Page 8 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 8

Odak      Krone Treyler Fabrikası

                                                              Maxion Wheels

                      Otomotiv sektöründe yer alan   Sistemleri’ne güveniyor. Tepe         Jant Fabrikası
                      Krone Treyler Fabrikası, İzmir’in Tire  Savunma ve Güvenlik Sistemleri,
                      ilçesinde 190.000 m alan üzerine  fabrikada 7 güvenlik personeli ile
                              2
                      kurulu bir tesis. Yaklaşık 200 işçinin  hizmet veriyor. Fabrika ana giriş   Maxion Wheels Jant Fabrikası, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde
                      çalıştığı fabrikada treyler üretimi  kapısında araç giriş-çıkışı, personel,  Alüminyum, Çelik ve Jantaş olarak üç ayrı fabrika ve bir depo olmak üzere
                      yapılıyor. Krone Treyler, 2012 yılından  ziyaretçi ve taşeron giriş-çıkışı  toplam dört tesiste hizmet veriyor. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri
                      bu yana tesis güvenliğini sağlamada  kontrolleri yapılıyor ve devriye hizmeti  ise bu dört tesiste 20 güvenlik görevlisiyle fabrika ana giriş kapısında araç
                      Tepe Savunma ve Güvenlik     ile fabrikanın tamamı kontrol ediliyor.    giriş-çıkışının, personel, ziyaretçi ve taşeron giriş-çıkışının kontrolünü, devriye
                                                              hizmeti vasıtasıyla tüm alanların kontrolünü, CCTV merkezi vasıtasıyla tesise
                                                              ait tüm kameraların takibini ve kontrolünü sağlıyor.
      Aygaz Tesisleri

           Tepe Savunma ve Güvenlik                                                            Opet Fuchs
          Sistemleri, Türkiye’nin çeşitli
          şehirlerinde bulunan Aygaz
        Tesisleri’ne 2010 yılından bu yana                                                          Fabrikası
         toplam 110 güvenlik personeli
        ile hizmet veriyor. Tüm tesislerde
       araç giriş-çıkışı, personel, ziyaretçi                                                         İzmir, Çiğli’de iki, Aliağa’da bir fabrikası bulunan Opet Fuchs
        ve taşeron giriş-çıkışı kontrolleri                                                         (Madeni Yağ) da Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’ni tercih
       yapılıyor, devriye hizmeti vasıtası ile                                                        eden endüstriyel tesisler arasında bulunuyor. Opet Fuchs’un üç
        tüm alanların kontrolü sağlanıyor.                                                          tesisinde toplamda 18 güvenlik görevlisiyle hizmet veriliyor. Verilen
        CCTV merkezi vasıtasıyla tesislere                                                          hizmetler arasında tesiste araç, personel, ziyaretçi ve taşeron
          ait tüm kameraların takibi ve                                                           giriş-çıkışının kontrolleri, devriye hizmeti vasıtasıyla tüm alanların
          kontrolü de verilen hizmetler                                                           kontrolü, CCTV merkezi ile tesise ait tüm kameraların takibi ve
             arasında bulunuyor.                                                            kontrolü bulunuyor.   6   MAYIS 2017                                                                                                    7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13