Page 16 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 16

Tepe'den                                                                                      Tepe'den Haberler
      platform haline getirme vizyonuna                çok önemli. Çalışan memnuniyeti        Kadın istihdamına duyarlılığı
      destek verecek. Tüm bunların da                 noktasında yapılan anketler var.
      sayısal olarak ölçüleceği bir kurgu               Onların analizlerini yapıyoruz ve nasıl
      oluşturuyoruz. Dolayısıyla yapacak                değişim yaratacak işler yapabiliriz
      çok işimiz var.                         konusunu planlama aşamasındayız.       nedeniyle Tepe’ye ödül
                                       Buranın keyifli bir çalışma ortamı
      Değerlendirme Merkezi hakkında                  olmasını, çalışanların buraya
      biraz daha detay verebilir misiniz?               isteyerek gelmelerini, kendilerine                                      Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
      Bu uygulamada önceliğimizi,                   ait bir alan olarak hissetmelerini                                      Orhan Yegin’in elinden aldı.
      şirketlerimizde lokomotif rol oynayan              sağlamak için çalışmalar yapıyoruz.
      Saha Çalışanı olarak adlandırdığımız,              Hem İnsan Kaynakları ekibiyle bir                                       Bilkent Holding’in kadınlara fırsat
      bizi sahada temsil eden ve müşteri                araya gelebilecekleri hem de kendi                                      eşitliği sağlamaya yönelik kurumsal
      bağlılığında kritik rol oynayan Özel               gözlem ve deneyimlerini bizim                                         kültüre sahip olduğunu ifade
      Güvenlik Görevlilerimize ve onların               değerlerimizle örtüşecek şekilde                                       eden Hüseyin Yumuşak, “Grup
      gelişimlerinden sorumlu olan idari                paylaşabilecekleri bir öneri sistemi                                     şirketlerimizden biri olan Tepe
      yönetim kadrolarına veriyoruz.                  geliştiriyoruz.                                                Servis’te, çalışanlarımızın yarısından
      Amacımız, almış olduğu görev ve                                                                        fazlasını kadınlar oluşturmaktadır.
      sorumluluğu “Tepeli” olmak gurur                 Şu anda uygulanan bir performans                                       Üst yönetim kadrolarımızda, başta
      ve prestiji ile taşıyan çalışma                 sistemi var. Onun da geliştirilip                                       Genel Müdür’ümüz Canan Çakmakcı
      arkadaşları yaratmak. Bu amaçla da                çıktılarının değerlendirilebileceği                                      olmak üzere, kadın yöneticilerimiz
      seçme ve yerleştirme süreçlerimizde               bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.                                       oldukça yoğun bir şekilde görev
      bir dizi değişikliğe gitmeyi                   Burada yapılabilecek çok iş var. Çok                                     almaktadır” dedi.
      amaçlıyoruz. Artık Özel Güvenlik                 ufak dokunuşlarla çok büyük etkiler
      Görevlisi seçme sürecimiz çok                  yaratabileceğimizi düşünüyorum.                                        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
      daha kalite odaklı yönetilecek. Bunu               Hem yeni gelmiş olmanın hem de                                        Yardımcısı Sn. Orhan Yegin ise
      sağlamak adına seçme sürecini 5  kriterlerine uygun başvuruları  şirkette bir değişimin başlamış       Tepe Savunma ve Güvenlik, Tepe  Müdürlüğünce düzenlenen 5. Ankara  "Teknolojik gelişmelerin arttığı,
      aşamalı planladık: Telefonla mülakat,  değerlendirme sürecine dahil etmek  olmasının getirdiği bir avantaj. Servis ve Yönetim, Tepe Güvenlik,  İstihdam Günleri kapsamında  Sanayi 4.0 denilen, makinenin
      grup mülakatı, birebir mülakat, vaka  üzere faaliyet gösterecek. Davet                    BCCatering ve Tepe İSG şirketlerinin  Bilkent Holding Kurumsal Hizmetler  makineyi tanıdığı, insana hiç ihtiyaç
      çalışmaları (role play uygulamaları),  edilen ve görüşme sürecine katılan  Çalışanlara nasıl bir kariyer imkanı  oluşturduğu Bilkent Holding  Grubu’na takdim edildi.   duyulmayacak bir üretim metoduna
      testler ve değerlendirme süreci. adaylar ise yukarıdaki 4 aşama ile  sunuyorsunuz?              Kurumsal Hizmetler Grubu’nun                  gidiyoruz. Böyle bir dünyada insana
                      değerlendirilerek gruba katılacak. Şirketin büyümesine paralel        kadın istihdamına verdiği değer,  Ödülü, Bilkent Holding Kurumsal  yatırım yapmaya devam eden
      Tepe markasının gücüyle pek çok                 olarak açılan pozisyonlarla ilgili      İŞKUR tarafından ödüllendirildi.  Hizmetler Grubu adına Danışman  İŞKUR'u hep birlikte destekliyoruz"
      başvuru aldığımız bir gerçek. Tercih  Kısa bir süre içerisinde değerler ve  iç kaynaklara yönelme eğilimimiz  Ödül, Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl  Hüseyin Yumuşak, Çalışma ve  şeklinde değerlendirmede bulundu.
