Page 20 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 20

Tepe'den                                                                                      Tepe'den Haberler
      Dijital pazarlama, sosyal medya                                        Tepe Servis, şehir hastaneleri                  Tepe çalışanlarına GÜSOD’dan
      bizim çok fazla kullanmadığımız                                                                         dört ödül
      mecralar. Buralarda da aktiviteler                                       hizmetlerini tanıttı
      yapacağız. Özellikle hedef kitlemizin                                                                      Güvenlik Servisleri Organizasyon
      yoğunlukla ziyaret ettiği finans                                                                        Birliği (GÜSOD) güvenlik
      sitelerinde reklam çalışmalarımız                                                       tarihleri arasında gerçekleştirildi.  sektörünün en başarılı isimlerini
      olacak. Radyo cıngılımız olacak. İki                                                      Yeni nesil şehir hastanelerine  belirledi. GÜSOD, “Sadakat” ve
      versiyondan oluşan bir TV filmimiz                                                       yapılan yatırımlara ve bu yolda  “Başarı” kategorilerinde, Tepe
      olacak. Burada da sürprizlerimiz                                                        gerçekleştirilen pek çok proje ile
      var. Çekimler bile haber niteliği                                                       ilgili görüşmelere ev sahipliği yapan  Savunma ve Güvenlik ile Tepe
      taşıyacak. Yeni kampanyayla ilgili                                                       sempozyum alanında Tepe Servis  Güvenlik çalışanlarına toplam 4
      büyük heyecan duyuyoruz.                                                            de yerini alarak şehir hastanelerine  ödül verdi.
      Hedefimiz Eylül ortasında yayına                                                        yönelik hizmetlerini ve stratejilerini  Başarı kategorisinde, Bursa’da
      başlamak.                                                                   katılımcılarla paylaştı. REED TÜYAP,  ATM soygununu önleyen Tepe
                                                                              Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği  Savunma ve Güvenlik Özel
      Sosyal medya stratejinizi nasıl                                                        (SAYED) ve Kamu ve Özel Ortaklığı  Güvenlik Görevlisi Mustafa Şahin
      oluşturdunuz?                                                                 Derneği işbirliğiyle düzenlenen  ödüle layık görüldü. Yine aynı
      Teknolojik gelişmelerle birlikte                                                        sempozyum, Sağlık Bakanlığı ve  kategoride yarattığı katma değer
      sosyal medya büyük önem kazandı.                                                        bakanlık yetkililerinin yanı sıra  ve yeni eleman yetiştirilmesine
      2000’li yıllardan başlayarak değişen                                      Avrasya Bölgesi’nin en büyük  Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan,
      ortam, pazarlamanın tanımını da                                        medikal fuarı olan Expomed ile  Kırgızistan, Kosova, Pakistan, Suudi  sağladığı katkı nedeniyle Tepe
      yöntemlerini de değiştirdi.                                          eşzamanlı olarak düzenlenen Şehir  Arabistan ve Madagaskar’dan Sağlık  Güvenlik Alarm İzleme Merkezi
      Çünkü ölçülebilir geri dönüşler                                        Hastaneleri, Sağlık Turizmi ve Kamu  Bakanları ve bakanlık yetkililerinin  çalışanı Mustafa Koçak ödüle hak
      elde etmeye başladık. Biz                                           Özel İşbirliği Sempozyumu 1-2 Nisan  katılımıyla gerçekleşti.  kazandı.
      de kendimizi stratejik olarak                                                                          Sadakat kategorisinde ise 24
      teknolojinin getirdiği yeniliklerin                                      Tepe Savunma, yılın ilk                     yıldan bu yana güvenlik alanında
      tam ortasında konumlandırıyoruz.                                                                        görev yapan Tepe Savunma ve
                                                              YGG toplantısını yaptı                      Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi
      Diğer taraftan teknolojinin sağladığı                                                                      Sefa İnceöz ve 14 yıldır sektörde
      en önemli yeniliklerden biri olan
      veri ve veri tabanı yönetimi de                                                        departman bazında ve genel    çalışan Tepe Güvenlik Alarm
      ileriki günlerin projeleri arasında.                                                      operasyonel yönetim performansı  İzleme Merkezi çalışanı Murat
      Müşterilerimizle ilgili bilgi                                                         değerlendirildi. Pazarlama   Tekcan ödüllendirildi.
      toplama, depolama, veri işleme                                                         faaliyetleri ve planlar, İnsan
      ve geliştirmeye yönelik çalışmalar  de hedef müşteri kitlemize uygun  Savunma ve Güvenlik’in doğru kitle                   Kaynakları’ndaki yenilikler ve
      yapacağız. Müşteri dilimlerini ortaya  platformlarda interaktif pazarlama  tarafından doğru özellikleriyle daha               planlamalar, eğitimler, müşteri
      çıkarıp, müşteriye özel pazarlama  teknikleri kullanarak yine yaratıcı  fazla bilinmesini ve daha kıymetle                  memnuniyeti analizi ve iyileştirme
      planları yapacağız. Bunlar da bizim  ve yenilikçi yüzümüzle kendimizi  bilinmesini sağlamak.                         önerileri, süreç performans ölçümü
      için yeni başlangıçlar.     duyuracağız.                                                  ve hedefleri, belirlenmiş şirket
                                       Geçmişte müşteriler hep                            politikası ve hedeflerini sağlamadaki
      Dijitaldeki gelişimleri ve trendleri de  Bu yapılacak projelerin getirileri  birbirlerinden duyarak bizi tercih               etkinlik, sürekli iyileştirme faaliyetleri
      yakından takip edip hem günümüz  ne olacak?           etmiş ya da müşteri araştırma ve       Tepe Savunma, 2017 yılının   ve sonuçları tartışılan diğer konu
      hem de geleceğin koşullarına  Bizim en büyük hedefimiz öncelikle  geliştirme yöntemiyle yapılmış.      ilk Yönetimi Gözden Geçirme   başlıkları oldu. Toplantıda ayrıca
      ve tüketici beklentilerine cevap  markamıza yatırım yapmak,   Bundan sonraki süreçte marka         Toplantısını Nisan ayında İstanbul’da  Entegre Yönetim sisteminde değişen
      veren inovatif projeler ortaya  marka bilinirliğini ve marka imajını  yönetimi ile marka bilinirliğini    gerçekleştirdi.         şartlar da ele alındı, şirketin ileriye
      çıkaracağız. Türkiye’de yaklaşık 29  yukarı taşımak. Bunu hak eden  yukarıya çıkaracak çalışmalar      2016 ve 2017 yılının bütçelerinin  yönelik yönetim planı, vizyonu ve
      milyon internet kullanıcısı var. Biz  bir markayız. Hedefimiz Tepe  yapacağız.                ele alındığı toplantıda şirketin  çalışma şartları oluşturuldu.   18  MAYIS 2017                                                                                                    19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25