Page 24 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 24

22  ZAMAN YOLCUSU                                                                                 zaman yolcusu 23
                                                                               kullanıcı arayüzü, kamera ile  tarama sisteminden daha ayırt
                                                                               daha uygun mesafelerde tespit  edici olması, kişilerde yaşam
                                                                               yöntemleri geliştirildi. Sarnoff  boyunca değişmemesi ve genetik
                                                                               Laboratuvarlarından Dr. J. Matey  faktörlerden etkilenmemesi
                                                                               ve ekibi “uzaktan iris tanıma”,  nedeniyle önümüzdeki yıllarda
                                                                               “hareket halindeyken iris tanıma”  daha geniş bir kullanım alanı olması
                                                                               teknolojilerini geliştirerek yeni  bekleniyor.
                                                                               nesil sistemlerin temellerini attılar.
                                                                               Artık 1 metre/saniye hızla hareket
                                                                               eden bir kişinin iris taraması
                                                                                               Göz tanıma
                                                                               gerçekleştirilebiliyor.
                                                                               Hindistan göz tarama sistemine  sisteminin
                                                                               geçiş yaptı
                                                                               Daugman’ın geliştirdiği algoritmaya  avantaj ve
                                                                               dayanan sistemler bugüne kadar
                                                                               bazı havaalanlarında kullanıldı.  dezavantajları
                                                                               İlk geniş çaplı uygulama 2000
                                                                               yılında Amsterdam’da Schiphol  Avantajları
                                                                               Havaalanı’nda ve İngiltere’de  • İris, parmak veya yüz gibi
                                                                                                vücut dışında olan bir organ
    GÖZLERİN                                                                       10 farklı havaalanında yapıldı.  olmadığından dolayı zarar
                                                                               Sık seyahat eden kişiler,
                                                                                                görme olasılığı daha düşüktür.
                                                                               pasaportlarını göstermek yerine
    ANLATIYOR                                                                       gözlerini sisteme tanıtarak uçağa  • Parmak izi gibi yöntemlerde
                                                                                                örnek alma sırasında fiziki
                                                                               binmeye başladılar. Bu projeye
                                                                                                temas olduğundan dolayı yanlış
                                                                               IRIS: Iris Recognition Immigration
    HER ŞEYİ                                                                       System adı verildi. Benzer sistemler  veri alma olasılığı vardır. İris
                                                                                                örneği alınırken yaklaşık 10 cm
                                                                               Amerika - Kanada sınırında da
                                                                                                mesafeden bir resim çekilmesi
                                                                               kullanıldı. En heyecan verici gelişme
                                                                               ise 2011’de Hindistan’da devletin  yeterlidir.
                                                                               1,2 milyar vatandaşın iris desenlerini  • Tek yumurta ikizlerinde bile
                                                                               kaydetmeye başlamasıyla     iris yapıları farklıdır. Yani iris
         Son yıllarda            rtan güvenlik şüphesi  Yıllar sonra 1981’de iki göz doktoru,                      yaşandı. Mayıs 2014’e kadar   dokusu tamamen kişiye özel bir
                                                                               600 milyon vatandaşın iris tanıması
                                                                                                yapıdadır.
         yaygınlaşmaya         A  ve gelişen teknolojiler  Aran Safir ve Leonard Flom,                          gerçekleştirilmişti.      • Doğumdan sonra oluşan
                           son yıllarda pek çok
         başlayan göz tanıma      yeni sistemin ortaya çıkmasına  irisin biyometrik sistemlerde                        İris tanıma sistemi nasıl çalışır? iris dokusu dışardan bir etki
                                       kullanılabileceğini savundular ve
         sistemleri, her ne       neden oldu. Bunlardan biri de  1987’de bu düşüncenin patentini                        Günümüzde kullanılan iris tanıma  gelmediği sürece ölene kadar
                                                                                                değişmez.
