Page 18 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 18

16   tepe’den                                                                                                                                                                           tepe’den  17


                                                                                                                                                 TEPE AKADEMİ                                                                                                                     sayesindedir. Ben başarının başka   de olumlu ölçüde etkilemeye    “Eğitimlerimizin yüzde 50’sini
                                                                                                                     bir formülü olduğuna inanmıyorum”   başladı.                     dijitale taşıdık. Dijital eğitimleri
                                                                                                                     diyor.
                                                                                                                                                    Tepe Akademi ile birlikte sistemin   de sınıf eğitimleriyle bağlayarak
                                                                                                                     Geriye dönüp baktığınızda 2017   tüm çalışanlarımıza eşit olarak         karma bir eğitim modeli
                                                                                                                     yılının Bilkent Holding öğrenme   dağıtılması konusunda sadece
                                                                                                                     uygulamalarına neler getirdiğini   web tabanlı değil çağımızın bir                    oluşturduk.”
                                                                                                                     görüyorsunuz?                  gereği olan mobil eğitimlere de
                                                                                                                     2017 yılında grup şirketlerimizin   yönelmeye karar verdik. Pilot
                                                                                                                     büyük bir ivmeyle büyümesinin   çalışmaların ardından Tepe
                                                                                                                     devam ettiğini görüyoruz. İstikrarlı   Akademi’nin mobil uygulamasını
                                                                                                                     büyümemizi sürdürürken çalışan   yayınladık. Temel eğitimlerimizden   çalışıyoruz. Bu arkadaşların bir
                                                                                                                     sayımız da arttı; 22 binlere yaklaştı. Bu   başlayarak her türlü eğitime mobil   kısmı hayatlarının ilk işini yapıyor
                                                                                                                     hızlı büyüme bugün de devam ediyor.  erişimi de olanaklı hale getirdik.   ama bunu “hayatlarının mesleği”
                                                                                                                                                    Dijital eğitimleri sınıf eğitimleriyle   olarak göremeyebiliyor. Bu
                                                                                                                     Bu büyümenin eğitime de yansıması   bağlayarak karma bir eğitim modeli   nedenle işgücü devir oranının bir
                                                                                                                     oldu. İstihdamımız arttıkça biz de   oluşturduk. Çünkü bizim en büyük   kısmını doğal karşılıyoruz. Öte
                                                                                                                     çalışanlarımızı daha kalifiye hale   sıkıntılarımızdan biri, Türkiye’nin   yandan da bu gençlerin içinde, bu
                                                                                                                     getirmek için eğitim ve altyapı   hemen her ilinde eğitim verme   mesleğe yeteneği olan, hayatının
                                                                                                                     çalışmalarımızı hızlandırdık.   gerekliliğimizdi. Her ne kadar   daha sonraki aşamalarında da
          TEPE AKADEMİ                                                                                               Bu noktada da temel olarak     eğitimcilerimizi diğer şehirlere   bu meslekte kariyer yapmak
                                                                                                                                                    yolluyor olsak da, ortada bir
                                                                                                                                                                                  isteyen çalışanlarımızı keşfetmeye
                                                                                                                     Tepe Akademi projemizi hayata
                                                                                                                                                    standart sorunu olabiliyordu. Bunu
                                                                                                                     geçirdik. Geçmişte belirlediğimiz
                                                                                                                                                                                  çalışıyoruz.
          22 BİN KİŞİYE                                                                                              bu hedefi 2016 yılında ciddi   da karma eğitimlerle çözdük.  22 bin kişilik bir sistemde bunu
                                                                                                                     anlamda uygulamaya başladık ve
                                                                                                                     tüm eğitimlerimizi Tepe Akademi
                                                                                                                                                                                  yapmak elbette çok kolay değil.
