Page 20 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 20

18  tepe’den                                                                                  GÜVENLİK PENCERESİ 19


                                                           Güvenlik görevlisi robot intihar etti!
         ilerliyoruz. Bunu da çok net  edildim. Şu anda şirketimizin genel  üretim, hizmet kalitesi kısmı, bir
         göstermeye çalışıyor, ekip üyesi  yapılanmasındaki direktörlerden  de en önemli bacağı olan insan
         olarak başlayan kişinin çok daha  biriyim.         faktörü öne çıkıyor. İşin temeli
         ilerilere gidebileceğini anlatıyoruz.            aslında insan… İyi yetişmiş                           Amerika’da şiddet olaylarının
         Gençlerin kariyer konusundaki en  Departmanınızda nasıl bir  insanınız olmadan hiçbir şeyin                        önüne geçilebilmesi için güvenlik
         önemli beklentisinin gelişim fırsatı  yapılanma var? Kaç kişilik  yapılamayacağını artık dünyada                      güçlerine teknolojik destek
         olduğunun farkındayız. Biz de buna  bir ekiple, hangi hizmetleri  da Türkiye’de de herkes anlamış                     olmak üzere robot güvenlik
         yönelik yanıtımızı, yaptığımız işlerle  üretiyorsunuz?   durumda. Benim en büyük şansım,                         görevlileri kullanılmaya başlandı.
         veriyoruz.          Departmanımız içerisinde 35’e aşkın  bunun her zaman farkında olan                      Silikon Vadisi girişimlerinden
                        çalışanımız var. Bu fonksiyonun  bir kurumda çalışmak oldu. Biz                        Kightscope’un geliştirdiği K5
         Siz de buradaki yetenek    içerisinde aynı zamanda iç denetim,  başından itibaren insana ve gelişime                   güvenlik robotları; otomatik
         yönetiminin bir örneğisiniz;  risk yönetimi, eğitim, 5188 sayılı  hep çok önem verdik. Bu işin                       devriye, 360 derece video, termal
         sahadan gelen bir yöneticisiniz.  kanun, OSGB ve hakediş bölümleri  temelinin insan olduğunu gördük.                    görüntüleme ve çift yönlü ses
         Nasıl bir kariyer yolculuğuydu  de bulunuyor.        Aynı şekilde Tepe Akademi’de                          özelliği bulunan birer robot polis.
         sizinki?                           insanları geliştirmenin, onları belli                      Robotlar, alışveriş merkezlerinde,
         Ben tüm hayatım boyunca farklı  Eğitim tarafında her markanın  bir seviyeye taşımanın başlı başına                     depolarda ve ofis binalarında görev
         alanlarda çalışıp deneyim kazanmış  kendi yapılanması mevcut. Bunun  bir iş olduğunu gördüm.                        almak üzere tasarlanmış. Ancak
         biriyim. 16 yıldır da Bilkent Holding  içerisinde bağımsız denetim                                     geçtiğimiz günlerde Washington’da,  K5 robotlar, gördüklerini güvenlik
         Kurumsal Hizmetler Grup Şirketleri  sistemleri de yer alıyor. Kendi  Bence bunun önemi, gelecekte                     Washington Harbor kompleksinde  ağına sürekli yükleyen 360
         bünyesinde çalışıyorum. Aslında  eğitimcilerimiz olmayan, dışarıdan  de değişmeyecek. Hatta artık                     devriye görevini sürdüren K5  derecelik, yüksek çözünürlüklü,
         benim öyküm, buradaki birçok  bizimle çalışan, tamamen bağımsız,  her yöneticinin kendini bir İK                      robotlardan biri bilinmeyen bir  düşük ışıklı kızıl ötesi kameralarla
         yönetici arkadaşımınkine çok  tarafsız bakabilecek, marka  departmanı çalışanı gibi görmesi                        sebepten ötürü, süs havuzunun  donatılmış. Çift yönlü ses özelliği
         benziyor. 2002 yılında Vardiya Amiri  standartlarını ölçen yapılarla  gerektiği ortada. Bu durum ister                   içinde bulundu.        sayesinde robot polisler, insanları
         olarak başladığım Tepe Grubu’nda o  çalışıyoruz. Bu, aslında bir denetim  sahada ister merkezde görev                                   duyabiliyor ve insanlara cevap
         sırada 4.500 kişi çalışıyordu. değil ziyaret. Amacı, varsa yanlışları  yapan tüm yöneticiler için geçerli.                 Komplekste çalışan Bilal Farooqui  verebiliyorlar. Ayrıca, sıra dışı ses ve
