Page 31 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 31

Gezgin
     ve gençliği, sonraki ince uzun bölüm
     olgunluk ve yaşlılık çağını temsil
     ediyor. Buradan büyük bir havuzda
     biriken su da ölümü anlatıyor. Bu
     su, havuzdan kanallarla büyük bir
     ovaya ulaşıyor. Burada da toprağa
     geri döneceğimizi, suyun akışı ile
     doğumdan ölüme kadar insan
     hayatı ve sonrası simgeleniyor.
     Rivayetler bir yana, Mardin yapılarının
     en büyüklerinden olan Kasımiye
     Medresesi; günümüzde El Cezire
 Gündüzü seyranlık,  Sanat Müzesi olarak ziyaretçilerini
     ağırlıyor.
 gecesi gerdanlık:  Dara Antik Kenti   Deyrulzafaran Manastırı
     Mardin’in güneydoğusunda bulunan
     Dara Antik kenti; Nusaybin’e 30
 Mardin  kilometre uzaklıkta, Mardin-Nusaybin
     karayolu üzerindeki Oğuz Köyü’nde
     yer alıyor. Eski Mezopotamya
     bölgesinin en ünlü kenti olan Dara;
     bugün orta büyüklükte bir köy
     yerleşimi olarak adeta yeniden
 Bu ay gezi rotamızda, evlerinde bitkilerin büyümek için Kasımiye Medresesi  keşfedilmeyi bekliyor. Kent kalıntıları,
 saksıya ihtiyaç duymadığı, gizemli atmosferiyle asırlar Artuklular döneminde yapımına  kayalar içinde oyulmuş, çevresi
 başlanan medresenin inşası birçok
     8 ila 10 kilometreyi bulan geniş
 ötesinden size selam getiren şehir Mardin var. kez yarıda kalmış, dönemin zorlu  bir alana yayılıyor. Kent kalıntıları
 şartları atlatıldıktan sonra 15.  içinde kilise, saray, çarşı ve depoları,
 Tarihsel gelişiminde birçok uygarlığa  bir noktada bulunan manastır, ismini  yüzyılın sonlarına doğru Akkoyunlu  zindan, tophane ve su bendi, halen  Dara Antik Kenti
 ve onlarca değişik etnik grup,  etrafında yetişen zafaran (safran)  Sultanı Kasım İbn Cihangir  görülebiliyor.
 din ve mezheplere ev sahipliği  bitkisinden alıyor. Üç kattan oluşan  döneminde tamamlanmış. hizmet veren yapı, daha sonraları  eserlerin korunup sergilenmesi için
 yapan Mardin, Anadolu’dan  manastır 5. yüzyıldan başlayarak  Birçok gezi durağına oranla şehrin  askeri garnizon, çeşitli siyasi  de önemli bir imkan sunan müzede
 Mezopotamya’ya kültür, sevgi  farklı zamanlarda yapılan eklentilerle  Rivayete göre Kasım Paşa burada  merkezinin dışında kalan ve büyük  partilerin merkezi, kooperatif binası,  Paleolitik Çağdan MS 19. yüzyıla
 ve hoşgörüyü bir bütün olarak  18. yüzyılda bugünkü haline  katledilmiştir. Kasımiye Medresesi  bir yüz ölçümüne sahip olan  sağlık ocağı ve polis karakolu olarak  kadar olan dönemleri kapsayan
 harmanladı. Binlerce yıl dayanışma  kavuşmuş. Farklı zamanlarda yapılan  eyvanı hakkında ise; Kasım  antik kent, misafirleri tarafından  kullanılmış. Süryani Katolik Vakfından  buluntular sergileniyor. Müzenin
 içinde kurulan kültürel yapıların  eklentilere rağmen, manastır ilk  Paşa’nın kız kardeşinin, Kasım Paşa  Mezopotamya’nın Efes’i olarak  binayı satın alan Kültür Bakanlığı,  üç adet kapalı teşhir salonu ve iki
 adresi olan şehir, barışçıl bir sentez  inşa edildiği dönemin havasını hala  öldüğünde kanlı gömleğini ağıtlar  nitelendiriliyor.  gerekli restorasyon yapmış ve 2000  adet açık teşhir alanı ücretsiz olarak
 oluşturmayı başardı. Kendine özgü  koruyor.  eşliğinde bu eyvanın duvarlarına  yılında Mardin Müzesi’ni Zinciriye  hizmet veriyor. Mardin Müzesini
 dokusuyla size mistik bir atmosfer  sürdüğü ve hala o duvarlara su  Mardin Müzesi  Medresesinden alarak bu binayı  klasik müzelerden farklı kılan tarafı;
 sunan, farklı kültürel lezzetleri tek  İbadete açık olan manastırda  döküldüğünde duvardaki kan izleri  Mardin Merkez Şar Mahallesi Birinci  taşımıştır. girişten sonra devir devir gitmek
 kazanda kaynatabilen, evrensel bir  yarım saat arayla ziyaretçilere  belli olduğu rivayet olunuyor. Cadde’de, Cumhuriyet Meydanının  yerine farklı konularda odaların
 şehri gezmeye hazır mısınız? detaylı bilgi veriliyor. Beklerken  kuzeyinde bir grup Süryani evinin  1974 yılından beri hizmet veren  hazırlanmasıdır. Mardin’den din,
 Mardin’e özgü bir kahve için ve bu  Medresenin avlusundaki çeşmeden  arasında bulunan müze binası  Mardin Müzesi, bünyesinde bulunan  ticaret hayatı, sosyal hayat vb.
 Deyrulzafaran Manastırı mırra, Menengiç kahvesi yahut  akan su ise tasavvufi bir betimlemeyi  İgnastios Behnam Banni tarafından  eserlerin çeşitliliği ile dikkat çekiyor.  şeklinde derlenen bu odalar, sunulan
 Mardin’in 4 km uzaklıkta, şirin bir dağ  içerisinde kakule atılmış Türk  daha saklıyor. Çeşmeden akan su  Süryani Katolik Patrikhanesi olarak  Şırnak, Batman, Siirt gibi illerimizde  açıklamalarla birlikte gayet doyurucu
 yamacında, Mardin Ovasına hakim  kahvesi olsun.  doğumu, döküldüğü yer çocukluğu  yaptırılmış. Uzun bir süre dini amaçlı  müze bulunmadığından buradaki  bir müze olarak hizmet veriyor. 28 MAYIS 2017                                               29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36