Page 4 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 4

2  ODAK                                                                                         ODAK 3
                                                                                         girdikten sonra görülebilecek riskler
                                                                                         ve bunların önlem önerileri her proje
                                                                                         başladıktan sonra ikinci bir analizle
                                                                                         mutlaka müşteriye sunuluyor.

                                                                                         Önemi giderek artıyor
                                                                                         Risk analizi, son zamanlarda giderek
                                                                                         önemini artırdı. Öyle ki eskiden
                                                                                         sadece bir projenin parçası olan
                                                                                         risk analizi, artık sadece risklerinin
                                                                                         farkında olmak isteyen şirketler
                                                                          Günümüzde özel        tarafından tek başına bir hizmet
                                                                          güvenliğin en önemli     olarak da istenebiliyor.
                                                                          adımı risk analizi. Proje   Her ne kadar risk analizinin önemi
                                                                          başlangıcında yapılan     herkes tarafından daha fazla
                                                                                         anlaşılsa da bazı hizmet alan
                                                                          risk analizi, projenin    şirketler analizde belirtilen önlemleri
                                                                          başarılı olması için     yatırımdan kaçınarak yerine
                                                                          birinci koşul olurken,    getirmeme yoluna gidebiliyorlar.
                                                                                         Ancak bu durumda sorumluluk
                                                                          proje süresince düzenli    hizmeti alan müşteride oluyor.
                                                                          yapılan analizler ise     Konu hakkında bilgi aldığımız Tepe
                                                                                         Savunma Süreç Yönetimi Direktörü
                                                                          güvenlik tehditlerinin    Mustafa Altun, risk analizinin
                                                                          oluşmadan           önemini bir örnekle anlatıyor:

                                                                          önlenmesini sağlıyor.     Lüks bir sitede zemin katta bulunan
                                                                                         ve pencereleri açık bırakılan bir
                                                                                         evde hırsızlık olayı yaşanır. Ev sahibi,
                                                                                         güvenlik şirketi aleyhine zararın
                                                                                         karşılanması için dava açar. Hakim,
                                                                                         konuyu bilirkişiye havale eder.
                                                                                         Bilirkişi de konuyu incelemek için
                                                                           İ  ster büyük ister küçük olsun,  risk analizi raporunu ister.
                                                                             tüm özel güvenlik projelerinin
                                                                             başarısı, iyi yapılan bir  Risk analizi raporunda güvenlik
                                                                          risk analizinden geçiyor. Proje  şirketi, giriş katlardaki dairelerin kapı
                                                                          başlangıcında güvenlik uzmanları  ve pencerelerine alarm sisteminin
                                                                          tarafından alanda yapılan ve  konulması ve dekoratif demirlerle
                                                                          güvenlik risklerini ortaya koyan  kapatılması gerektiğini belirtmiş,
                                                                          analiz çalışmalarında mevcut  aydınlatılması ve kamera sistemi
                                                                          risklere uygun güvenlik önlemleri de  konulması gereken noktaları
                                                                          belirlenerek müşteriye sunuluyor.  belirlemiştir. Ancak site yönetimi
                                                                          Burada önemli olan, risk analizinin  bütçe olmadığı gerekçesiyle bu
                                                                          müşterinin beyanına göre değil,
                                                                                         önerileri yerine getirmemiştir..
     ÖZEL                                                                   güvenlik uzmanının alanı bizzat  Dolayısıyla bilirkişi, özel güvenlik
                                                                                         şirketinin danışmanlık görevini
                                                                          incelemesiyle yapılması. Ancak
     GÜVENLİĞİN                                                                bu koşullarda doğru bir sonuca
                                                                          ulaşılabiliyor.


     EN ÖNEMLİ                                                                 Tepe Savunma, alanında tecrübeli
                                                                          çalışanları sayesinde sektörde risk
                                                                          analizini en doğru ve isabetli yapan
     ADIMI:                                                                  şirketler arasında bulunuyor. Tepe Savunma, alanında

                                                                          Tepe Savunma, proje başlamadan
                                                                                         tecrübeli çalışanları sayesinde
     RİSK ANALİZİ                                                               önce yaptığı risk analizini proje  sektörde risk analizini en doğru ve
                                                                          başladıktan 1 ay sonra tekrarlıyor.
                                                                          Çünkü bazı tehditler, projenin
                                                                          içinde yaşamaya başlamadan önce  isabetli yapan şirketler arasında
                                                                          algılanamayabiliyor. Ancak işin içine bulunuyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9