Page 7 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 7

Odak
 tüm posta, koli ve malzemeler  olduğu durumlarda izleme hizmeti  hatalar hemen fark ediliyor. Güvenlik  Tepe Savunma’nın plaza güvenlik
 kontrol edilmeli. sunarken, Tepe Savunma da plaza  görevlilerinin bir otel çalışanı  görevlileri 5188 sayılı yasa gereği,
     geneli için bir risk değerlendirmesi  kadar nazik olması gerekirken aynı  Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları,
 • İçeriye giriş yapan tüm personel  yaparak, güvenlik ekibinin ve  zamanda çok ciddi bir kontrol yapma  Güvenlik Tedbirleri, Etkili İletişim
 ve ziyaretçiler X-Ray ve metal  ekipmanların belirlenmesi, güvenlik  zorunlulukları bulunuyor.  Temel İlk Yardım, Kalabalık Yönetimi,
 kapı dedektörleri kullanılarak  ekibinin kurulması, istihdamı, eğitimi  Kişi Koruma, Yangın Eğitimi, Güvenlik
 eğitimli personel tarafından  ve yönetimi, gerekli ekipmanların  Bunu sağlamak da ancak doğru  Sistem ve Cihazları, Genel Kollukla
 detaylı bir şekilde aranmalı. temini, prosedürlerin hazırlanması,  personel seçimi, personelin sürekli  İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi
     normal durum ve acil durum   eğitimi ve denetim ile mümkün  eğitimlerini almış, açılan sınavda
 İçeriden gelebilecek risklere  senaryolarının hazırlanması ve  olabilir.  başarılı olmuş ve belge almış
 karşı da şu önlemler alınır:  uygulanması hizmetleri sunuyor.      personelden oluşuyor. Ancak bu
                                     eğitimlerin yanı sıra personele
 • Tüm çalışanların personel  Yılların bilgi birikimi ve grup      göreve başlamadan önce Temel İş
 kartları yetkilerine göre  şirketleri arasındaki yardımlaşma      Sağlığı Güvenliği, plazaya yönelik
 tanımlanmalı ve sadece  ve dayanışma, Tepe’yi rakiplerinden       Temel Güvenlik ve Oryantasyon
 yetkilendirildiği yere giriş çıkış  ayıran en güçlü yönü.        eğitimi de veriliyor. Görev yapacağı
 yapabilmeli.                               yer eğer bir cihaz kullanımı
     Bir plazada ihtiyaç olabilecek                 gerektiriyorsa personel bu cihaz ile
 • Tüm giriş çıkışlar kayıt altına  yönetim, teknik, temizlik, elektronik  ilgili bir eğitime de tabi tutuluyor.
 alınmalı ve arşivlenmeli. Aynı  güvenlik, alarm merkezi, güvenlik
 kart sistemi ziyaretçiler için de  danışmanlığı, fiziki güvenlik hizmeti,  Sonraki süreçte eğitim departmanı
 yüksek telefon hattı kapasiteleri  Plazalarda risk alanları  uygulanmalı. personel eğitimi, iş sağlığı ve  tarafından planlanan Temel ve
 gibi… Bir de çalışanların, sıcak ve  Plazalarda risk alanları belirlerken  güvenliği, grup şirketleri tarafından  Etkili İletişim, Öfke Kontrolü,
 soğuktan etkilenmelerini engelleyen  bunu iki bölüme ayırmak gerekiyor,  • Plazalarda en önemli risklerden  sağlanan hizmetler olarak  Patlayıcı Maddeler ve Silah Bilgisi,
 havalandırma sistemleri çok önemli  birincisi dışarıdan gelebilecek riskler,  biri de acil durum ve tahliye olayı  sıralanıyor. Her şirket, kendi bilgi  Terörizm, Beden Dili gibi eğitimler
 rol oynuyor.  ikincisi acil durum senaryoları. olarak karşımıza çıkar. Yüksek  birikimi sayesinde diğer şirketlere  veriliyor. Plazaların yangın, acil
 katlardan oluşan bir binada  destek olabiliyor.             durum senaryoları ve tatbikatları da
 Plazaların en önemli tercih edilme  Dışarıdan gelebilecek riskler için  yangın gibi acil durumlarda  yönetimin onayı ve planlaması ile
 nedenlerinden biri güvenlik. Tercih  giriş çıkış kontrolleri büyük önem  binanın süratli ve güvenli bir  Sıkı denetim  gerçekleştiriliyor.