                        görmek, gördükten sonra da   Çünkü farklı, işini nasıl daha mutlu                      olayı Twitter’da paylaşarak “Ofis  hareketleri tespit etme yeteneğine
         Vardiya Amirliği yaptığım dönemde  sıcağı sıcağına eğitimini vererek  ve iyi yapacağını düşünen                      binamıza yeni bir güvenlik robotu  sahipler. Şirketin geliştirdiği entegre
         grubu da tanımaya başladım.  düzeltilmesini sağlamak. Sonuçları  çalışanlar yaratıyor.                           gelmişti. Kendisini suda boğdu.  güvenlik ağı, kamuya açık yerlerde
         Ardından Operasyon Şefi olarak  da ölçümlüyoruz ve her ziyaretten                                      Bize uçan araba sözü verdiler ama  meydana gelen şüpheli etkinlikleri
         atandım. Sonra da merkezde şirket  sonra puanların arttığını fark  Biz tüm bölgelerimizde ve                        elimize geçen şey intihara meyilli  gerçek zamanlı olarak izleyip rapor
         temsilcisi olarak çalıştım ve Denetim  ediyoruz. Bu konu mükemmeliyeti  projelerimizde bunu yapmaya                    robotlar” ifadesini ekledi.  edebiliyor.
         Grup Müdürlüğüne yükseldim.  sağlamak açısından çok önemli. çalışıyor, her birimin içerisinde bu
                                       konuda yavaş yavaş uzmanlaşacak
         Bunun ardından yeniden Risk Eğitim  Biraz da geleceği konuşalım.  kişiler yaratmayı hedefliyoruz. Bir
         Denetim Hakediş Koordinatörü  Neler öngörüyorsunuz iş    operasyon müdürü, bölge şefi      Hollanda’da ATM’ler güvenlikçilere emanet
         olarak atandım, 2017 yılında  yaşamının geleceğine ilişkin?  yaratmaya ve onlara bu konuda
         da Direktörlük unvanına terfi  Şirketler kurulduğunda işin bir  eğitimler vermeye çalışıyoruz.   Hollanda’da faaliyet gösteren
                                       O kişilerin kendi içinde ekibini    Rabobank, bankanın özellikle
                                       geliştirecekleri bir ortam yaratmayı  ıssız sokak aralarında yer alan ve
                                       hedefliyoruz.              çevresinde apartmanlar bulunan
                                                           ATM noktalarının güvenliğinin
                                       20 yıl içinde yüzlerce inovatif     istihdam edilen güvenlik görevlileri
                                       projede yer aldım. Bazılarının     tarafından sağlanacağını açıkladı.
                                       teknolojisini geliştirdik, bazılarını
                                       daha otomatize hale getirdik; ama    Banka, ATM hırsızlarının gün
                                       bunların karşılığını bulması, iyi bir  geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı
                                       ekip, hızlı çalışan bir çözüm ortağı  maddeler kullandığını, makinelerin
                                       ve doğru liderler sayesinde oldu.    çevresindeki ev ve insanların zarar
                                       Yoksa aldığınız çok iyi ekipmanların,  görmemesi için böyle bir güvenlik
                                       kurduğunuz sistemlerin hiçbir      önlemi alınacağını duyurdu.
                                       önemi kalmıyor. Başarının anahtarı
                                       burada. Doğru insan kaynağınız,     Hollanda’da geçen ay Zevenhoven
                                       gelişime inanan yöneticileriniz     köyünde ve Doetinchem kentinde
                                       olmazsa, başarı mümkün değil.      iki ATM noktasına patlayıcı madde
                                       Bugün anlatacak bir başarı öykümüz   bırakılmış, bomba uzmanları
                                       varsa bugüne kadar sistemden      bölgenin güvenliğini sağlayana
                                       geçmiş binlerce çalışanımız, ekip    kadar 16 hanenin sakinleri evlerini
                                       üyelerimiz ve onların özverili     terk etmek zorunda kalmıştı.
                                       çalışmaları, sisteme inanmaları,
      Risk Eğitim Denetim ve
       Hakediş Direktörü                        ellerini taşın altına koymaları     Hollanda’da geçen yıl 79 adet ATM
         Savaş Aydın                         sayesindedir. Ben başarının başka    patlatılmıştı.
                                       bir formülü olduğuna inanmıyorum.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25