Page 16 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 16

14  TEPELİLER                                       “Gençlere
                                       Tepe Savunma’nın
                                       kendi sektörümüz

                                       için çalışabilecekleri
                                       en iyi şirketlerden biri
                                       olduğunu söyleyebilirim.
                                       Kurumsallığının yanında,
                                       kendini geliştirmek
                                       için de çabalayan bir
                                       şirket. Ulusal bir şirket
                                       ama birçok uluslararası
                                       firmayla rekabet

                                       edebilecek düzeyde.”
    Bundan birkaç sene önce de  Burada çalışmak isteyen    önemli bir büyüme elde ettik. Bu
    otomotiv sektöründe önemli bir işçi  arkadaşlarımızın ya da  sene çalışan sayımız 13.000’in
    eylemi oldu. Bu sektörde üretim  çalışanlarımızın gelişimleri için  üzerine çıktı. Bilkent Holding
    yapan büyük ve çok sayıda fabrikaya  çok çaba harcıyoruz. Birçok eğitim  Kurumsal Hizmetler Grubu’nun
    hizmet veriyorduk. Buradaki  programımız var. Bunlardan biri  çalışan sayısı ise 25.000’e yakın. En
    işçi eylemleri için Türkiye’nin her  Yönetici Yetiştirme Programı.  büyük pay ise Tepe Savunma’nın.
    yerindeki personelimizden destek  Yükselmek isteyen arkadaşlarımızı  Elde ettiğimiz bu büyümeyi devam
    aldık. 12 saat gibi kısa bir sürede  bu programa dahil ediyoruz. Belli  ettireceğiz.
    Güneydoğu Anadolu’dan, İç   bir eğitim ve sınav sürecinden sonra
    Anadolu’dan, Ege’den bu fabrikalara  başarılı olanlar yönetici konumuna  Elbette bu kadar çok insana
    personel temin ettik, 1000’e yakın  geliyor.        istihdam sağlıyor olmamız bizim
    çalışanımızın yer değişimi sağlandı             için büyük bir gurur. Türkiye’de
    ve işçi eylemleri sırasındaki gergin  Çalışanlarımızın kişisel gelişimine  en çok personel istihdam eden
    süreci sıkıntısız bir şekilde atlattık.  ve kariyerlerine onlardan daha çok  ilk 25 şirket arasında olduğumuzu
                   önem veriyoruz. Dolayısıyla Tepe  söyleyebilirim. Üstelik bizim
    Dolayısıyla beni en çok etkileyen  Savunma, bu sektörde çalışmak  aldığımız hizmetleri de göz önüne
    ve aklımda kalan olaylar, şirketin  isteyen insanlar için ideal bir yer.  aldığımızda hem istihdama hem
    birlik ve beraberliği, çok hızlı aksiyon           sektördeki ticarete katkımızın önemi
    alma becerisi ile ilgili olanlar. Bu  Tabiri caizse, çiçeği burnunda  gerçekten büyük.
    tür olağanüstü durumlarda her  bir genel müdür yardımcısısınız.
    zaman çok hızlı aksiyon alabiliyoruz.  Hedefleriniz ve planlarınız neler?  Şirketimizin büyümesi ve kalitesinin
    Herkeste bir birlik ve beraberlik ruhu  Ben operasyon tarafından  yükseltilmesinin yanında sektörün
    ve birbirine destek olma isteği var.  sorumluyum. Tepe Savunma olarak  gelişimi ve güvenlik görevlilerinin
                   81 ilde 13.000’den fazla çalışanla  özlük haklarının iyileştirilmesi
    Tepe Savunma’da çalışmaya   hizmet veriyoruz. Türkiye’nin her  konusunda da çalışmalar yapıyoruz.
    yeni başlayanlara en tecrübeli  ilinde çalışanımız var. Amacımız  Güvenlik Servisleri Organizasyon
    çalışanlardan biri olarak neler  verdiğimiz hizmetin kalitesini bir  Birliği Derneği’nin (GÜSOD)
    tavsiye edersiniz?      adım daha yukarı taşımak. Bütün  yönetiminde de yer alıyoruz.
    Tepe Savunma’nın kendi    ekibimizle birlikte bunun için  İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı
    sektörümüz için çalışabilecekleri  çalışıyoruz.       nezdinde çalıştaylar düzenliyoruz.
    en iyi şirketlerden biri olduğunu              Sektörün daha ileriye gitmesi ve
    söyleyebilirim. Kurumsallığının  Bir başka hedefimiz de büyüme.  güvenlik görevlilerinin daha iyi özlük
    yanında, kendini geliştirmek için de  Bu konuda pazarlama ve satış  haklarına sahip olması konusunda
    çabalayan bir şirket. Ulusal bir şirket  ekibindeki arkadaşların sorumluluğu  gayret sarf ediyoruz. Tepe Savunma
    ama birçok uluslararası firmayla  daha büyük ama biz de operasyon  olarak bu çalışmaların birebir içinde
    rekabet edebilecek düzeyde.  olarak destek veriyoruz. 2018 yılında  yer almaya devam edeceğiz.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21