Page 23 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 23

TEPE’DEN 21                                       “Tepe Akademi, son
                                       olarak e-learning
                                       portalını başlatarak,

                                       sektöre büyük bir yenilik
                                       kazandırdı.
                                       Özellikle özel güvenlik
                                       sektöründe zaman
                                       çok daha önemli. Bu
                                       nedenle personelimizin
                                       eğitimlerini evde, yolda,
                                       iş yerinde, kısacası
                                       dilediği her yerde

                                       alabilmesini sağladık.”


    ayrılan bütçenin yüzde 10’u ile  kurumsal aidiyet ve sorumluluk  ile projelerimizde bulunan
    tüm çalışanlara eğitim sağlamak  gibi konular ele alınıyor.  personellerimizi belli zaman
    mümkün olabilecek.                      dilimleri ile eğitime dahil
                   Alan eğitiminde, alışveriş merkezi  edebilecek.
    Online ve sınıf eğitimlerinin  güvenliği, dolum tesisleri güvenliği,
    içerikleri nelerden oluşuyor?  finans kurumları güvenliği, liman,  Bünyemize Eğitim Denetim
    Tepe Akademi’de online eğitim  otel, tesis güvenliği gibi eğitimler  Sorumlusu alındı. Eğitim
    olarak sadece teknik ve mesleki  yer alıyor.        Etkinliğinin Denetimini sağlayarak
    değil, kişisel gelişim eğitimleri de             müşteri memnuniyet oranlarımıza
    bulunuyor.          Kimlik kartı geçerlilik süresi sona  göre gerektiğinde kadro artırımı
                   eren güvenlik görevlileri, kimlik  yapılacak.
    Sınıf eğitimlerinde ise özel güvenlik  yenileme eğitimlerinde ayrıca,
    görevlilerinin sahada çalışmaya  güvenlik tedbirleri, özel güvenlik  EGM Otomasyon sistemi devreye
    başlamadan önce özel eğitim  hukuku ve kişi hakları, güvenlik  girdiğinde tekrar toplantı yapılarak,
    kurumlarından aldıkları temel  sistem ve cihazları, temel ilk  tüm Özel Güvenlik Görevlilerinin
    eğitime ilave olarak; hizmet içi  yardım, genel kollukla ilişkiler,  tazeleme eğitimleri bu program
    eğitim programıyla birlikte mesleki  yangın güvenliği ve doğal afetlerde  tarafından atanacak.
    eğitim konuları olan terörizm,  müdahale tarzı, etkili iletişim,
    şüpheli paket, üst ve eşya arama,  kalabalık yönetimi, silah bilgisi ve  Öte yandan bu yıl için bir
    acil durum yönetimi, patlayıcı  atış, kişi koruma ve uyuşturucu  hedefimizi gerçekleştirdik. Tepe
    maddeler, mesleki formasyon,  maddelere ilişkin eğitimleri  Akademi Online Sınav sistemi
    suçlu profili, devriye hizmetleri,  alıyorlar ve 9 gün 60 saat silahlı,  uygulanmaya başlandı. Örneğin
    tehlikeli madde gibi eğitimler  7 gün 50 saat silahsız eğitim ile  Doğuş personelleri şirketimize
    veriliyor.          bilgilerini tazeliyorlar.   geçiş döneminde personel kadrolu
                                  olmadan e-mail ve TC no’su ile
    Kişisel eğitimde öfke kontrolü, stres  Gelecek için ne gibi  online 5188 sınavına dahil olmaya
    ve stresle başa çıkma yöntemleri,  planlarınız var?     başladılar. Yeni başlayan projeler
    beden dili, takım çalışması,  Canlı sınıf eğitimine geçeceğiz.  de istenildiğinde online sınava
    koşulsuz müşteri memnuniyeti,  Eğitmen sınıfta online bağlantı  dahil edilebilecek.
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28