Page 18 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 18

16  HABERLER


    Tepe Savunma, Türkiye’nin
    güvenlik tablosunu çıkarttı
    Tepe Savunma, Türkiye’nin 2017’deki terörle mücadelesini ve
    güvenlikle ilgili önemli gelişmeleri bir rapor haline getirerek

    Güvenlik Bülteni Almanak 2017’yi yayınladı.         T  oplumsal huzur ve insan  gündeminde önemli yer teşkil eden  Almanak projesiyle; yaşananlardan
           güvenliğini odak noktasına
                        olay ve gelişmeler yer alıyor.
                                       ders çıkartarak Türkiye’de birlik
           alan Tepe Savunma ve                  ve beraberliğe ne kadar çok
         Güvenlik Sistemleri A.Ş, geçen yılın  Toplumsal hafızayı canlı tutmak  ihtiyacımız olduğunu bir kez daha
         kısa bir özetini içeren, Türkiye’de  amacıyla 2017’nin de kısa bir  hatırlatmaya vesile olabilmeyi
         ve dünyada yaşananları tek bir  özetinin yer aldığı çalışmanın  hedefliyoruz” değerlendirmesinde
         kaynakta derlendiği Güvenlik  titizlikle hazırlandığını söyleyen  bulundu.
         Bülteni Almanak 2017’yi yayınladı.  Tepe Savunma Genel Müdürü Bora
                        Doğualp, “Türkiye’den ve dünyadan  Almanak’a gelen olumlu
         Türkiye’nin 2017’deki terörle  aldığımız örneklerle Tepe Savunma  eleştirilerden çalışmanın iletişim
         (savunma ve güvenlik)     ve Güvenlik’in almanağı ileride de  açısından da doğru bir yöntem
         mücadelesinin büyük bir    yakın tarihe ışık tutacak bir kaynak  olduğunu ortaya koyduğunu ifade
         özenle rapor haline getirildiği  olacaktır” diye konuştu.  eden Doğualp, hedef kitlelerine
         Tepe Almanak 2017’de, yılın ilk               yönelik sürdürülebilir iletişim
         saatlerinde Ortaköy’deki gece  İlki geçen yıl yayımlanan Tepe  çalışmalarına hız vereceklerini
         kulübüne yapılan terör saldırısı,  Almanak’ın büyük ilgi görmesinin  anlattı.
         silahlı insansız hava aracı ile  kendilerini yeni bir çalışmaya
         yapılan operasyon tartışmaları,  yönelttiğini söyleyen Doğualp,  Sürdürülebilir sosyal sorumluluk
         Amerika Birleşik Devletleri ile  “Geçmişte yaşanan bazı olaylar  anlayışı içerisinde gerçekleştirilen
         yaşanan vize krizi gibi gerek ulusal  kimi zaman bize gelecek için ders  Almanak, Türkçe ve İngilizce
         gerekse uluslararası kamuoyunun  çıkartabileceğimiz ipuçları verir.  hazırlanırken, 1000 adet baskı yaptı.

        Tepe Savunma Genel Müdürü
              Bora Doğualp
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23