve  içinde bulunduğunuz ortamın,  sağlayacak. düşündüğünüz anda davetsiz
 dolanıyor. Muhtemelen şu anda  farkındalığımızı şu andaki  bedeninizdeki duyumların,  düşünceler kendilerini gösterebilir.
 bunları okurken de küçük bir iç ses  deneyimlerimize yönlendirerek,  zihninizdeki düşüncelerin ve  Kendi ‘inzivanızı’ yaratın Endişelenmeyin. Bu aktivitede herhangi
 bizimle. Fakat amacımız bu sesi  anı tam anlamıyla yaşamaya  kalbinizdeki duyguların farkına  Büyük kent yaşamı insana  bir amacınızın olmadığını hatırlayın.
 susturmaya çalışmak değil; ne  odaklanmalıyız. varmak için bir dakikanızı ayırın.  tükenmişlik hissi verebiliyor. Tüm  Farkındalık sadece şu anda kendinizle
 söylediğinin farkına vararak bir adım  Ne hissediyorsunuz? Meraklı mı,  bunlarla başa çıkabilmek aslında  rahat olmayı öğrenmektir.
 geriden dinlemek olmalı.  Dengeleyin heyecanlı mı, şüpheci mi, gergin mi,  minik ‘sessizlik inzivalarıyla’ da   ¬ Plan yapın: Kendinize küçük bir hedef
 Yapmak zorunda olduğumuz  sıkılmış mı? Bedeninizdeki gerginlik,  mümkün. Belli bir süre televizyondan,  koyun. Bu, “Kendime kahve yapacağım”
 Farkındalık nedir? işlerin aciliyetine, zihnimizin  acı, sıcaklık veya uyuşukluk gibi  bilgisayardan ve telefondan uzak  bile olabilir. Tamamen anın içinde
 Farkındalık, bulunulan anın ve  oyunlarına ve önemli olduğunu  fiziksel duyumların farkında mısınız?  kalarak sakinlik, dinginlik ve belli  olduğunuz hissini bütün güne dağıtın.
 düşüncelerin tamamen bilincinde  düşündüğümüz şeylere kendimizi  Tüm bu birbirinden farklı duyumları  bir netliğe ulaştığımız deneyimler   ¬ Günde 10 dakika bu egzersizi yaparak
 olmaktır. Düşünceleri olumlu veya  kaptırmaya o kadar meyilliyiz ki, ne  değiştirmeden, yok etmeden veya  yaşayabilmek tamamen bizim  ‘şu anın’ tadını çıkarabilirsiniz!
 olumsuz olarak sınıflandırmaksızın,  yaptığımızın farkında olmayarak,  içinde kaybolmadan bir dakikalığına  elimizde. 24 OCAK 2017                                               25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32