Page 29 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 29

26 GEZGİN                                       GEZGİN 27                   İznik’te çini üretimine ilk olarak
                   14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın
                   başında başlandı. 14. yüzyıl
                   sonundan itibaren çininin içerdiği
                   kuvars maddesinin arttırılması ile
                   sert ve beyaz hamurdan İznik’e

                   özgü çiniler geliştirildi.

                   1. Hristiyanlık konseyi burada  haline geldi. İznik atölyelerinde
                   toplandı. 1075 yılında Selçuklu  yapılan çiniler genel olarak
                   Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah  dönemin başkenti İstanbul’daki
                   kenti alıp başkent yaptı ve 1097’de  saray duvarlarının ve önemli
                   şehir tekrar Bizans’a geçti. 1204’de  mimari yapıların duvarlarının
                   Latinlerin İstanbul’u zaptı sırasında  süslenmesinde kullanılmaktaydı.
                   57 yıl Bizans’a başkentlik yaptıktan
                   sonra 1331 tarihinde Orhan Gazi  İznik’te gezilecek yerler
                   tarafından Osmanlı ülkesine  İznik Gölü: Marmara Bölgesi’nin
                   katıldı, bundan sonra ismi İznik  en büyük, Türkiye’nin ise 5. büyük
                   olarak değişti.        gölü olan İznik Gölü, derinliği en
                                  fazla 80 metre olan tektonik bir
                   Osmanlı döneminin ilk cami,  tatlı su gölüdür. Toplamda 310
                   medrese ve imareti İznik’te inşa  kilometrekarelik bir alana yayılan
                   edildi.14., 15. ve 16. yüzyıllarda  elips şeklindeki gölün uzunluğu
                   İznik önemli bir sanat merkezi oldu,  33 kilometre, genişliği 12 kilometre,
                   dünyaca ünlü çini ve seramikler  çevresi ise 95 kilometre. Çevresi
                   burada üretildi. İznik, Helenistik  tarım alanları ve zeytinliklerle
                   çağdan kalma ızgara planlı kent
                   yerleşimi, Roma, Bizans ve Osmanlı
                   döneminden kalan anıtsal yapıları  İznik çinisi
                   ile dikkat çekiyor
                                   özellikleri
                   Dillere destan İznik çinisi
                   İznik, tarihi geçmişinin yanında  • Sır tabakasının parlak olması
                   Osmanlı sanatına damgasını    yüzeyde su tutulmasına
                   vuran birbirinden güzel çinileri  izin vermez, bakteri ve küf
                   ile de bilinir.          oluşumunu engeller. Diğer
                                    taraftan alt yüzeyindeki
 Çinisi ve zengin  Z engin tarihi, önemli tarihi  Şehrin kurulması, Makedonya kralı  Çini, çeşitli malzemelerin  mevcut por dağılımları
    Büyük İskender’in ölümüyle
 yapıları ve çinileriyle tanınan
                                    sayesinde duvarların gaz
                   birleşiminden oluşan, üzerinde
 İznik, son zamanlarda  İskender’in Frigya satrabı  çeşitli motiflerle boyama yapılmış  alışverişini sağlar. Bu özellikleri
 tarihiyle İznik manzaralarıyla da karşımıza sık sık  Gölü kıyısında Antigoneia ismini  taşlardır. İznik çinisi ise sertliği,  ıslak ortamlarda uzun yıllar
    Antigonus’un M.Ö. 4. yy’da Askanya
 dillere destan olan güneş batışı
                                    sayesinde dış cephelerde ve
                   süsleme sanatında kullanılan
                                    bozulmadan kalabilir.
 çıkar oldu.
                   sağlamlığı ve zarafeti ile ün
    verdiği kenti imar ettirmesiyle
    gerçekleşti. Kent Antigonos’un  yapmıştır.
 Bursa’ya bağlı ve şehre uzaklığı  ölümünden sonra diğer komutan  • Çini üzerindeki sır tabakasının
 Dört medeniyete ev sahipliği yapmış İznik,  8,5 km. olan İznik’in en eski yerleşimi  Lysimachos’un eline geçti,  İznik’te çini üretimine ilk olarak  parlaklığı, farklı ışık kırılmaları
    Lysimachos kenti geliştirip,
                                    meydana getirerek sır
 M.Ö 2500 yıllarına kadar ulaşır.
                   14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın
 tarihi yapıları, gölü ve göldeki gün batımı  Tarihte dört kez başkent olmuş  güzelleştirdi ve karısının adına  başında başlandı. 14. yüzyıl  altındaki renklerin daha parlak
 manzarasıyla görülmeye değer bir yer. İznik,  ve dört medeniyete ev sahipliği  izafeten adını “Nikaia” koydu.  sonundan itibaren çininin içerdiği  görünmesini ve bulundukları
                   kuvars maddesinin arttırılması ile
 yapmış İznik, Antik Çağ’dan itibaren
                                    ortamın daha geniş
    Lysimachos’un M.Ö. 293’te
 sağlam yapıdaki çinisiyle tüm dünyada  Nikaia olarak anılıyordu. Yunanca  ölümünden sonra kente Bithynialılar  sert ve beyaz hamurdan İznik’e  görünmesini sağlar.
 tanınıyor. “Eis Ten Nika ieon” (Nikaia’ya)  hakim oldu, M.Ö. 2. yüzyılda  özgü çiniler geliştirildi. Böylece İznik  • Bulundukları ortamda ısı
 anlamına gelen kelime grubunun
    Roma hakimiyetine giren şehir
                   çinisi ün yaptı ve İznik, 15-18’inci
 “Eis” ve “Nik” kısımlarının “Eisnik”  daha sonra Bizans hakimiyetinde  yüzyıllar arasında önemli çini ve  yalıtım özelliği göstererek
 “İsnik” olarak telaffuz edilmesinden  kaldı. Nikaia şehri, havarilerden  seramik üretim merkezi haline  mekanların kışın sıcak, yazın
 kaynaklanarak günümüze geldiği  Petros’un gelmesinden sonra  geldi. Sadece Anadolu’da değil tüm  serin olmasını sağlar.
 anlaşılıyor. Hristiyanlık ile tanıştı, 325 yılında  dünya genelinde önemli bir merkez
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34