Page 10 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 10

Söz Müşterinin      AkzoNobel ve                                                  yerel ve uluslararası yönetmeliklere

                                                              uyumu global olarak denetleniyor.
      Tepe Savunma 13 yıldır                                             AkzoNobel ayrıca sosyal sorumluluk
                                                              çalışmalarına da önem veriyor
                                                              ve çalışanları yerel topluluklarda
      birlikte çalışıyor                                               aktif olarak görev alarak Sosyal
                                                              Sorumluluk Projeleri yürütüyor.

                                                              233 kişinin görev yaptığı AkzoNobel’in
                                                              tesisleri, 16.724 m ’si kapalı olmak
                                                                     2
                                                              üzere 33.128 m alanda yer alıyor.
                                                                    2
       İzmir’de faaliyet gösteren toz boya üreticisi AkzoNobel, fabrikalarının güvenliğini              İnsan sağlığının korunması
       sağlamak için 2004 yılından bu yana Tepe Savunma’ya güveniyor. AkzoNobel                   en öncelikli konu

       Kalite Sağlık Güvenlik Çevre Müdürü Bilgen Altan Toparın, Tepe Savunma ve Güvenlik’i             AkzoNobel Kalite Sağlık Güvenlik
       “Güvenilir, kurumsallaşmış, işini ciddiyetle yapabilen bir şirket” olarak tanımlıyor.             Çevre Müdürü Bilgen Altan Toparın,
                                                              tesislerindeki en önemli risk
                                                              unsurlarını şöyle özetliyor: “Her
      1999 yılının Aralık ayında toz boya                                      tesiste olduğu gibi sektörel olarak
      üretmek ve pazarlamak üzere                                          yaşanan risklerin yanısıra sosyal ve
      kurulan AkzoNobel, 13 yıldır tesis                                       asayiş kapsamına girebilecek riskler
      güvenliği hizmetini Tepe Savunma                                        taşıyoruz. Ancak bunun için Serbest  Tesis güvenliği      cihaz ve yazılımı A-Guard sistemi
      ve Güvenlik’ten alıyor.                                            Bölge sınırları içerisinde olmanın  en üst düzeyde       kullanılıyor. Tepe Savunma ve
                                                              avantajını da yaşıyoruz.”    AkzoNobel’in tesis güvenliğini 11  Güvenlik’in 2017 başında Comon
      İzmir’de faaliyet gösteren Akzo                                                        güvenlik görevlisi ile sağlayan Tepe  firmasından satın aldığı A-Guard,
      Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş., %75                                       Tüm faaliyetlerinde insan sağlığının  Savunma ve Güvenlik, faaliyette  kullanıldığı tesislerde güvenlik
      AkzoNobel ve %25 Altan ailesi                                         korunması ve iş kazalarının   bulunulan alanlarda, belirlenmiş  görevlisinin tesis içerisindeki
      ortaklığı ile kuruldu. Merkezi,                                        önlenmesini esas aldıklarını  nöbet noktalarında özel güvenlik  devriyelerinin eş zamanlı olarak
      Amsterdam, Hollanda’da bulunuyor.                                       vurgulayan Toparın, “Endüstriyel  hizmetleri sunuyor ve sözleşme ile  Tepe Alarm Merkezi tarafından da
                                                              kazaların önlenmesi için Proses  eklerinde kararlaştırılan esaslara  izlenmesine ve herhangi bir acil
      Türkiye, AkzoNobel’in toz boya                                         Güvenliği Yönetimi yaklaşımı  uygun olarak tesis güvenliğinin en  durumda müdahale edilmesine
      üretiminde Avrupa’da ikinci, dünyada                                      uygulanıyor. Sağlık, güvenlik ve çevre  üst düzeyde tutmak üzere  imkan tanıyor.
      dördüncü büyük tesisi konumunda.                                        konularında hem yerel otoritelerden  çalışıyor.
      Türkiye’de toz boya tedarikçileri                                       hem de AkzoNobel bünyesinden                  “Tepe Savunma ve Güvenlik
      içerisinde ISO 9001, ISO 14001, OHSAS                                     destek alıyoruz. Bu desteğin  Tesiste görev alacak güvenlik  işini ciddiye alıyor”
      18001 belgelerinin üçüne birden                                        gerekliliklerinin yerine getirilmesi  görevlilerinin ise AkzoNobel’in iş ve  AkzoNobel ve Tepe Savunma ve
      sahip olan ilk organizasyon olan                                        ve denetlenmesi bu konularda bizi  çalışma ilkelerine uyumlu olacak  Güvenlik’in uzun süreli ve uyumlu
      AkzoNobel, ürün yönetim programı                                        güçlü kılıyor” diyor.      kişilerden seçilmesine dikkat  bir birlikteliği var. Ekim 2004’ten
      ile zararlı hammadde kullanımını                                                        ediliyor.            bu yana Tepe Savunma ve Güvenlik
      sürekli olarak en aza indirgemek                                        Hizmet aldıkları Tepe Güvenlik ve                ile çalıştıklarını belirten Toparın, bu
      üzerine çalışıyor. Müşterilerinin de                                      Savunma’nın güvenlik konusunda  Elektronik güvenlik      tercihlerinin sebebini, “Güvenilir,
      sağlık ve iş güvenliğini geliştirmek                                      kendilerine sunduğu destekle ileri  Tesiste fiziki güvenlik yanında  kurumsallaşmış, işini ciddiyetle
      için ortak çalışmalar yürütüyor.                                        seviyede tedbirleri bulunduğuna  elektronik güvenliğe de önem  yapabilen bir şirket olması ve
                                                              dikkat çeken Toparın, “Bu sayede  veriliyor. Kamera ile takip, aramalar  beklentilerimizin bugüne kadar
      Rekabeti adil ve dürüst bir tavır                                       talep edilen çalışma ilkelerine uyum  için kullanılan el dedektörü yanında  karşılanmış olması bizim için
      çerçevesinde sürdüren AkzoNobel’in,  Bilgen Altan Toparın                           sağlanıyor” diyor.       ve güvenlik görevlisi tur kontrol  önemli” şeklinde dile getiriyor.   8   MAYIS 2017                                                                                                    9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15