Page 34 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 34

Güvenlik Penceresi      Özel güvenlik                           Teknoloji devleri

                                        CEO'larını korumak için
                                        servet harcıyor
      hizmetlerine özel                         Business Insider Apple, Facebook,

                                       Snapchat ve Yahoo gibi teknoloji
      düzenleme                             devlerinin CEO'larının koruması
                                       için harcadıkları parayı şirketlerin
                                       kamuyu aydınlatmak adına
                                       paylaştıkları dokümanlardan
                                       yararlanarak derledi. İşte teknoloji
                                       devlerinin CEO'larını korumak için
                                       yaptıkları harcamalar...
                                        ¬ Facebook'un CEO'su
                                        Mark Zuckerberg:
                                        5.037.840 dolar
                                        ¬ Amazon'un CEO'su
                                        Jeff Bezos: 1.600.000 dolar
                                        ¬ Apple'ın CEO'su
      Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  şartlara ilave olarak en az ön lisans  Tim Cook: 220.432 dolar
      yayımlanan 680 sayılı Kanun   mezunu olacak.           ¬ Yahoo'nun CEO'su
      Hükmünde Kararname'de (KHK),  Mülki idare amirleri, kamu     Marissa Mayer: 544.061 dolar
      Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair  güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel   ¬ Twitter'ın CEO'ları Jack Dorsey
      Kanun'da bazı değişikliklere gidildi. Bu  güvenlik izni verilen yerlerde alınan  ve Dick Costolo: 111.930 dolar.
      değişikliklerden bazıları şöyle: özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye   ¬ Snapchat CEO’su Evan Spiegel:
      Yöneticiler sadece bir faaliyet  ve yetersiz bulduğu takdirde ek  890.339 dolar
      izin belgesinde yönetici unvanı  önlemler aldırmaya yetkili olacak.  ¬ Google'ın Başkanı
      alabilecek.           Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen  Eric Schmidt: 359.581 dolar
      Özel güvenlik birimleri ya da özel  yetkileri sadece görevli oldukları   ¬ Salesforce'sun CEO'su
      güvenlik şirketlerinin şubelerinde  süre içinde ve görev alanlarında  Marc Benioff: 1.449.882 dolar
      veya 15 ve daha fazla özel güvenlik  kullanılacak, görevliler silahlarını da   ¬ IBM'in CEO'su
      görevlisi istihdam edilen yerlerde  görev alanı dışına çıkaramayacak. Ginni Rometty: 617.794 dolar
      en az bir güvenlik sorumlusu
      belirlenecek. Güvenlik sorumluları ilgili  (Kaynak: AA)     (Kaynak: ntv.com.tr)   32  MAYIS 2017
   29   30   31   32   33   34   35   36