Page 21 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 21

HABERLER 19


     “Gücümüzü birlikte hissedelim istedik”

                   “TePeople, Bilkent Kurumsal    çok ama çok güçlü bir farkı var. Biz
                   Hizmetler’in 6 grup şirketi, toplamda  çalışma arkadaşlarımızın birbirleri
                   23.000’i aşkın çalışma arkadaşımız  ile etkileşimini ölçebiliyoruz.
                   için hazırladığımız bilgi ve iletişim  ‘BİZ1İZ’ diye yola çıktığımız 2018
                   platformumuz. Bilkent Holding’in  mottomuzda birlikte güçlüyüz
                   gelişim, güvenirlik, bağlılık ve saygınlık  sloganını öne çıkarttık. Bunun temel
                   değerlerine hizmet etmesi adına  bir amacı var. Birlikte empati ve
                   kurduğumuz bu online platform ile,  paylaşım ile en iyiye ulaşabilmek.
                   bilgi ve uzmanlığa hızlı erişim sunmak,  Arkadaşlarımızın birbirleriyle takdir
                   şirket uygulamalarımıza tek kapıdan  ve tebrik etkileşimlerine erişebiliyor,
                   ulaşarak hız kazanmak, şirketimizin  hangi alanlarda bilgiye ihtiyaç
                   en güçlü yönlerinden çevikliğe   duyduklarını görebiliyor ve onlara
                   hizmet edecek tüm yeniliklere,   destek olabileceğimiz bilgi ve uzmanlık
                   haberlere ve bizi en iyi yapan   alanlarını takip edebiliyoruz. TePoeole
                   başarılarımıza hızlı ve kolay erişim ve  ile mavi yaka ve beyaz yaka ayrımı
     TePeople İnsan Kaynakları ve  etkileşim sağlanmak amaçlanıyor.  olmadan işveren markası olarak
     Organizasyonel Gelişim Direktörü  Bu platformu diğer şirketlerdeki  gücümüzü birlikte hissedelim, bilelim
     Burcu Dilek Diler:     intranet uygulamalarından ayıran  ve hissettirelim istedik.”
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26