                                                                                                                                                    Özetle, 2017 yılı tüm bunların
          EĞİTİM SAĞLIYOR                                                                                            çatısı altında topladık. 200’e yakın   sonuçlarını görmeye başladığımız   Adayları çekmek ve içeride tutmak
                                                                                                                     online eğitim ürettik. Bu yapının
                                                                                                                                                    bir sene oldu. Artık eğitimlerimizin
                                                                                                                                                                                  için yaptığımız çalışmaların başında,
                                                                                                                     içine sadece teknik ve mesleki
                                                                                                                     değil, kişisel gelişim eğitimlerini de   neredeyse yüzde 50’sini dijitale   kariyer fırsatlarını göstermek
                                                                                                                                                    taşımış durumdayız. Bunun yanında
                                                                                                                                                                                  geliyor. Şirket bünyemizde, sahadan
                                                                                                                     ekledik. Infinity’nin ürettiği katalog   Akademi ile birlikte diğer konuların   yöneticiliğe geçmiş pek çok kişi
                                                                                                                     e-eğitimlerinden de yararlandık.  hemen hemen oturduğu bir yıl oldu.   var. Örneğin operasyon ve bölge
                                                                                                                                                    Holding’e bağlı bazı şirketlerimizde,   müdürlerimizin tamamı ekip
       Bilkent Holding şirketlerinin                 ünyesinde Tepe İnşaat, Tepe   Tepe Akademi’de pek çok yenilik   Örneğin 3 ayda 200’den fazla kişisel   yıllık çalışan değişim oranının yüzde   üyelerinin içinden çıkıyor.
       eğitimde inovasyon projesi               B    Savunma, Tepe Güvenlik,   yaptıklarını, birçok öğrenme          gelişim eğitimini tamamlayan   35’leri bulduğunu düşünürseniz bir   Merkezdeki yöneticilerimiz de
                                                     Tepe Servis, Meteksan, Tepe
                                                                                                                                                    işletmede bunun ne kadar kritik
                                                                              teknolojisiyle ilgili uygulamaya imza
                                                                                                                     bir güvenlik görevlimize,
       “Tepe Akademi”, 22 binden                Home gibi dev markaları barındıran   attıklarını belirten Savaş Aydın, “Tüm   Genel Müdürümüz tarafından   olduğunu görebilirsiniz.  dahil, terfileri kendi kaynaklarımızla
       fazla kullanıcıya ulaştı. Bu             Bilkent Holding’e bağlı şirketlere   bunlar, ancak iyi bir ekip ve doğru   plaket verdik. Bu örnek gibi,                          gerçekleştirip, liderlerimizi kendi
       dönüşümün ve başarının                   hizmet veren Tepe Akademi’de   liderlerle karşılığını buluyor. Bugün   çalışanlarımızda göğsümüzü   Peki, kariyer ve yetenek      içimizden yetiştirmeye gayret
                                                                                                                                                    yönetimi tarafında neler
                                                                                                                     kabartan daha pek çok güzel
                                                                                                                                                                                  ediyoruz. Çok spesifik bir pozisyon
                                                                              anlatacak bir başarı öykümüz varsa
                                                Savaş Aydın yönetiminde büyük
       hikayesini Risk Eğitim Denetim           bir dönüşüm gerçekleştirildi. Risk   bugüne kadar sistemimizi kullanan   hikaye yaşadık. Eğitimleri kariyer   yapıyorsunuz?       olmadıkça tüm açık pozisyonları
       ve Hakediş Direktörü Savaş               Eğitim Denetim ve Hakediş Direktörü   22 binden fazla çalışanımız, ekip   planlaması ve terfiler için de bir   Bizim en önem verdiğimiz   önce grup içinde ilan ediyor,
                                                                              üyelerimiz ve onların özverili
                                                                                                                                                                                  gereken koşulları karşılayan
                                                                                                                     ölçümleme aracı olarak kullanmaya
                                                Savaş Aydın, Tepe Akademi’nin
                                                                                                                                                    konulardan biri de işgücü devir
       Aydın’dan dinledik.                      başarı hikayesini anlattı.    çalışmaları ve sisteme inanmaları      başladık. Bunlar yetenek yönetimini   oranı. Çok genç bir personel ile   çalışanlarımız varsa önce onlarla
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23