Page 5 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 5

ODAK  3

    de büyük önem taşıyor. Türkiye’de  diğer tesislerden pek çok açıdan  Hasta ve yakınları, Şehir
    açılan ilk üç Şehir Hastanesi’nin  farklılaşıyor.      Hastaneleri’nde otopark girişinde
    güvenliğini ise Tepe Savunma ve               ya da hastane girişinde ilk başta
    Güvenlik sağlıyor.      Hastalara refakat ve      güvenlik personelince karşılanıyor,
                   yönlendirme görevi       yönlendiriliyor ve refakat ediliyor.
    16 Ocak 2017’de açılan Yozgat,  Diğer hastanelerden en büyük  Kimsesiz ve yardıma muhtaç,
    3 Şubat 2017’de açılan Mersin ve  farkı, hastalara verilen refakat  yürüme engeli olan hastalara da
    18 Mart 2017’de açılan Isparta  ve yönlendirme hizmeti. Hasta  eşlik ve taşıma desteği sağlanıyor.
    Şehir Hastaneleri’ndeki güvenlik  yönlendirme, refakat, resepsiyon  Yani hasta ve ziyaretçiyi ilk karşılayan,
    hizmetleri ile Tepe Savunma ve  ve taşıma, otopark, yardım masası  vitrin görevini üstlenenler güvenlik
    Güvenlik, Türkiye için yeni bir  gibi destek hizmetlerinin Şehir  görevlileri oluyor. Bu şekilde hasta
    dönem olan Şehir Hastaneleri’nde  Hastaneleri’nde ilk kez uygulanması  ve hasta yakınları kendilerini daha
    oldukça önemli bir tecrübe elde  nedeniyle, güvenlik ekibinin tüm  güvenli bir ortamda hissediyor.
    etti. Çünkü Şehir Hastaneleri’nde  hizmetlerle çok daha entegre bir
    verilen güvenlik hizmetleri hem  çalışma sistemini benimsemesi  Şehir Hastaneleri’nin teknik birimleri
    diğer hastanelerden hem de  gerekiyor.           ve kapalı üniteleri dışındaki tüm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10