Page 30 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 30

28  YAŞAM    Sağlıklı yaşamın sırrı    genetik testlerde

    Son yıllarda sağlıklı yaşam için genetik test yaptırmanın önemini
    sık duyar olduk. Genetik testler, kişinin bazı hastalıklara yakalanma

    riskinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyarak buna göre önlem
    almasını sağlıyor.         İ  ki insan, eşit miktarlarda  mümkün. Böylece hastalıklara  yoluyla hastalıklara sebep olan
           sigara içiyor ama biri
                                       değişikliklerin tespit edilmesini
                        olan yatkınlıklar öğrenilerek buna
           kanser oluyor, diğeri   göre etkili önlemler alınabiliyor.  sağlıyor.
         olmuyor. İki kişi, aynı miktarda yağ  Bu testlerin sonucundan elde
         tüketiyor ama birinin kolesterol  edilen bilgilere göre kişi kendine  Nasıl yapılır?
         sorunu var, diğerinin yok. Aynı  uygun beslenme ve yaşam  Kişiden alınan tükürük, kan
         tip beslenen kişilerden biri obez  düzeni oluşturarak yaşlanmayı  veya herhangi bir doku örneği
         olabilirken diğeri kilo problemi  yavaşlatabiliyor, fazla kilolardan  laboratuvar ortamında hücrelerine
         yaşamayabiliyor. Eşit miktarlarda  kurtulmak mümkün olabiliyor. Peki  ayrıştırılıyor. Bu hücreler ve hücre
         tatlı tüketen insanlardan bazıları  nedir bu genetik test? çekirdek zarları parçalanarak
         şeker hastası oluyor bazıları                içinde bulunan genetik materyale
         olmuyor. Anne ve babaları sağlıklı  Vücudun tüm bilgilerini içeren  ulaşılıyor. Elde edilen genetik
         iki kardeşten birinde Alzheimer  kromozomların, kromozomlar  materyal veriye dönüştürülüyor.
         hastalığı gelişiyor, birinde  üzerindeki genlerin, gen   Bu alanda en yeni teknoloji Yeni
         gelişmiyor. Peki neden? İşte bunun  bölgelerinin incelenmesi işlemine  Nesil Dizileme olarak adlandırılıyor.
         sırrı genlerde saklı.     genetik test deniyor. Genetik testler  Dizileme sonrasında elde edilen
                        genellikle kan ya da dokulardan  veriler tamamen sağlıklı olarak
         Günümüzde genetik biliminin  alınan DNA örneklerine uygulanıyor.  kabul edilen insan genomu ile
         gelişmesiyle, artık herkesin  Kromozomları oluşturan gen  karşılaştırılıyor. Alınan örnekte
         kendi genetik sırlarını öğrenmesi  ve proteinlerin incelenmesi  sağlıklı genomdan farklı olarak
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35