Page 25 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 25

HABERLER 23


    Bilkent Şehir Hastanesi’nde


    eğitim seferberliği


    Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve Tepe  eğitiminin ne şekilde verileceği  127 yataklı kemoterapi, 65 fizik
    Servis, Mayıs ayında açılması  konusunda bilgi alışverişinde  tedavi ve rehabilitasyon, 38 yataklı
    planlanan Ankara’daki Bilkent  bulunuldu.          diyaliz merkezleri ve 10 yataklı iyot
    Şehir Hastanesi’nde ortak bir kurs              tedavi servisi yer alıyor. Bilkent Şehir
    programı düzenleyecek. Eğitim  Türkiye’nin sağlık alanındaki en  Hastanesi’nin tüm sağlık dışı destek
    programını görüşmek üzere   büyük kamu-özel işbirliği projesi  hizmetleri Tepe Servis ve Yönetim
    düzenlenen toplantıya İşkur Yönetim Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin,  tarafından verilecek.
    Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi  Mayıs ayından itibaren üç aşamalı
    Levent Güler başkanlığında, Ankara  olarak faaliyete geçirilmesi
    İşkur İl Müdürü Ahmet Taşan, İl  planlanıyor. Dünyada tek seferde
    Müdür Yardımcısı Uğur Oto, İl  inşa edilen en büyük hastane olan,
    Müdür Yardımcısı Sevide Erkmen,  1 milyon 312 bin metrekare kapalı
    Müdür V. Mustafa Zerapcan ile Tepe  alan üzerine kurulu Ankara Bilkent
    OSGB Genel Müdürü M. Şükrü Işıkcı  Şehir Hastanesi, 3 bin 810 yatak
    ile Danışman Hüseyin Yumuşak  kapasitesi ile dünya sıralamasında
    katıldılar. Toplantıda Bilkent Şehir  3’üncü sırada yer alıyor. Hastane’de
    Hastanesi’nde işe başlayacak  1011 poliklinik, 700 yataklı yoğun
    adayların kurs detayları ile hizmet  bakım ünitesi, 131 ameliyathane,    Tepe Savunma ve Güvenlik’in YGG Toplantısı yapıldı


                                 Tepe Savunma ve Güvenlik’in 2017 yılı Yönetimi
                                 Gözden Geçirme Toplantısı, 15-16 Aralık 2017
                                 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.
                                 15 Aralık’ta akşam yemeğinde bir araya gelen Tepe
                                 Savunma ve Güvenlik yöneticileri, 16 Aralık’taki
                                 toplantıda 2017 yılının değerlendirilmesinin
                                 ve 2017-2018 bütçesinin görüşülmesinin yanı
                                 sıra müşteri memnuniyeti, süreç performansı,
                                 denetimler, iyileştirme faaliyetleri ve önerileri, şirket
                                 hedefleri, dış tedarikçi performansı, operasyon
                                 yöneticisi seviyesindeki eğitim planlamaları gibi
                                 konular masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca PPP
                                 projelerinin güncel durumu ve 2018 planlamaları
                                 ele alınırken şirketin ileriye yönelik yönetim planı,
                                 vizyonu ve 2018 yapılanması hakkında da bilgi verildi.
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30