Page 14 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 14

12  TEPE’DEN                                                                                      TEPE’DEN 13
                                                           gereksinimi doğuruyor. Teknoloji  ve iletişim birimlerinin kuruma  “Logo değişikliğiyle
                                                           ve yenilik alanındaki gelişmeler,  katkısının büyük olacağı mutlak bir  amacımızı; stratejimizdeki
                                                           ekonomik yapılardaki, pazardaki  gerçektir. Ancak kurumun gelişimi
                                                           yasal koşullardaki değişimler, sosyal  için pazarlama, inovasyon, satış,  değişiklikler için farkındalık
                                                           ve politik faktörler, değişen müşteri  operasyon, hukuk, satın alma, yani  yaratmak, yeni
                                                           tercihleri gibi unsurlar, bu seneki  tüm birimlerin yeterliliğinin de  kimliklendirmemizi ve samimi
                                                           yeni oluşturduğumuz yapıda bizi  masanın diğer önemli bacakları
                                                           değişime sürükleyen diğer önemli  olarak tanımlıyorum. Her bir birim  marka konumlandırmamızı
                                                           faktörler.           birbirini beslemeli. Ayakta daha  pekiştirmek, iletişim
                                                                          sağlam durabilmemiz için her
                                                           Bir organizasyonun büyümesi  birimin desteğine aynı oranda  kampanyasının etkisini
                                                           için, ki günümüzde sürdürebilirlik  ihtiyaç var.      güçlendirmek şeklinde
                                                           büyüme ile yer değiştirdi, değişim
                                                           ihtiyaçlarını takip etmek ve zamanı  Yeni tasarlanan logo hakkında da  özetleyebilirim.”
                                                           gelince bu değişimleri hayata  bilgi verebilir misiniz?
                                                           geçirmek bizim için de çok önemli.  Şirketimiz 25 yıllık sürede personel
                                                                          sayısı, iş kolu çeşitliliği, müşteri sayısı  etkisini güçlendirmek ve sahada
                                                           Değişim sürecimizi, pazarlama  ve pazar payı anlamında dinamik ve  farkındalık yaratmak şeklinde
                                                           yapısının kurulması, iletişim  organik bir gelişim geçirdi. Ancak bu  özetleyebilirim.
                                                           kampanyası, logo değişikliğinden  değişimi anlatacak önemli bir öğe
                                                           öte, iyi özümsenmiş, ön araştırmaları  olan logo relansmanı yapılmadı. Yeni iletişim kampanyasının
                                                           yapılmış ihtiyaca yönelik hazırlanan             amacı ve öne çıkardığınız
                                                           bir yönetim stratejisi ve uygulama  Logo değişimimizi, planladığımız  mesajlar nelerdir?
                                                           değişimi olarak adlandırmak daha  marka iletişim kampanyamızın  İletişim kampanyamızın temel
                                                           doğru olacaktır.        etiketi olacak bir unsur olarak  amacı, marka farkındalığımızı
                                                                          tanımlıyoruz. Logo değişikliğiyle  artırmak, sahip olduğumuz güçlü
                                                           Bahsettiğiniz kurum kültürü ve  amacımızı; yönetim, kurumsal  kurumsal yapımızı yansıtmak,
                                                           stratejinin değişim sürecinde  yönelim, kültür veya pazarlama  faaliyet alanlarımızın çeşitliliğini
                                                           Pazarlama Departmanı’nı nasıl  stratejisindeki değişiklikler  göstermek, iş ortaklarımıza ve
                                                           konumlandırıyorsunuz?     için farkındalık yaratmak, yeni  müşterilerimize öz değerlerimizi
                                                           Pazarlama departmanımızın   kimliklendirmemizi ve samimi  hatırlatmak ve çalışma
                                                           bizim gibi gelişen rekabet ve  marka konumlandırmamızı    arkadaşlarımız arasında motivasyon
                                                           sektör ortamında, pazarlama  pekiştirmek, iletişim kampanyasının  sağlamak şeklinde sıralanabilir.


     TEPE SAVUNMA,


     KURUMSAL KİMLİĞİNİ


     YENİLEDİ
    Tepe Savunma, 25. yılını           epe’den dergimizin bir önceki  Tepe Savunma ve Güvenlik
    yeni bir kurumsal kimlik ve       T  sayısında Tepe Savunma ve  Sistemleri, kuruluşunun 25.
                                       yılında neden böyle bir kurumsal
                           Güvenlik Sistemleri’nin yeni
    kampanya ile kutluyor. Tepe       kurulan Pazarlama Departmanı’nı  değişime ihtiyaç duydu?
    Savunma Pazarlama Müdürü        ziyaret etmiş ve Pazarlama Müdürü  Tepe Savunma ve Güvenlik
                        Nigar Koyuncuoğlu’ndan yeni
                                       Sistemleri, 25 yıllık geçmişinde
    Nigar Koyuncuoğlu, yeni logo      bölümün iletişim stratejilerini,  sağlıklı gelişim ve büyümede
    ve kurumsal kimliğin ne ifade      hedeflerini öğrenmiştik. Artık  süreklilik sağlamış, bunu
    ettiğini, yeni kampanyanın       konuştuğumuz çalışmalar    gerçekleştirirken de kurumsal
                                       çalışma ortamını ve bütünlüğünü
                        meyvelerini vermeye başladı. İlk
    detaylarını paylaştı.          olarak Tepe Savunma ve Güvenlik’in  sağlamış köklü bir firma. Şirketimizin
                        kurumsal kimliği yenilendi.  25 yıllık tecrübesi ve 12.000’den
                        Yeni iletişim kampanyası ise  fazla çalışanıyla sektörün lider
                        tamamlanmak üzere. Tüm detayları  pozisyonunda olması her daim
                        Nigar Koyuncuoğlu anlattı.   gelişim, değişim ve yenilenme
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19