Page 24 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 24

Zaman Yolcusu


       2. Dünya


       Savaşı’ndan

       bugüne radar


       teknolojileri
       Trafik canavarlarıyla baş etmek için en etkili çözümlerden
       biri olan radar teknolojilerinin gelişiminde en önemli
       adımların 2. Dünya Savaşı’nda atılması sizi şaşırtır mıydı?


      Elektronik Denetleme Sistemleri  Gelişen görüntüleme ve iletişim  Söz konusu halkın can ve mal        sebep olan radar teknolojileri ise,
      (EDS), her gün milyonlarca aracın  teknolojileri ise buna “mobil EDS” ile  güvenliği olduğunda, kamu     havacılıktan beysbola kadar pek
      paylaştığı Türkiye yollarında, özellikle  çözüm sunuyor. İstanbul Büyükşehir  kurumları için radar teknolojisi ve  çok noktada hızın bir gözlemci
      trafiğin yoğun olduğu İstanbul  Belediyesi gibi kurumlar tarafından  EDS sistemleri olmazsa olmazlar     tarafından tespit edilmesi için
      gibi metropollerde sürücülerin  da tercih edilen mobil EDS filoları,  arasında yer alıyor. Bugün EDS     kullanılan en yaygın seçenek olarak
      trafik kurallarına her zaman riayet  üstünde yüksek çözünürlüklü  ile elde edilen görüntüler yüksek     biliniyor.
      etmelerini sağlamak için önemli bir  kayıt için birer kamera ve radar  çözünürlüklü olarak 4G, fiber
      caydırıcı unsur olarak kullanılıyor.  barındıran otomobillerden kuruluyor.  internet ve diğer bağlantı yollarıyla  Dünden bugüne radar
      Karayollarının çeşitli noktalarına  Bu araçlar, yasak noktalarda park  iletilebiliyor. Farklı ihlal türlerine  teknolojisi
      yerleştirilen bu sistemler sayesinde  yapan, trafikte hız sınırlarını aşan  uygun faturaları otomatik olarak  Bugün pek çok farklı teknolojiyle
      aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme ve  ve hatta şerit değiştirme kurallarına  düzenleyebiliyor; sanal detektör  radar olarak adlandırılan aygıtları  iletilebildiğini ve metal yüzeylerden  önlemesinde kullanıldı. Yaptığı
      hatalı duraklama gibi kural ihlalleri  uymadan “makas atan” sürücüleri  sayesinde araç sınıflandırma, yaya  geliştirmek mümkün. Ancak 19.  geri yansıdığını gördü.     cihaz, sinyal üretmek için bir kıvılcım
      anlık olarak tespit ediliyor ve  tespit ederek anında merkeze bilgi  algılama, ortalama hız gibi veriler   yüzyılın sonlarında durum böyle                 aralığı, bu sinyali yönlendirmek
      cezai işlem uygulanıyor. Elbette  geçiyor ve ilgili araçla ilgili cezai  yüksek bir isabet oranıyla temin  değildi. Alman fizikçi Heinrich  Yaklaşık 10 yıl sonra, Guglielmo  için dipol bir anten ve silindirik bir
      bu sistemlerin sabit noktalarda  işlem başlatılıyor. Giyilebilir teknoloji  edilebiliyor. Kullanılan teknoloji,  Hertz’in 1886 ile 1888 arasında  Marconi radyo dalgalarının  parabolik yansıtıcıdan oluşuyordu.
      yer alması, kurallara uymama  trendinden de faydalanan denetleme  gece koşullarında dahi kaliteli      iki yıl boyunca yaptığı deneyler  cisimler tarafından yayınlayıcıya  Oluşturulan sinyal benzer bir
      konusunda ısrarcı olan sürücülerin  sistemlerinde, araçla ulaşmanın zor  ihlal fotoğrafları almayı mümkün  sonuç verdi ve elektromanyetik  geri yansıtıldığını gözlemledi.  antene sahip diğer gemi tarafından
      EDS noktalarını bir süre sonra tespit  olduğu yaya yolu gibi yerlere park  kılıyor. Tüm veriler, bulut üzerinden  dalgaların varlığı doğrulandı. Bir yıl  Bu teknoloji daha sonra 1904’te  algılandığında bir zil çalıyordu.
      etmelerine ve bu noktalar haricinde  etmiş araçların tespiti için ise yaya  merkezi sistemle güvenilir bir yolla  sonra ise Hertz, aralarında radyo  Christian Hülsmeyer tarafından  Bu teknoloji özellikle fırtına ve
      ihlale devam etmelerine neden  operatörlerin kullanabildiği akıllı  paylaşılıyor. EDS’nin halk arasında   dalgalarının da olduğu bu dalgaların  Almanya ve Hollanda’da radyo  sis gibi fiziksel görüşün mümkün
      olabiliyor.           gözlüklerden faydalanıyor.    “radar” olarak ifade edilmesine        farklı materyaller üzerinden  yankılarının gemilerin çarpışmasını  olmadığı kötü hava koşullarında   22  MAYIS 2017                                                                                                    23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29