Page 17 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 17

Tepe'den                                   Tepe'den Haberler
 platform haline getirme vizyonuna  çok önemli. Çalışan memnuniyeti  Kadın istihdamına duyarlılığı
 destek verecek. Tüm bunların da  noktasında yapılan anketler var.
 sayısal olarak ölçüleceği bir kurgu  Onların analizlerini yapıyoruz ve nasıl
 oluşturuyoruz. Dolayısıyla yapacak  değişim yaratacak işler yapabiliriz
 çok işimiz var. konusunu planlama aşamasındayız.  nedeniyle Tepe’ye ödül
 Buranın keyifli bir çalışma ortamı
 Değerlendirme Merkezi hakkında  olmasını, çalışanların buraya
 biraz daha detay verebilir misiniz? isteyerek gelmelerini, kendilerine  Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
 Bu uygulamada önceliğimizi,  ait bir alan olarak hissetmelerini     Orhan Yegin’in elinden aldı.
 şirketlerimizde lokomotif rol oynayan  sağlamak için çalışmalar yapıyoruz.
 Saha Çalışanı olarak adlandırdığımız,  Hem İnsan Kaynakları ekibiyle bir  Bilkent Holding’in kadınlara fırsat
 bizi sahada temsil eden ve müşteri  araya gelebilecekleri hem de kendi  eşitliği sağlamaya yönelik kurumsal
 bağlılığında kritik rol oynayan Özel  gözlem ve deneyimlerini bizim   kültüre sahip olduğunu ifade
 Güvenlik Görevlilerimize ve onların  değerlerimizle örtüşecek şekilde  eden Hüseyin Yumuşak, “Grup
 gelişimlerinden sorumlu olan idari  paylaşabilecekleri bir öneri sistemi  şirketlerimizden biri olan Tepe
 yönetim kadrolarına veriyoruz. geliştiriyoruz.             Servis’te, çalışanlarımızın yarısından
 Amacımız, almış olduğu görev ve                     fazlasını kadınlar oluşturmaktadır.
 sorumluluğu “Tepeli” olmak gurur  Şu anda uygulanan bir performans   Üst yönetim kadrolarımızda, başta
 ve prestiji ile taşıyan çalışma  sistemi var. Onun da geliştirilip   Genel Müdür’ümüz Canan Çakmakcı
 arkadaşları yaratmak. Bu amaçla da  çıktılarının değerlendirilebileceği  olmak üzere, kadın yöneticilerimiz
 seçme ve yerleştirme süreçlerimizde  bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.  oldukça yoğun bir şekilde görev
 bir dizi değişikliğe gitmeyi  Burada yapılabilecek çok iş var. Çok   almaktadır” dedi.
 amaçlıyoruz. Artık Özel Güvenlik  ufak dokunuşlarla çok büyük etkiler
 Görevlisi seçme sürecimiz çok  yaratabileceğimizi düşünüyorum.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
 daha kalite odaklı yönetilecek. Bunu  Hem yeni gelmiş olmanın hem de  Yardımcısı Sn. Orhan Yegin ise
 sağlamak adına seçme sürecini 5  kriterlerine uygun başvuruları  şirkette bir değişimin başlamış  Tepe Savunma ve Güvenlik, Tepe  Müdürlüğünce düzenlenen 5. Ankara  "Teknolojik gelişmelerin arttığı,
 aşamalı planladık: Telefonla mülakat,  değerlendirme sürecine dahil etmek  olmasının getirdiği bir avantaj. Servis ve Yönetim, Tepe Güvenlik,  İstihdam Günleri kapsamında  Sanayi 4.0 denilen, makinenin
 grup mülakatı, birebir mülakat, vaka  üzere faaliyet gösterecek. Davet  BCCatering ve Tepe İSG şirketlerinin  Bilkent Holding Kurumsal Hizmetler  makineyi tanıdığı, insana hiç ihtiyaç
 çalışmaları (role play uygulamaları),  edilen ve görüşme sürecine katılan  Çalışanlara nasıl bir kariyer imkanı  oluşturduğu Bilkent Holding  Grubu’na takdim edildi. duyulmayacak bir üretim metoduna
 testler ve değerlendirme süreci. adaylar ise yukarıdaki 4 aşama ile  sunuyorsunuz? Kurumsal Hizmetler Grubu’nun  gidiyoruz. Böyle bir dünyada insana
 değerlendirilerek gruba katılacak. Şirketin büyümesine paralel  kadın istihdamına verdiği değer,  Ödülü, Bilkent Holding Kurumsal  yatırım yapmaya devam eden
 Tepe markasının gücüyle pek çok  olarak açılan pozisyonlarla ilgili  İŞKUR tarafından ödüllendirildi.  Hizmetler Grubu adına Danışman  İŞKUR'u hep birlikte destekliyoruz"
 başvuru aldığımız bir gerçek. Tercih  Kısa bir süre içerisinde değerler ve  iç kaynaklara yönelme eğilimimiz  Ödül, Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl  Hüseyin Yumuşak, Çalışma ve  şeklinde değerlendirmede bulundu.