         kadar 1994 yılından      biyometrik sistemler. Kişilerin  aldılar. 1989’da ise Cambridge                       sistemleri genelde aynı mantıkla  • Göz, insanın ölümünden
         bu yana kullanılsa da     fiziksel farklılıklarından yola çıkarak  Üniversitesi’nden Dr. John                     çalışıyor. Kamera yardımıyla,  sonra en kısa sürede değişime
                                       Daugman’ın öncülüğünde bir grupla
                                                                               gözün iris kısmının siyah beyaz bir
                        elektronik ortamda kimlik tespiti
         ilk çalışmalar 1953’e     yapan biyometrik sistemlerden biri  birlikte Safir ve Flom, iris tanıma                   fotoğrafı çekiliyor. Bu şekilde iris  uğrayan organlardan biridir.
         kadar dayanıyor.        de göz tanıma. İris ve retina olmak  sisteminin algoritmasını geliştirdi.                  tanıma sistemlerinde kullanıcının  • Gözlük, lens ve hatta güneş
                                                                                                gözlüğü ile kullanılabilir.
                        üzere iki yolla tespit yapan bu
                                                                               izni olmadan tarama işlemi yapmak
         Sağladığı avantajlar      sistemlerden en fazla kullanılanı iris  İlk ürün 1995’te çıktı                        neredeyse mümkün değil. Çekilen  • Nükleer tesisler, laboratuvarlar,
         nedeniyle gelecekte      tanıma sistemleri.      İlk prototipin testleri ise 1993’te                       fotoğrafta iris kısmı haricindeki  ameliyathaneler gibi steril
                                                                               öğeler resimden çıkartılıyor.
                                       Nükleer Savunma Teşkilatı’nda
                                                                                                veya koruyucu özel giysilerin
         daha fazla kullanılması    İris tanıma sistemleri ile ilgili ilk  yapıldı ve Flom, Safir ve Daugman’ın                 Demodulasyon işlemi ile DNA   giyilmesi gereken ortamlarda
         bekleniyor.          patent 1987’de alındı ve ilk sistemler  çabalarıyla 1995’te testler başarıyla                koduna benzeyen bir kod üretilir.  kullanılabilen tek biyometrik
                        1994’ten sonra kullanılmaya  tamamlandı. Hemen ardından da bu                        Üretilen bu kod veritabanındaki  sistemdir.
                        başlandı. Ama iris tanıma ile ilgili  algoritmaların kullanıldığı ilk ürünler                diğer kodlarla karşılaştırılarak  Dezavantajları
                        çalışmalar çok daha eskilere  piyasaya sunuldu. Bu konuda ilk                        işlemler yapılıyor.      • Tanımanın yapılabilmesi için
                        dayanıyor.          lisans sahibi şirketler, IriScan, Iridian,                                    çekilen resmin çözünürlüğünün
                                       Sarnoff, Sensar, LG-Iris, Panasonic,                      Günümüzde iris tanıma sistemleri  ve kalitesinin çok iyi olması
                        Bu konuda ilk çalışmalar 1953  Oki, BI2, IrisGuard, Unisys, Sagem,                      daha çok karakollar, havaalanları  gerekir. Aksi halde beklenen
                        yılında F. H. Adler tarafından  Enschede, Securimetrics ve L1 oldu.                     gibi güvenlik gerektiren noktalarda  sonuçlar elde edilmeyebilir.
                        yayınlandı. Gözün Fizyolojisi                                         tercih ediliyor. Üniversiteler, şirketler  • Yüksek çözünürlüklü iris
                        (Physiology of the Eye) adlı  Bu ilk algoritma ve ürünler o                         ve kuruluşlarda da personel ve  resimleri ve üzerine iris deseni
                        kitabında Adler, gözdeki izlerin  zamandan bu zamana pek çok                         öğrenci takibi için kullanılıyor. basılmış lensler ile var olan
                        kendine özgü olduğunu ve parmak  gelişme gösterse de iris tanımanın                                      sistemleri aşmak mümkün
                        izinin yerine kullanılabileceğini ilk  temellerini oluşturdu. Son yıllarda                  İris tanıma sisteminin, şu anda  olabilir.
                        kez dile getirdi.       yapılan çalışmalarla daha esnek                         en çok tercih edilen parmak izi
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29