Page 22 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 22

20  TEPE’DEN
          Tepe Savunma online ve                   Tepe Akademi e-learning portalı
                                       hakkında bilgi verebilir misiniz?
          sınıf eğitimi oranları                   e-learning’in avantajları nedir?
                                       Tepe Akademi, son olarak
         2017                        2018   e-learning portalını başlatarak,
         %73,92                  %52,08       sektöre büyük bir yenilik
                                       kazandırdı. Çalışan personelin fiili
                                       eğitim haricinde uzaktan da eğitim
         Online eğitim oranı          Online eğitim oranı  almalarını sağlayan e-learning
                            (Ocak - Mayıs arası) portalı kapsamında, 420 katalog
                                       eğitiminin yanı sıra tamamı Tepe
         %49,87                  %46,52       Akademi tarafından hazırlanan 29
                                       mesleki eğitim bulunuyor.
         Sınıf eğitim oranı           Sınıf eğitim oranı  Özellikle özel güvenlik sektöründe
                            (Ocak - Mayıs arası) zaman çok daha önemli.
                                       Bu nedenle personelimizin
                                       eğitimlerini evde, yolda, iş
    Eğitim alan personel          görevlimize genel müdürümüzün  yerinde, kısacası dilediği her
                        nezdinde plaket verdik.
                                       yerde alabilmesini sağladık.
    oranı (2016 – 2018)                          Bunun yanında anlamadıkları
                        Bunun yanında eğitimleri kariyer  veya anımsamak istedikleri
                        planlaması ve terfiler için de  konulara da bu sistem sayesinde
    Online eğitim              bir ölçümleme aracı olarak   kolayca geri dönebiliyorlar.
                                       Eğitimler içerisinde yer
                        kullanmaya başladık. Böylece
                        yetenek yönetimini de olumlu  alan sorularla bilgilerini ve
                        ölçüde etkilemeye başladı.   öğrendiklerini test edebiliyorlar.

                        Tepe Akademi ile birlikte sistemin  Tepe Akademi e-learning
       E-eğitim almadı          tüm çalışanlarımıza eşit olarak  uygulamasıyla eğitim ile
        (2968 kişi)           dağıtılması konusunda sadece  ilgili süreçlerde zamandan
      %23,48               web tabanlı değil mobil eğitimlere  ve mekândan tasarruf elde
                                       ediliyor. Ayrıca çalışanların
                        de yönelmeye karar verdik. Pilot
                        çalışmaların ardından Tepe   zamanlarını daha efektif
                        Akademi’nin mobil uygulamasını  kullanmaları sağlanıyor. Tepe
        E-eğitim aldı (9675 kişi)    yayınladık. Temel eğitimlerimizden  Akademi sayesinde, tanımlanmış
                        başlayarak her türlü eğitime mobil  kullanıcılara, önceden belirlenmiş
         %76,52            erişimi de olanaklı hale getirdik.  eğitim konuları belirli bir plan
                                       dahilinde internet üzerinden
                        Dijital eğitimleri sınıf eğitimleriyle  verilebiliyor. Kullanıcılar veya
                        bağlayarak karma bir eğitim modeli çalışanlar, internet erişimi olan her
                        oluşturduk. Çünkü bizim en büyük  yerden, mobil cihazlar da dahil
                        sıkıntılarımızdan biri, Türkiye’nin  olmak üzere, kendilerine atanan
    Sınıf eğitimi              hemen her ilinde eğitim verme  eğitimlere erişim sağlayabiliyor ve
                        gerekliliğimizdi. Her ne kadar
                                       eğitim alabiliyor.
                        eğitimcilerimizi diğer illere yolluyor
                        olsak da, bir standart sorunu  Bu uygulama, eğitim
                        yaşanabiliyordu. Bunu da karma  departmanının da işini
         Eğitim almadı         eğitimlerle çözdük.      kolaylaştırıyor çünkü ülke
          (4455 kişi)                        genelinde organizasyon ve
        %35,24             Özetle 2017, tüm bunların   planlama gerektiren bir süreci
                        sonuçlarını görmeye başladığımız
                                       çok daha kolay ve zahmetsiz bir
                        bir sene oldu. Artık eğitimlerimizin  şekilde gerçekleştirebiliyoruz.
                        neredeyse yüzde 50’sini dijitale  Çalışanların eğitim amacıyla
                        taşımış durumdayız. Bunun   bir araya gelmesi zorunluluğu
                        yanında 2017 Tepe Akademi’de  ortadan kalkıyor. Belirlenmiş
         Eğitim aldı (8188 kişi)    diğer konuların da oturduğu bir yıl  eğitimlerin doğrudan
                                       katılımcıya ulaştırılabilmesı,
                        oldu. Bazı Holding şirketlerimizde
         %64,76            yıllık çalışan değişim oranının  eğitim uygulamalarının
                        yüzde 35’leri bulduğu     yaygınlaştırılmasını ve daha çok
                        düşünüldüğünde bunun ne kadar  çalışana ulaştırılmasını sağlanıyor.
                        kritik olduğunu görebiliyoruz.  Bu proje ile örgün eğitim için
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27