 edilen bir kurum olmanın ötesinde  hedeflere ulaşmadaki yetkinliklerin  var. Bu konuda ilk uygulamamızı
 bunu doğru başvuru kalitesi ile  sistematik olarak ölçümlendiği bir  da başlattık. Tepeli Olmak / Kariyer
 yönetmek de en büyük hedefimiz.  Değerlendirme Merkezi kurgusunu  Fırsatları başlığı altında, beş  TepeBook Çalışan Sadakati Projesi başlıyor
 Bunun da davet edilen aday  tüm şirketlerimiz ve pozisyonlarımız  şirkette açılan tüm pozisyonları tüm
 profilinden geçtiği gerçeğinden  nezdinde uygulayabilecek duruma  çalışanlarımıza duyuruyoruz. Bu  Tepe ailesinin iki yeni ismi, Tepe  projesi başlatıyorlar. Mayıs  kendilerine yakın buldukları
 yola çıkarak bir Arama - Davet  geleceğiz. pozisyonları tercih eden çalışanlar,  Savunma Pazarlama Müdürü  sonu itibariyle hayata geçecek  konularda paylaşım yaptıkça puan
 ekibi oluşturuyoruz. Bu ekip İnsan  ön kriterlere uygun oldukları  Nigar Koyuncuoğlu ve İnsan  TepeBook Çalışan Sadakati Projesi  toplayacaklar ve çeşitli hediyeler
 Kaynakları ekibimiz tarafından  Çalışanların motivasyonlarının  takdirde Değerlendirme Merkezi  Kaynakları ve Organizasyonel  çalışanları paylaşımda bulunmaya  kazanacaklar.
 eğitilmiş, kaynak yaratma ve  artırılmasına yönelik neler  sürecinden geçiyorlar. Uygun olan  Gelişim Direktörü Burcu Dilek  cesaretlendirmeyi hedefliyor.
 telefonda iletişim yetkinlikleri  planlıyorsunuz? adayı atamak, olmaması durumda  Diler, çalışan memnuniyetinin  Motivasyon Gurusu, Yaratıcılık  Örneğin çalışanlar Tepe Savunma’yı
 gelişmiş bir arama ekibi olacak.  Şu anda gözlem sürecindeyim.  da gelişim planlarını yaparak onun  müşteri memnuniyeti  Ustası, Maliyet Avcısı ve Çevre  anlatan bir reklam filmi önerebilecek,
 Telefonla mülakat tekniklerini,  Çünkü çok büyük bir operasyon. Bu  hayal ettiği, ilgi duyduğu konuda  olduğundan yola çıkarak geniş  Dostu gibi kategoriler içeren  hatta filme kendileri oynayabilecek;
 bilgi paylaşımını doğru tekniklerle  operasyonda doğru hamleyi yapmak  gelişimini sağlayarak destek olmak  kapsamlı bir çalışan sadakati  TepeBook platformunda çalışanlar  üstelik her fikir için puan
 yöneten bu ekip, davet edilme  domino etkisini yönetmek açısından  istiyoruz. toplayabilecekler. 14 MAYIS 2017                                               15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22