Page 9 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 9

Odak Krone Treyler Fabrikası

     Maxion Wheels

 Otomotiv sektöründe yer alan  Sistemleri’ne güveniyor. Tepe  Jant Fabrikası
 Krone Treyler Fabrikası, İzmir’in Tire  Savunma ve Güvenlik Sistemleri,
 ilçesinde 190.000 m alan üzerine  fabrikada 7 güvenlik personeli ile
 2
 kurulu bir tesis. Yaklaşık 200 işçinin  hizmet veriyor. Fabrika ana giriş  Maxion Wheels Jant Fabrikası, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde
 çalıştığı fabrikada treyler üretimi  kapısında araç giriş-çıkışı, personel,  Alüminyum, Çelik ve Jantaş olarak üç ayrı fabrika ve bir depo olmak üzere
 yapılıyor. Krone Treyler, 2012 yılından  ziyaretçi ve taşeron giriş-çıkışı  toplam dört tesiste hizmet veriyor. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri
 bu yana tesis güvenliğini sağlamada  kontrolleri yapılıyor ve devriye hizmeti  ise bu dört tesiste 20 güvenlik görevlisiyle fabrika ana giriş kapısında araç
 Tepe Savunma ve Güvenlik  ile fabrikanın tamamı kontrol ediliyor.  giriş-çıkışının, personel, ziyaretçi ve taşeron giriş-çıkışının kontrolünü, devriye
     hizmeti vasıtasıyla tüm alanların kontrolünü, CCTV merkezi vasıtasıyla tesise
     ait tüm kameraların takibini ve kontrolünü sağlıyor.
 Aygaz Tesisleri

 Tepe Savunma ve Güvenlik              Opet Fuchs
 Sistemleri, Türkiye’nin çeşitli
 şehirlerinde bulunan Aygaz
 Tesisleri’ne 2010 yılından bu yana         Fabrikası
 toplam 110 güvenlik personeli
 ile hizmet veriyor. Tüm tesislerde
 araç giriş-çıkışı, personel, ziyaretçi       İzmir, Çiğli’de iki, Aliağa’da bir fabrikası bulunan Opet Fuchs
 ve taşeron giriş-çıkışı kontrolleri        (Madeni Yağ) da Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’ni tercih
 yapılıyor, devriye hizmeti vasıtası ile      eden endüstriyel tesisler arasında bulunuyor. Opet Fuchs’un üç
 tüm alanların kontrolü sağlanıyor.         tesisinde toplamda 18 güvenlik görevlisiyle hizmet veriliyor. Verilen
 CCTV merkezi vasıtasıyla tesislere         hizmetler arasında tesiste araç, personel, ziyaretçi ve taşeron
 ait tüm kameraların takibi ve           giriş-çıkışının kontrolleri, devriye hizmeti vasıtasıyla tüm alanların
 kontrolü de verilen hizmetler           kontrolü, CCTV merkezi ile tesise ait tüm kameraların takibi ve
 arasında bulunuyor.                kontrolü bulunuyor. 6 MAYIS 2017                                               7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14