Avm Güvenliği
Avm Güvenliği

Avm Güvenliği

Avm Güvenliği

Modern şehir yaşamının önemli bir ticaret merkezi olan ve yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi birçok aktiviteyi bir araya getirme konseptiyle ortaya çıkan AVM’lerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Böylesi büyük yaşam merkezleri, özel güvenlik ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. AVM güvenlik görevlisi, sadece hırsızlığa ya da cezai işlemlere karşı değil, aynı zamanda düzenleyici, uyarıcı, caydırıcı ve yönlendirici olmak üzere birçok görevi de bulunmaktadır. Bu nedenle AVM güvenliği, diğer güvenlik türlerine kıyasla daha farklı özelliklere sahiptir.

AVM Güvenliği Nasıl Olmalıdır?

İnsanların ihtiyaçlarını karşıladığı, sevdikleriyle bir araya geldiği ve eğlenceli vakit geçirdiği bu büyük ve
kalabalık yapıların güvenliğini sağlamak için gelişmiş AVM için güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özel güvenlik görevlileri ziyaretçilerin ya da AVM içinde çalışan personellerin sebep olabileceği her suçun önüne geçip, huzuru ve güveni sağlamakla görevlidir. AVM’lerde özel güvenlik dışında ayrıca kamera sistemleri, video analitik yazılımları, x-ray ve metal kapı detektörleri, kişi sayaç ve yoğunluk tespit sistemleri, salgın hastalık kontrol
üniteleriyle de hizmet verilmektedir.

AVM Güvenlik Görevlisinin Yetkileri

AVM’lerde görev yapan özel güvenlik görevlisinin; durdurma ve kimlik sorma, arama yapma, suç unsuru taşıyan bir eşyayı emanete alma, yakalama, zor kullanma gibi belli başlı görev ve yetkileri bulunmaktadır. Sınırları belirleyen ama kapsamlı yetkileri bulunan özel güvenlik görevlileri:

  • Özel güvenlik görevlisi AVM girişlerinde kişi ya da araçları durdurabilir. Şüphelendiği kişilerin kimlik kontrolünü yapabilir.
  • Özel güvenlik görevlisinin arama yapma yetkisi, detektör ve x-ray cihazı kullanımı ile sınırlıdır.
  • AVM güvenlik görevlisi arama anında suç unsuru sayılabilecek bir eşya ile karşılaştığında emanete alma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda anında genel kolluk kuvvetlerine bildirmek zorunda olan özel güvenlik görevlisinin eşyaya el koyma gibi bir yetkisi yoktur.
  • Güvenlik görevlisi, AVM’de toplumun güvenliğine ya da düzenine veya kişinin hayatına karşı bir tehdit olayı söz konusu olduğunda yakalama yapabilir.
  • AVM güvenlik görevlisi görev yaptığı AVM’de her türlü saldırıya kuvvet kullanarak müdahale edebilir.
  • Özel güvenlik görevlisi, AVM’de kendisini ya da bir başkasını tehlikeli bir durumdan korumak için savunma yapabilir.
 

AVM Güvenlik Görevlisi

Tepe Savunma ve Güvenlik olarak, Türkiye’deki 48 AVM’de, özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. AVM özel güvenlik hizmetleri alanında, ülkemizin en çok tercih edilen şirketlerinden biriyiz.

Tepe Savunma İçerik Ekibi Fotoğrafı

Tepe Savunma İçerik Ekibi, güvenlik sektöründeki uzman bilgisiyle öne çıkar. Güvenlik sektöründe uzman bir ekip olarak, özel güvenlik görevlileri, güvenlik teknolojileri ve sektörel gelişmeler hakkında kapsamlı içerikler hazırlar. Tepe Savunma içerik ekibi, güvenlik alanındaki güncel gelişmeleri ve çözüm önerilerini paylaşarak okuyucuları bilgilendirir ve sektördeki en güncel trendleri takip eder. Güvenlik bilincini artırmayı ve daha güvenli bir dünya için katkıda bulunmayı amaçlar.