Page 1 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 1

ISSN: 2148-4619

          Sayı: 15 ∆ Mayıs 2017        Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri'nin Kurumsal Yayınıdır

                                        Bilgen Altan Toparın:

                                       “Tepe Savunma, işini
                                            ciddiye alıyor”                                          Burcu Dilek Diler:
                                         “En çok çalışılmak
                                        istenen şirket haline

                                              geleceğiz”


                                        Nigar Koyuncuoğlu:
                                     “Yeni iletişim stratejimiz
                                      dinamiklik, yenilikçilik,

                                     sürdürülebilirlik üzerine
                                                kuruldu”


    Endüstriyel tesis


    güvenliği hızlı bir

    değişim içinde
   1   2   3   4   5   6