Özel Güvenlik Ne İş Yapar?
Özel Güvenlik Ne İş Yapar?

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görev süreleri içerisinde korudukları veya güvenliklerini sağladıkları alanlarda gerçek veya tüzel kişileri korumakla savunma ile görevli kişilere özel güvenlik görevlisi denir. Özel güvenlik görevlileri, koruma işlemleri sırasında kanunlarda ve yönetmeliklerde yazılı emredici hükümleri uygular. Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde düzenlenen bu maddeler personellerin iş yükümlülüklerini de tanımlar.

Özel güvenlik görevlilerinin temel görevi, korudukları veya güvenliklerini sağladıkları alanlara veya kişilere karşı yapılacak olan saldırılarda caydırıcılık (önleyicilik) sağlamaktır. Örneğin, bir alışveriş merkezine saldırmak isteyen bir saldırgan, özel güvenlik görevlisinin oradaki varlığını hissetmesiyle birlikte eyleminden psikolojik olarak vazgeçebilir. Eğer tüm tedbirlere rağmen caydırıcılık işe yaramazsa özel güvenlik personelinin; şüpheliyi yakalamak, polis veya jandarmaya bilgi vermek, suça konu delilleri muhafaza etmek ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte onlara yardımcı gibi risk önleyici görevleri de bulunmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki Alanları

Özel güvenlik görevlileri görev alanında, süresi ve kimlik kartı herkes tarafından görülebilecek şekilde takılı olmasıyla birlikte yetkilerini kullanabilir. Özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkiler görev alanlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bütün özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu bazı yetkiler mevcuttur. Bunlar:

  • Güvenlik görevlileri özellikle insan kalabalığının fazla olduğu etkinliklerde konser, toplantılar, spor müsabakaları gibi alanlarda kimlik sorma yetkisine sahiptir. Bunların yanı sıra gar, havaalanları, liman gibi yerlerde de özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi vardır.
  • Özel güvenlik olarak hizmet veren kişilerin, korunan alana giriş çıkış yapanları arama yetkisi bulunur. Fakat özel güvenlik görevlileri bu işlemi yalnızca teknik bir ekipman ile yapabilir, el ile arama yapma yetkileri yoktur.
  • Emanet alma ya da el koyma gibi konularda da özel güvenlik görevlileri bazı yetkilere sahiptir. Herhangi bir yerde bırakılan ya da unutulan eşyalar özel güvenlikler tarafından emanet eşya olarak alınabilir. Bunun yanı sıra bir arama sırasında tehlike oluşturabilecek ya da suç eşyası sayılan şeyleri de emanet olarak alma yetkileri mevcuttur. Ayrıca bu tür eşyalar üzerinde el koyma hakları da mevcuttur.
  • Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları arasında yakalama yetkisi de bulunur. Görev alanlarında işlenen herhangi bir suç esnasında ilgili kişiyi yakalama haklarına sahiplerdir. Bunun yanı sıra haklarında yakalama kararı ya da mahkûmiyet olan kişileri de yalnızca görev alanları kapsamında yakalayabilirler.
  • Son olarak silahlı güvenlik olarak görev yapan kişilerin silah bulundurma ve taşıma yetkileri vardır. Fakat özel güvenlik görevlileri için silah kullanmak son aşama olarak düşünülür. Çünkü zor kullanma yetkisinin son aşamasında silah kullanma yetkisi yer alır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorumlulukları

Özel güvenlik görevlilerinin sadece görev alanlarında sahip oldukları bu yetkilerin yanı sıra yapmakla yükümlü oldukları bazı sorumluluklar da vardır:

  • Güvenlik görevlileri, görev aldıkları alanlarda (özellikle hastane, banka, alışveriş merkezi gibi) insanları gerekli olması halinde danışma görevi görerek insanları yönlendirebilir.
  • Görev alanlarında giriş çıkışları kontrol altında tutarlar. Buna hem çalışan hem de ziyaretçi giriş çıkışları dâhildir. Bu giriş çıkışlar sırasında şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorma ve arama yapma yetkilerini kullanarak ortam güvenliğini sağlamak ile yükümlüdürler.
  • İş yerinde ve görev alınan toplu kullanım alanlarında güvenli bir ortamın sağlanması, herkes için huzur ortamının yaratılması güvenlik görevlilerinin en önemli sorumluluklarından bir tanesidir.
  • Çalışılan alanda herhangi bir olay yaşanması halinde varsa kamera kayıtlarının tutulması ve takibi özel güvenlik görevlilerinin sorumluluğundadır. Gerekli incelemelerin yapılması gerekir. Ayrıca yine herhangi bir olay olması halinde durumun gerekli kolluk kuvvetlerine bildirilmesi de özel güvenliklerin görevleri arasında yer alır.

Özel güvenlik görevlileri hem yetki hem de sorumluluk açısından geniş bir yelpazede hizmet verir. Özel güvenliklerin yetki ve sorumlulukları, özel mevzuatlar ile belirlenmiştir. Bu yetki ve sorumlulukların dışına çıkılması halinde çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Bu yüzden görevi başındaki personelin dikkatli ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmesi gerekir

Tepe Savunma İçerik Ekibi Fotoğrafı

Tepe Savunma İçerik Ekibi, güvenlik sektöründeki uzman bilgisiyle öne çıkar. Güvenlik sektöründe uzman bir ekip olarak, özel güvenlik görevlileri, güvenlik teknolojileri ve sektörel gelişmeler hakkında kapsamlı içerikler hazırlar. Tepe Savunma içerik ekibi, güvenlik alanındaki güncel gelişmeleri ve çözüm önerilerini paylaşarak okuyucuları bilgilendirir ve sektördeki en güncel trendleri takip eder. Güvenlik bilincini artırmayı ve daha güvenli bir dünya için katkıda bulunmayı amaçlar.