 edenler ise güçlü firmalar. Bu durum  taşıyor. Bu riskleri önlemek için,  şekilde tahliye edilmesi gerekir.  Tepe Savunma ve Güvenlik, plaza
 da plaza güvenliğinin önemini ön  Bu da sürekli eğitim ve tatbikat  güvenliğinde en son teknolojiyi  Plazaya tam
 plana çıkarıyor. • Otoparklara giren araçların  ile mümkün olabilir. kullanıyor ve personel online olarak  teknolojik destek
 kontrolleri yapılmalı.  kontrol ediliyor. Ayrıca operasyon       Tepe Güvenlik, teknoloji yakından
 Bu doğrultuda dikkat edilmesi  Tepe Grubu, plaza  ve denetim ekipleri de plazadaki  takip ediyor. Bu çerçevede, kapalı
 gereken bazı noktalar bulunuyor:  • Bomba yüklü araç ile yapılan  güvenliğinde iddialı  güvenlik ekibini kontrol ederek tespit  devre kamera sistemleri, kartlı geçiş
 Plazada bulunan herhangi bir  plaza saldırıları da diğer riskler  Tepe Savunma ve Güvenlik, bir plaza  edilen aksaklıklara anında çözüm  sistem ve yazılımları, yangın alarm
 firmanın ziyaretçisinin makul bir  arasındadır. Plazalara yapılan  içerisinde olması gereken her türlü  oluşturuyor. sistemleri, bariyer kapılar, road
 bekleme sonrasında rahatça firmaya  saldırılar özellikle terör örgütleri  hizmeti veriyor. Hatta grupta inşaat  blockerler, hırsız alarm sistemleri
 ziyaretini gerçekleştirebilmesi  tarafından sansasyonel etkisi  firması olmasından dolayı plaza,  Güvenlik personelinin  gibi bir plazanın ihtiyaç duyabileceği
 ve rahatça çıkabilmesi en önemli  bakımından tercih ediliyor.  inşaatı yapılarak teslim edilebiliyor.  görevi çok önemli  her türlü elektronik güvenlik desteği
 konular arasında bulunuyor. Aynı  Bu nedenle plaza çevresine  Daha önce de bahsettiğimiz gibi  Tepe Güvenlik tarafından sağlanıyor.
 zamanda bir firmanın ziyaretçisinin  araçların kontrolsüz yaklaşması  Elektronik güvenlik hizmeti sunan  plazalarda esneklik aralığı oldukça
 diğer firmanın ofisine gitmemesi  engellenmeli.  grup şirketi Tepe Güvenlik, plazalarda  düşüktür. Plazanın sakinleri ve  Tepe Savunma ve Güvenlik, plaza
 veya gidememesi gerekiyor.  kullanılmakta olan yangın ihbar  konuklarının disiplin beklentileri  güvenliğine özel bir önem verirken,
 Plazada bulunan her firma güvenlik  • Posta, koli ve mal kabul alanları  sistemi, kartlı geçiş sistemi CCTV  yüksektir. Bu disiplin beklentisi  yılların tecrübesiyle müşterilerinin
 şirketinin ayrı ayrı müşterisi  da dış etken riskleri arasında yer  kapalı devre kamera sistemleri, hırsız  çerçevesinde güvenlik görevi daha  tüm ihtiyaçlarını tam ve eksiksiz
 gibidir.  alır. Bu nedenle plazaya giren  alarm sistemleri kurulumu ve gerekli  da ön plana çıkıyor ve yapılabilecek  biçimde karşılıyor. 4 OCAK 2017                                                5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12