Page 21 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 21

TEPE’DEN 19 19
    Bugüne kadar edindiğimiz   Son yıllarda verilen eğitimlerde  çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu
    tecrübelerimiz ve değerlerimiz  ne gibi yenilikler yapıldı? noktada da temel olarak Tepe
    bundan sonraki çalışmalarımız  2017 yılında Bilkent Holding  Akademi projemizi hayata geçirdik.
    için bize yol gösteriyor. Bizleri  Kurumsal Hizmetler Grubu
    bugünlere taşıyan çalışma   şirketlerimizin büyümesi büyük  İlk olarak 2016 yılında Tepe
    arkadaşlarımızın her zaman en  bir hızla devam etti. İstikrarlı  Savunma ve Güvenlik şirketinde
    ileri seviyede eğitim almaları bizim  büyümemizi sürdürürken çalışan  uygulamaya başladığımız Tepe
    en önem verdiğimiz konuların  sayımız da artıyor. Gruba dahil  Akademi’yi daha sonra tüm grup
    başında geliyor.       olan Tepe Savunma ve Güvenlik,  şirketlerimize yaygınlaştırdık,
                   Tepe Servis, Tepe Güvenlik,  hatta Bilkent Holding’in diğer
    Tepe Savunma Eğitim      BCC Catering, Tepe OSGB    şirketlerine de eğitim vermeye
    Departmanı olarak       firmalarımızın toplam çalışan  başladık. Bugüne kadar 77
    sorumluluklarınız nelerdir?  sayısı yaklaşık 25 bine ulaştı. Bu  adet online eğitim ürettik.
    Eğitim departmanı olarak senelik  büyümenin ve çalışan sayısındaki  Çalışanlarımız da bu çalışmalara
    eğitim planını oluşturarak tüm  artışın eğitime de yansıması  güzel ve göğsümüzü kabartan
    hizmet içi eğitimlerin bütçesini  oldu. İstihdamımız arttıkça biz de  tepkiler verdiler. Örneğin 3 ayda
    düzenlemek ve gerek fiiliyatta  çalışanlarımızı daha kalifiye hale  200’den fazla kişisel gelişim
    gerekse de mali konulardaki  getirmek için eğitim ve altyapı  eğitimini tamamlayan bir güvenlik
    işlemlerin sorunsuz yürütülmesini
    sağlıyoruz. Yıllık Hizmet İçi
    Eğitim Programı’nda görev alan  Rakamlarla
    eğitmenlerin performanslarını  Tepe Akademi
    takip ederek verimi artıracak
    tedbirleri alıyoruz. Tepe
    Akademi Uzaktan E-learning
    eğitimlerini takip etmek, eğitim
    atamaları yapmak, eğitim
    slaytları hazırlatıp sisteme
    yüklemek, sistemsel problemleri
    çözmek, online sınav yapmak
    yine önemli faaliyetlerimiz
    içinde yer alıyor. Periyodik
    şekilde saha yöneticilerimiz
    ile değerlendirmeler yaparak
    eğitim programlarında gerekli
    düzeltmeleri yapıyoruz, her türlü
    ihtiyaca en kısa zamanda cevap                %67
    vermeye çalışıyoruz.                     Tepe Savunma’da yeni gelen
                                  personelin işe hazırlığında
    Gerektiğinde dış eğitim kuruluşları             elde edilen verim oranı
    ile ortak çalışma yaparak eğitim
    ihtiyaçlarının karşılanmasını
    sağlamak, bu kapsamda şirket  6.907 kişi                 %57
    ile dış eğitim kuruluşu arasında  Tepe Akademi’de bir ayda        Tepe Akademi’de müşteriler de
    koordinasyonu sağlamak,    eğitim alan kişi sayısı          personelin eğitim durumunu anlık
    kuruluşun verdiği hizmetin                        olarak izleyebiliyor. Yapılan anketlerde
    performansını takip ederek                        müşteri memnuniyetinde %57’lik
    etkinliğini takip etmek ve üst        %55             bir artış olduğu gözleniyor.
    yönetime bilgi aktarmak da          Yapılan sınavlar
    sorumluluklarımız arasında yer        sonucunda eğitimin
    alıyor.                    tamamlanma oranı

    Online ya da sınıf eğitimi olsun,
    hangi şekilde eğitim verilirse
    verilsin muhakkak eğitim sonunda
    bir sınav uyguluyoruz. Bu sınav
    sonuçlarına göre de eğitimi
    alan kişinin eksik olduğunu
    gördüğümüz yönlerini yine aynı
    şekilde eğitmenler ya da online
    ilave eğitimler ile kapatmaya
    çalışıyoruz.
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26