      edilen bir kurum olmanın ötesinde  hedeflere ulaşmadaki yetkinliklerin  var. Bu konuda ilk uygulamamızı
      bunu doğru başvuru kalitesi ile  sistematik olarak ölçümlendiği bir  da başlattık. Tepeli Olmak / Kariyer
      yönetmek de en büyük hedefimiz.  Değerlendirme Merkezi kurgusunu  Fırsatları başlığı altında, beş       TepeBook Çalışan Sadakati Projesi başlıyor
      Bunun da davet edilen aday   tüm şirketlerimiz ve pozisyonlarımız  şirkette açılan tüm pozisyonları tüm
      profilinden geçtiği gerçeğinden  nezdinde uygulayabilecek duruma  çalışanlarımıza duyuruyoruz. Bu       Tepe ailesinin iki yeni ismi, Tepe  projesi başlatıyorlar. Mayıs  kendilerine yakın buldukları
      yola çıkarak bir Arama - Davet  geleceğiz.           pozisyonları tercih eden çalışanlar,      Savunma Pazarlama Müdürü    sonu itibariyle hayata geçecek  konularda paylaşım yaptıkça puan
      ekibi oluşturuyoruz. Bu ekip İnsan                ön kriterlere uygun oldukları         Nigar Koyuncuoğlu ve İnsan   TepeBook Çalışan Sadakati Projesi  toplayacaklar ve çeşitli hediyeler
      Kaynakları ekibimiz tarafından  Çalışanların motivasyonlarının  takdirde Değerlendirme Merkezi        Kaynakları ve Organizasyonel  çalışanları paylaşımda bulunmaya  kazanacaklar.
      eğitilmiş, kaynak yaratma ve  artırılmasına yönelik neler   sürecinden geçiyorlar. Uygun olan       Gelişim Direktörü Burcu Dilek  cesaretlendirmeyi hedefliyor.
      telefonda iletişim yetkinlikleri  planlıyorsunuz?        adayı atamak, olmaması durumda         Diler, çalışan memnuniyetinin  Motivasyon Gurusu, Yaratıcılık  Örneğin çalışanlar Tepe Savunma’yı
      gelişmiş bir arama ekibi olacak.  Şu anda gözlem sürecindeyim.  da gelişim planlarını yaparak onun      müşteri memnuniyeti      Ustası, Maliyet Avcısı ve Çevre  anlatan bir reklam filmi önerebilecek,
      Telefonla mülakat tekniklerini,  Çünkü çok büyük bir operasyon. Bu  hayal ettiği, ilgi duyduğu konuda     olduğundan yola çıkarak geniş  Dostu gibi kategoriler içeren  hatta filme kendileri oynayabilecek;
      bilgi paylaşımını doğru tekniklerle  operasyonda doğru hamleyi yapmak  gelişimini sağlayarak destek olmak   kapsamlı bir çalışan sadakati  TepeBook platformunda çalışanlar  üstelik her fikir için puan
      yöneten bu ekip, davet edilme  domino etkisini yönetmek açısından  istiyoruz.                                                toplayabilecekler.   14  MAYIS 2017                                                                                                    15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21