Page 2 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 2

İçindekiler      Odak

       Endüstri 4.0 çağında güvenlik de gelişiyor .......................2                                                 editörden
      Söz Müşterinin

       Akzo Nobel ve Tepe Savunma 13 yıldır birlikte ..............8                                                Değerli dostlarımız,
      Vaka Analizi                                                                          Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’nin kurumsal yayını
                                                                                      TEPE’den dergisinin 15. sayısıyla karşınızdayız.
       Endüstriyel tesislerde en küçük ayrıntı bile önemli ...10
                                                                                      Endüstri dünyası yepyeni bir çağa hazırlanıyor:
      Tepe'den Haberler                                                16                      Endüstri 4.0. Otomasyonun ve dijitalleşmenin öne

       Üç Şehir Hastanesi’nde Tepe Grubu imzası ...................11             2                                  çıktığı, robotların birbiriyle konuşarak üretim yaptığı bir
                                                                                      çağdan bahsediyoruz. Altyapının ve teknolojinin yeni
       Tepe çalışanlarına GÜSOD’dan dört ödül .........................19                                              çağa uydurulması için çalışmalar devam ederken, bu
       Tepe’nin en başarılı çalışanları ...............................................20                                  22   gelişmeler endüstriyel tesis güvenliğini nasıl etkiliyor?
                                8                                                      Odak sayfalarımızda inceledik.
      Tepe'den                                                                            Tepe Savunma ve Güvenlik’in endüstriyel tesis
       "En çok çalışılmak istenen şirket                                                              güvenliğindeki farkını ve tercih edilme nedenini ise 13
       haline geleceğiz" .............................................................................12                              yıldır Tepe Savunma’ya güvenen Akzo Nobel’den Bilgen
       Tepe Savunma’ya yeni pazarlama stratejisi ...............16                                                 Altan Toparın anlattı.
      Zaman Yolcusu                                                                         Tepe Grubu olarak her zaman kendimizi geliştirmeye,
                                                                                      yenlikler getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz
       2. Dünya Savaşı’ndan bugüne radar teknolojileri....22                                                    aylarda aramıza yeni yöneticiler katıldı. İnsan Kaynakları
      Güvenlik Penceresi                                                                       departmanı yeniden yapılandırıldı ve liderliğini ise Tepe
                                                                                      İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü
       Dünyada güvenlik harcamaları yüzde 10 arttı ..........25                                               26   Burcu Dilek Diler üstlendi. Diler ile hedeflerini, planlarını ve
       Özel güvenlik hizmetlerine özel düzenleme ...............32                                                 beklentilerini konuştuk.

      Gelişim Zamanı                                                                         Tepe Savunma ve Güvenlik içinde de yeni bir Pazarlama
                                                                                      Departmanı oluşturuldu. Bu departmanın Tepe Savunma
       İçsel motivasyon, Whiplash üzerine... ..............................26                                            markasına yapacağı katkıları ve yeni iletişim stratejisini
                                                                                      Pazarlama Müdürü Nigar Koyuncuoğlu’yla ile konuştuk.
      Gezgin                                                                             2017 yılı tüm Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu için hızlı
       Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık: Mardin .............28                                                 başladı. İlk açılan üç Şehir Hastanesi’ne hizmet vermeye

      Güvenli Adrenalin                                                                       başladık, çalışanlarımız ve kurum olarak pek çok ödül
                                                                                      aldık, fuarlara katıldık. Tüm bu gelişmeleri ilerleyen
       Bu sporda rüzgar hem kılavuzunuz hem yol                        12                                  sayfalarımızda görebilirsiniz.
       arkadaşınız: Delta Kanat ...........................................................30                                    Gelişim Zamanı sayfamızda konuk yazarımız Özkan Zere
                                                                                      yine çok etkili bir yazı paylaştı ve Whiplash filmi üzerinden
       TEPE’den Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. Yayın Organı Ya yın tü rü: Ye rel, sü re li, üç ay lık der gi                     içsel motivasyon konusuna değindi. Zaman Yolculuğu
       Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Adı na İm ti yaz Sa hi bi: Levent Güler So rum lu Müdür: Sanem Subaşı
       Ya yın Koordinatörü: Aylin Tarhan Kuru Edi tör: Burçin Tarhan Gra fik Ta sa rım: Berna Koritan Sönmez                             sayfalarımızda radarın tarihsel gelişimini incelerken,
       Fotoğraflar: Barış Tekin Katkıda Bulunanlar: Erhan Kahraman                                                  Gezgin sayfalarımızda bu kez Mardin’i ziyaret ettik. Yaz
       Ya zış ma Ad re si: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No. 266/C-17-24, Ankara                                 başlarken tam bir yaz sporu olan Delta Kanat’ı da ele aldık.
       Tel: 0 312 248 80 00, Faks: 0 312 248 80 49 Web: www.tepesavunma.com.tr
       Ya pım: Konak Medya Cebesoy Sokak Aziz Apt. No: 13 Daire: 4 34734 Sahrayıcedit-Kadıköy / İstanbul                               Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.
       Tel: 0216 350 03 03 Web: www.konakmedya.com                                           28           30
       Renk Ay rı mı ve Bas kı: Matus Basımevi, Matbaacılar Sitesi, 1514 Sokak No: 2, İvedik Organize Sanayi - 06378 Ankara Tel: 0 312 395 95 96 Faks: 0 312 395 95 99
                                                                                      Tepe Savunma ve Güvenlik Sis. San. A.Ş.


                                                                                                               1
   1   2   3   4   5   6   7