Page 12 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 12

Vaka Analizi                                                                                   Tepe'den Haberler      Endüstriyel tesislerde en küçük                                        Türkiye’nin ilk üç                        Tepe elemanı Yılın

                                                                                               Personeli seçildi
      ayrıntı bile önemli                                              Şehir Hastanesi’nde

       Endüstriyel tesislerde vardiya hizmetinde her tür ayrıntıya dikkat etmek ve                  Tepe Grubu imzası
       gerektiğinde acil durum prosedürlerini eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulamak can
       ve mal kaybının önüne geçiyor.

                                                                                              Adana Divan Otel, kurum
                                                                                              bünyesinde ve taşeron
                                                                                              firmalardaki çalışanları
                                                                                              arasında 130 kişiyi kapsayan bir
                                                                                              değerlendirme gerçekleştirdi.
                                                                                              Bu değerlendirme sonucunda
                                                                                              Tepe Savunma ve Güvenlik’ten
                                                              Türkiye’nin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ)              Güvenlik Amiri olarak görev yapan
                                                              modeliyle hayata geçen ve sağlık                 Ercan Polatoğlu, Yılın Personeli
                                                              hizmetlerinde devrim yaratan ilk üç               seçildi. Polatoğlu, plaketini Otel
                                                              Şehir Hastanesi’nde Tepe Kurumsal                Genel Müdürü Yaşar Ersoy, İK
                                                              Hizmetler Grubu şirketleri tercih edildi.            Müdürü Melik Bahar Gülbağlar
                                                                              üç şehir hastanesi projesinde  ve Otel Güvenlik Müdürü Arif
                                                              17 Ocak 2017’de açılan Yozgat Şehir  hizmet sunuyor olmak bizler için  Örsdemir’den aldı.
                                                              Hastanesi, 3 Şubat 2017’de açılan  gurur verici. Hastanelerde görev
                                                              Mersin Şehir Hastanesi ve    yapan çalışanlarımızın işi kolay
                                                              24 Mart 2017’de açılan Isparta Şehir  gibi görünse de aslında değildir.
                                                              Hastanesi’nde medikal olmayan  Hastanelerin güvenliğini sağlıklı
      Endüstriyel tesisler, üretim yapılan  hazırlanmış acil durum eylem  fabrikanın doğalgaz tankı civarında   destek hizmetleri, Tepe Servis  bir şekilde sağlayabilmek için,
      alanlar olduğundan pek çok risk  planlarını uygulamak endüstriyel  bir sızıntı tespit etti. Güvenlik     tarafından sağlanırken güvenlik  korumanın hem çok iyi hem de
      unsurunu içinde barındırıyor. Yanıcı,  tesis güvenliğinden sorumlu  görevlisinin yetkililere anında bilgi  hizmeti Tepe Savunma ve Güvenlik  hassasiyetle gerçekleştirilmesi
      patlayıcı pek çok malzemenin  personelin ana sorumlulukları  vermesi sonucunda doğalgaz          yemek hizmeti ise BCC Catering  gerekmektedir. İnsanları rahatsız
      bulunabildiği ortamlar olduğundan  arasında bulunuyor.     vanaları kapatıldı ve çevre emniyeti     tarafından veriliyor.      etmeden güvenliği sağlamak da özel
      güvenlik görevlilerinin her zaman en               sağlandı. Ardından yetkili doğalgaz                      güvenlik görevlilerine düşmektedir.
      küçük ayrıntıya bile dikkat etmeleri,  Tepe Savunma ve Güvenlik  ekibine haber verilerek olaya        Tepe Savunma ve Güvenlik,    Bu dengeyi sağlayabilmek, hiç
      sürekli uyanık ve tetikte olmaları  Sistemleri’nin hizmet verdiği bir  müdahale edilmesi sağlandı.      Isparta’da 100 kişilik güvenlik  şüphesiz eğitimle mümkün
      önem taşıyor. Endüstriyel tesislerde  boya fabrikasında yaşanan olay,                     ekibiyle hizmet verirken, Mersin Şehir  olmaktadır. Bu çerçevede biz
      devriye hizmetleri ve acil durum  devriye hizmetinin ve acil durum  Olay değerlendirmesi           Hastanesi’ndeki çalışmalarını 250  de Yozgat Şehir Hastanesi’nin
      yönetimi bir nebze daha ön plana  yönetiminin önemi bir kez daha  Devriye hizmeti sırasında en küçük     kişilik, Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki  güvenliğini teslim edeceğimiz
      çıkıyor. Görevlilerin acil durumlara  gözler önüne serdi.    ayrıntıya bile dikkat edilmesi,        çalışmalarını 70 kişilik bir güvenlik  arkadaşlarımızla ciddi bir eğitim
      anında müdahaleleri can ve mal                  güvenlik için büyük önem taşıyor. Bu     ekibiyle gerçekleştirecek.   ve ön hazırlık dönemi geçirdik. Bu
      kaybının önüne geçiyor.     Olay özeti            vakada dikkatli bir devriye hizmeti ve                    konuda gösterdiğimiz hassasiyetin,
                      Boya fabrikasında devriye    doğru bir acil durum yönetimi can       Konu hakkında açıklama yapan  sunacağımız güvenlik hizmetlerine
      Yangın, sabotaj, terörizm, kaza,  hizmetinde gerekli kontrolleri yapan  ve mal kaybına yol açacak büyük bir  Tepe Savunma Genel Müdürü   olumlu yönde yansıyacağına
      toplu eylem ve doğal afetlere karşı  Tepe Savunma ve Güvenlik personeli,  felaketi engelledi.        Bora Doğualp, “Ülkemizin ilk  inanıyoruz” dedi.   10  MAYIS 2017                                                                                                    11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17