Page 17 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 17

TEPE’LİLER 15
    B  ir şirketin başarısı, ona  Personel Şefi olarak atandım.  “Bir şirkette kalıcı olabilmenin
      sadakatle bağlı, onu sürekli
                                  ilk şartı, işinizi ve çalışma
                   01 Şubat 2002 tarihinde Tepe
      ileriye taşıma azmiyle  Savunma ve Güvenlik’te İnsan
    çabalayan çalışanlarına bağlıdır.  Kaynakları Müdürü oldum  arkadaşlarınızı sevmenizdir. Buna
    Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu  ve sonrasında 01 Ekim 2008  paralel olarak aidiyet duygusu
    bünyesinde de çok uzun seneler  tarihinden itibaren de Tepe Servis  ile beraber, sadakat de çok
    hizmet etmiş, şirketlerin tarihine ve  ve Yönetim’de Danışman olarak
    gelişimine tanıklık etmiş çok değerli  çalışmaya devam ediyorum. önemlidir.”
    çalışanlar mevcut. Bu sayımızdan
    itibaren uzun yıllarını Tepe ailesine  Bilkent Holding şirketlerinde bu
    bağlı olarak geçiren ve şirkete  kadar uzun yıllar çalışmanızın
    büyük katkıları olmuş kişilerle  sırrı nedir, bunu neye
    görüşerek, Tepe’yi onların ağzından  bağlıyorsunuz?
    dinleyeceğiz. Tepeliler sayfalarımızın  Kalıcı olabilmenin ilk şartı işinizi ve
    ilk konuğu ise bu sene 25. hizmet  çalışma arkadaşlarınızı sevmenizdir.
    yılına giren Tepe Servis ve Yönetim  Buna paralel olarak aidiyet duygusu
    Danışmanı Hüseyin Yumuşak.  ile beraber, sadakat de çok  İlk çalışmaya başladığınızdan
                   önemlidir. Dürüst ve ilkeli çalışma  bugüne kadar Bilkent Holding
    Bilkent Holding bünyesinde  prensibi ile bu zamana kadar bana  şirketlerinde neler değişti? O
    kaç yılında, hangi pozisyonda  verilen görevleri hakkı ile yerine  günle bugünü kıyasladığınızda
    çalışmaya başladınız? Daha  getirmeye ve bana duyulan güvene  neler söyleyebilirsiniz?
    sonra bugüne kadar hangi   layık olmaya çalıştım. Sanırım  Dünyadaki değişime paralel olarak
    görevlerde bulundunuz?    bu değerler sadece benim değil,  Bilkent Holding de sürekli gelişiyor
    Tepe Ağaç ve Metal San. A.Ş.’de  her yöneticinin başarısının ve  ve değişiyor. Hem teknoloji ve
    22 Ağustos 1993 yılında Personel  kalıcılığının anahtarıdır. metodoloji anlamında büyük
    Memuru olarak işe başlayarak                 yeniliklere imza atıldı hem de insan
    Tepe ailesine katıldım. Daha sonra  Tepe sizin için ne ifade ediyor?  kaynakları gelişimi konusunda
    Tepe Prefabrik A.Ş.’ye Personel Şef  Tepe benim için; hem büyük,  iyileştirmeler yapıldı. Bu maratonda
    Yardımcısı olarak atandım. Ardından  kıymetli bir aile hem de sürekli  Bilkent Holding şirketleri, büyük
    1996 yılında Tepe İnşaat San. A.Ş.’ye  gelişimimi sağlayan bir okuldur. adımlarla yoluna devam ediyor.

                                  Bilkent Holding’de çalışma
                                  hayatınız boyunca hiç
                                  unutamadığınız anılarınız var
                                  mı? Bizimle paylaşır mısınız?
                                  Uzmanlık alanım gereği, sürekli
                                  çalışanlar ile yakın ilişkiler
                                  kurmamdan dolayı, aslında her
                                  gün benim için özel bir anıdır.
                                  Çalışanların hem iyi günlerinde hem
                                  de kötü günlerinde şirketlerimizi
                                  temsilen yanlarında olmaya
                                  çalıştım. Onların gözlerindeki
                                  mutluluk ifadesini gördüğüm veya
                                  fayda sağladığımı düşündüğüm her
                                  an benim için özeldir. Bu sebepten
                                  kısaca diyebilirim ki; şirketimizde
                                  geçirdiğim her an özeldir.

                                  Tepe Grubu’nda çalışmaya
                                  yeni başlayanlara en tecrübeli
                                  çalışanlardan biri olarak neler
                                  tavsiye edersiniz?
                                  İlkeli ve dürüst çalışın, işinizi sevin,
                                  iş arkadaşlarınızı sevin ve güven
                                  sağlayın. İş hayatının zorlukları her
                                  zaman karşınıza çıkacaktır.
                                  Bu durumlarda sabırlı ve güçlü
                                  olun. Söylediğim gibi, Bilkent
                                  Holding büyük bir okuldur, bundan
                                  sonuna kadar faydalanın ve layık
                                  olmaya çalışın.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22