Page 30 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 30

Gezgin
                                                              ve gençliği, sonraki ince uzun bölüm
                                                              olgunluk ve yaşlılık çağını temsil
                                                              ediyor. Buradan büyük bir havuzda
                                                              biriken su da ölümü anlatıyor. Bu
                                                              su, havuzdan kanallarla büyük bir
                                                              ovaya ulaşıyor. Burada da toprağa
                                                              geri döneceğimizi, suyun akışı ile
                                                              doğumdan ölüme kadar insan
                                                              hayatı ve sonrası simgeleniyor.
                                                              Rivayetler bir yana, Mardin yapılarının
                                                              en büyüklerinden olan Kasımiye
                                                              Medresesi; günümüzde El Cezire
        Gündüzü seyranlık,                                             Sanat Müzesi olarak ziyaretçilerini
                                                              ağırlıyor.
        gecesi gerdanlık:                                              Dara Antik Kenti         Deyrulzafaran Manastırı
                                                              Mardin’in güneydoğusunda bulunan
                                                              Dara Antik kenti; Nusaybin’e 30
        Mardin                                                   kilometre uzaklıkta, Mardin-Nusaybin
                                                              karayolu üzerindeki Oğuz Köyü’nde
                                                              yer alıyor. Eski Mezopotamya
                                                              bölgesinin en ünlü kenti olan Dara;
                                                              bugün orta büyüklükte bir köy
                                                              yerleşimi olarak adeta yeniden
       Bu ay gezi rotamızda, evlerinde bitkilerin büyümek için     Kasımiye Medresesi              keşfedilmeyi bekliyor. Kent kalıntıları,
       saksıya ihtiyaç duymadığı, gizemli atmosferiyle asırlar     Artuklular döneminde yapımına         kayalar içinde oyulmuş, çevresi
                                       başlanan medresenin inşası birçok
                                                              8 ila 10 kilometreyi bulan geniş
       ötesinden size selam getiren şehir Mardin var.         kez yarıda kalmış, dönemin zorlu       bir alana yayılıyor. Kent kalıntıları
                                       şartları atlatıldıktan sonra 15.       içinde kilise, saray, çarşı ve depoları,
      Tarihsel gelişiminde birçok uygarlığa  bir noktada bulunan manastır, ismini  yüzyılın sonlarına doğru Akkoyunlu  zindan, tophane ve su bendi, halen       Dara Antik Kenti
      ve onlarca değişik etnik grup,  etrafında yetişen zafaran (safran)  Sultanı Kasım İbn Cihangir        görülebiliyor.
      din ve mezheplere ev sahipliği  bitkisinden alıyor. Üç kattan oluşan  döneminde tamamlanmış.                         hizmet veren yapı, daha sonraları  eserlerin korunup sergilenmesi için
      yapan Mardin, Anadolu’dan    manastır 5. yüzyıldan başlayarak                        Birçok gezi durağına oranla şehrin  askeri garnizon, çeşitli siyasi  de önemli bir imkan sunan müzede
      Mezopotamya’ya kültür, sevgi  farklı zamanlarda yapılan eklentilerle  Rivayete göre Kasım Paşa burada    merkezinin dışında kalan ve büyük  partilerin merkezi, kooperatif binası,  Paleolitik Çağdan MS 19. yüzyıla
      ve hoşgörüyü bir bütün olarak  18. yüzyılda bugünkü haline   katledilmiştir. Kasımiye Medresesi      bir yüz ölçümüne sahip olan   sağlık ocağı ve polis karakolu olarak  kadar olan dönemleri kapsayan
      harmanladı. Binlerce yıl dayanışma  kavuşmuş. Farklı zamanlarda yapılan  eyvanı hakkında ise; Kasım     antik kent, misafirleri tarafından  kullanılmış. Süryani Katolik Vakfından  buluntular sergileniyor. Müzenin
      içinde kurulan kültürel yapıların  eklentilere rağmen, manastır ilk  Paşa’nın kız kardeşinin, Kasım Paşa   Mezopotamya’nın Efes’i olarak  binayı satın alan Kültür Bakanlığı,  üç adet kapalı teşhir salonu ve iki
      adresi olan şehir, barışçıl bir sentez  inşa edildiği dönemin havasını hala  öldüğünde kanlı gömleğini ağıtlar  nitelendiriliyor.      gerekli restorasyon yapmış ve 2000  adet açık teşhir alanı ücretsiz olarak
      oluşturmayı başardı. Kendine özgü  koruyor.           eşliğinde bu eyvanın duvarlarına                       yılında Mardin Müzesi’ni Zinciriye  hizmet veriyor. Mardin Müzesini
      dokusuyla size mistik bir atmosfer                sürdüğü ve hala o duvarlara su        Mardin Müzesi          Medresesinden alarak bu binayı  klasik müzelerden farklı kılan tarafı;
      sunan, farklı kültürel lezzetleri tek  İbadete açık olan manastırda  döküldüğünde duvardaki kan izleri   Mardin Merkez Şar Mahallesi Birinci  taşımıştır.        girişten sonra devir devir gitmek
      kazanda kaynatabilen, evrensel bir  yarım saat arayla ziyaretçilere  belli olduğu rivayet olunuyor.     Cadde’de, Cumhuriyet Meydanının                 yerine farklı konularda odaların
      şehri gezmeye hazır mısınız?  detaylı bilgi veriliyor. Beklerken                       kuzeyinde bir grup Süryani evinin  1974 yılından beri hizmet veren  hazırlanmasıdır. Mardin’den din,
                      Mardin’e özgü bir kahve için ve bu  Medresenin avlusundaki çeşmeden      arasında bulunan müze binası  Mardin Müzesi, bünyesinde bulunan  ticaret hayatı, sosyal hayat vb.
      Deyrulzafaran Manastırı     mırra, Menengiç kahvesi yahut  akan su ise tasavvufi bir betimlemeyi     İgnastios Behnam Banni tarafından  eserlerin çeşitliliği ile dikkat çekiyor.  şeklinde derlenen bu odalar, sunulan
      Mardin’in 4 km uzaklıkta, şirin bir dağ  içerisinde kakule atılmış Türk  daha saklıyor. Çeşmeden akan su   Süryani Katolik Patrikhanesi olarak  Şırnak, Batman, Siirt gibi illerimizde  açıklamalarla birlikte gayet doyurucu
      yamacında, Mardin Ovasına hakim  kahvesi olsun.         doğumu, döküldüğü yer çocukluğu        yaptırılmış. Uzun bir süre dini amaçlı  müze bulunmadığından buradaki  bir müze olarak hizmet veriyor.   28  MAYIS 2017                                                                                                    29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35